Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

MER tikt Schiphol op de vingers

28 juli 2020

De plannen voor de groei van Schiphol van het kabinet kunnen nog niet worden beoordeeld op hun milieu-effecten. De voornemens zijn te vaag om een uitspraak te kunnen doen of deze gevolgen hebben voor de uitstoot van broeikasgassen en de geluidshinder. Dat concludeert de onafhankelijke Commissie MER in een evaluatie van de milieu-onderbouwing van de Luchtvaartnota, die in mei door minister Cora van Nieuwenhuizen werd gepresenteerd. De commissie moet uiteindelijk de verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) voor groei van Schiphol beoordelen. Het oordeel is een keiharde tik voor de groeiplannen. Schiphol mag van het kabinet de komende jaren alleen in stapjes groeien van het huidige maximum van 500.000 vluchten naar 540.000 vluchten per jaar als wordt voldaan aan een trits voorwaarden op het gebied van milieu en geluid.
Zie bron: Parool

Auto de stad uit

27 juli 2020

Geluidhinder brengt forse gezondheidsrisico’s met zich mee. De komst van nieuwe lawaaimakers in de stad maakt dat het effect van allerlei maatregelen vrijwel nihil is. Daarom: weer de auto en geef ruimte aan fietsers en wandelaars in de stad.
Zie bron: Parool

Schiphol op de schop

27 juli 2020

Het was zo heerlijk rustig. Schonere lucht en geen geluidsoverlast rondom Schiphol, waren het gevolg van de coronacrisis. Maar nu de vliegveld weer terug naar 'normaal' gaat komt de overlast en vervuiling weer terug. Een Britse rechter heeft donderdag een streep gezet door uitbreidingsplannen van London Heathrow. Een zaak die werd aangespannen door milieuorganisaties en bewoners van de stad.
Zie bron: bnnvara 

Schiphol bedreigt woningbouw

21 juli 2020

Nieuwe geluidsnormen dreigen de bouw van woningen stil te leggen. Daarvoor waarschuwen organisaties als Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Zij hebben hierover een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Daarin roepen ze de politiek op om snel in actie te komen.
Zie bron: nos en binnenlandsbestuur

Airport Eindhoven: meer vluchten

16 juli 2020

De provincie Brabant vindt dat het lawaai van vluchten naar en van vliegveld Eindhoven prioriteit heeft boven lawaai. Het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel luidde dat het vliegveld alleen mag groeien als de geluidsoverlast flink wordt teruggebracht. Van Geel spreekt van 30 procent minder hinder in 2030; in de stukken van het rijk ontbreken die getallen, volgens GS.
Zie bron: omroepbrabant

Nationale Ombudsman en vliegtuiglawaai

16 juli 2020

De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. Burgers geven aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving?"
Zie bron: nationaleombudsman

Antigeluid tegen lawaai van buiten

16 juli 2020

Raam open en toch weinig lawaai? Speakers in het raam worden gevoed met anti-geluid van de bron die dominant is. Onderzoekers van Nanyang Technological University in Singapore slaagden erin om hiermee geluidsoverlast van buiten met 10 dB terug te brengen.
zie bron: Volkskrant 

Commentaar NSG:

Zodra het hinderlijke geluid wordt gespot kan het raam ook automatisch even zachtjes dichtklappen. Is het geluid voorbij, dan gaat het raam automatisch weer open. Goedkoop en zeer doeltreffend; scheelt algauw 25 dB.

Geen groei luchtvaart

16 juli 2020

Natuur & Milieu heeft samen met duizenden burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector voldoende te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. De betrokkenen roepen minister Van Nieuwenhuizen op om haar plannen grondig te herzien en met concrete voorstellen te komen om klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging aan te pakken. Het bezwaar is opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie. Ook natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Vogelbescherming sloten zich aan bij de oproep.
Zie bron: milieudefensie.nl

Actiegroep tegen lawaai motorfietsen

16 juli 2020

Bewonersgroepen die geluidsoverlast door motorvoertuigen bestrijden hebben zich verenigd in de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). NEFOM wil dat overheden paal en perk gaan stellen aan geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door een deel van de motorvoertuigen. Hoofddoel is het met ingang van uiterlijk 1 juni 2023 vaststellen en handhaven van een maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen, zowel oude als nieuwe. Verder ondersteunt de NEFOM het streven om uiteindelijk alle motorvoertuigen, auto’s, motorfietsen, (water)scooters, speedboten en bromfietsen, elektrisch te laten zijn per 1 januari 2030.
Zie bron: motor.nl

Gaasperdammer tunnel: groen i.p.v. lawaai

07 juli 2020

Een interactieve kaart toont online de omgeving van de A9 Gaasperdammerweg van nu en straks als het park op het tunneldak klaar is (2021) en met de bouwvelden die de gemeente Amsterdam in de toekomst wil gebruiken om woningen te bouwen. De wijken rondom de A9 krijgen met de komst van de tunnel schonere lucht en minder geluidsoverlast. Samen met de gemeente Amsterdam en omwonenden heeft Rijkswaterstaat een groeninrichtingsplan gemaakt voor het tunneldak en de directe omgeving van de tunnel.
Zie bron: rijkswaterstaat

Bestrijding lawaai vliegtuigen optimaliseren

07 juli 2020

De Delftse start-up DeNoize gaat met steun van Schiphol werk maken van de vermindering van geluidsoverlast voor omwonenden. Vanaf oktober wil het bedrijf onderzoeken hoe omwonenden hinder ervaren van luchtvaartgeluiden. Aan de hand van de uitkomsten wil het bedrijf betere geluidsreductietechnologie produceren. DeNoize ontwikkelde eerder al een raamsysteem wat tot 90 procent van al het geluid van buitenaf tegenhoudt door noise cancelling-technologie (ruisonderdrukking), maar er is volgens het bedrijf nog onvoldoende kennis hoe luchtvaartgeluiden de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ook is nog weinig bekend welke specifieke geluiden het meest hinderlijk zijn.
Zie bron: luchtvaartnieuws

Grenswaarden vliegtuiglawaai bedreigt woningbouw

07 juli 2020

Schiphol wil groeien, omwonenden willen af van de hinder, de woningnood moet worden aangepakt, maar het bouwen van nieuwe huizen wordt steeds moeilijker: iedereen blij maken lijkt onmogelijk. En het wordt nog moeilijker als de nieuwe geluidsnormen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) worden ingevoerd.
Zie bron: Volkskrant

Duitse motorrijders demonstreren tegen plannen

06 juli 2020

Ongeveer 20.000 motorrijders hebben in Duitsland gedemonstreerd tegen plannen voor strenge regelgeving voor de beperking van geluidsoverlast veroorzaakt door motoren. De Duitse bondsraad, een soort Eerste Kamer maar mét bevoegdheden om zelf wetsvoorstellen in te dienen, werkt aan een strenge beperking van het lawaai. De plannen van de bondsraad zijn nog niet af, maar motorrijders vrezen het ergste. Zo zou straks een motor bijvoorbeeld niet meer geluid mogen produceren dan een grasmaaier. De bondsraad denkt ook over een totaal verbod op motorrijden op zon- en feestdagen.
Zie bron:  rd

Archief

GELUID IN HET NIEUWS

MER tikt Schiphol op de vingers

Groeiplannen te vaag... Verder >

Auto de stad uit

Ruimte voor fietsers en wandelaars... Verder >

Schiphol op de schop

Klimaatzaak tegen vliegveld?... Verder >

Schiphol bedreigt woningbouw

Brandbrief bouwsector... Verder >

Airport Eindhoven: meer vluchten

Lawaai ondergeschikt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >