Contact

Links

Praktische info over geluid en verkeer

Praktische informatie over geluid met wetenswaardigheden over o.a. wetten, regels, normen, gezondheid, rekenen, meten, maatregelen, gegevens over materialen en bronnen.

Kennisplatform CROW 'Verkeerslawaai'

Na blootstelling aan fijnstof en verkeersonveiligheid, is blootstelling aan geluid het belangrijkste verkeersgerelateerde probleem voor de volksgezondheid in Nederland. Hier leest u wat voor invloed geluidshinder - zoals bijvoorbeeld verkeerslawaai - kan hebben op onze gezondheid.

NOMOS online

NOMOS meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven Schiphol Amsterdam Airport. Zo vindt u bijvoorbeeld informatie over de locaties van meetposten, het laagfrequent geluid en het baangebruik.

Geluidnieuws

Online magazine over geluid. Maandelijks brengen zij u met een nieuwsbrief op de hoogte van actuele informatie op het gebied van geluidshinder en de bestrijding ervan.

Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht.

Sensornet

Sensornet (voorheen Geluidsnet) is gespecialiseerd in langdurige, betrouwbare metingen en de vertaling van resultaten tot effectieve informatie voor iedereen. Naast het meten van vliegtuiggeluid (op de luchthavens Schiphol, Maastricht, Bierset) verichtten zij ook metingen bij AWACS NATO in Geilenkirchen. Zij meten niet alleen geluid, maar ook (ultra) fijnstof, meteo en trillingen.

Geluidsoverlast in de wet

Rijksoverheid geeft hier informatie over wetten en regels van geluidsoverlast van bijvoorbeeld weg,- rail- en vliegverkeer.
Er is ook een rubriek met vragen en antwoorden over geluidshinder en heeft u inzage in officiële stukken.

Bereken zelf

U berekent het lawaai van het verkeer in uw straat of van de snelweg verderop. Zo kunt u de effecten van verkeerstoename, reflecties, kruispunten, rotondes, wegbedekkingen etc. in beeld brengen in decibellen (Engelstalige site).

Vliegherrie.nl

Op deze site kunt u melding maken van overlast door vliegverkeer. Meld vliegherrie! is open, transparant en maakt persoonlijke verhalen zichtbaar. Geeft inzicht in het leed achter de vliegtuigoverlast.

Acoustical Society of America (ASA) 

De Acoustical Society of America (ASA) is een internationale wetenschappelijke vereniging, opgericht in 1929, die zich toelegt op het genereren, verspreiden en promoten van kennis over akoestiek en de praktische toepassingen ervan. De Society is in de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 7500 leden en trekt de interesse, toewijding en service van veel professionals

Geluidskaarten van wegverkeer en spoorwegen voor iedereen beschikbaar. Zie Nature Today

Sdu Uitgevers heeft diverse uitgaven over geluid met wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen. Wanneer is er sprake van geluidshinder? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Hoe zit het met de handhaving van de geluidsnormen? Het 'Journaal Geluid' wordt in samenwerking met de NSG uitgegeven.

Kluwer is de uitgever van het vaktijdschrift 'Geluid', dat in samenwerking met de NSG wordt uitgegeven.

De Stichting Bouw Research (SBR) verzamelt kennis en geeft informatie aan de bouwwereld. Diverse brochures en rapporten informeren met name over geluidsisolatie.

Bas is het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol waar u terecht kunt met uw vragen en klachten over het vliegverkeer van Schiphol. Er is speciale pagina waar u kunt zien hoeveel vliegtuigen over uw huis hebben gevlogen het afgelopen jaar en wat de gemiddelde geluidsbelasting was de afgelopen drie jaar.

Het RIVM doet onderzoek naar o.a. geluidshinder. U vindt er ook informatie over geluidshinder. Zie de informatie over geluid. Via een postcode krijgt u informatie over de geluidsbelasting in een bepaald gebied

Sportuitlaten: Steeds meer mensen storen zich aan de open sportuitlaten van auto’s en motorfietsen. Melding ervan kan via herrieuitlaatoverlast.nl

http://www.omgevingsraadschiphol.nl/organisatie/ geeft o.a. informatie over geluidshinder en u kunt er ook uw klachten kwijt.

www.Stillerverkeer.nl is helaas opgeheven. U kunt nu terecht op de website van Infomil.

Op de website van het Noordelijk Akoestisch Adviesburo zijn demonstraties te beluisteren van akoestische effecten en kunt u het lawaai van een verkeersweg berekenen.

Op de website Atlas leefomgeving over omgevingsgeluid, geluidhinder, grenswaarden, beleid 

Informatie over Milieu en Gezondheid overzichtelijk bij elkaar gezet, waaronder geluid.

Vereniging Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden (BAAT) ‘Tegen te veel opgedrongen vliegtuiglawaai.

Het Innovatieprogramma Geluid beoogt de invoering van een nieuwe set maatregelen om verkeerslawaai  bij rijkswegen en spoorwegen te verminderen bij de bron. Op de website vindt o.a. informatie over de projecten.

Stichting Innonoise stimuleert innovatie-activiteiten op het gebied van de beperking van geluidshinder. Een jaarlijks uit te reiken prijs voor innovaties is een van de activiteiten.

Stichting Klank houdt zich bezig met klankschappen: de omgevingsgeluiden om ons heen.

Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) is een vereniging van akoestici.

Geluid in Europa informeert over geluidshinderbestrijding in de Europese gemeenschap.

Noise Pollution Clearinghouse, quieting noise pollution: website van een nonprofit organisatie die als doel heeft informatie te bieden rond geluidshinder.

Amerikaanse bond voor hardhorenden brengt de gevaren van lawaai voor de gezondheid op een indringende wijze in beeld.

De Stichting Helihinder Utrecht biedt informatie omtrent de diverse aspekten rondom hinder door helikopters.

Op de website van het akoestisch adviesbureau Peutz staan korte samenvattingen van nieuwe wetgeving, Raad van State-uitspraken en informatie waar de professionele akoesticus zijn voordeel mee kan doen.

Sonus is een akoestisch adviesbureau met een leuke website waarin akoestische begrippen op een heldere wijze worden uitgelegd.