Contact

Vakblad Geluid

Het vakblad geluid is terug waar het ooit begon

In 1978 is bedacht dat er een vaktijdschrift moest komen over geluid. Op initiatief van de NSG is destijds het vaktijdschrift Geluid en Omgeving opgezet. In samenwerking met uitgeverij Samsom is dit destijds verder vorm gegeven. Een aantal jaren later is Samsom de firma Kluwer geworden. Onlangs heeft Kluwer een heroverweging gedaan van haar productenaanbod. Daaruit kwam naar voren dat het vakblad Geluid beter uit was bij een organisatie die midden in het werkveld van geluidshinder staat. Daarom ben ik blij te melden dat vanaf 1 januari 2023 de NSG het vakblad Geluid mag gaan uitgeven. Hierbij verandert er voor de lezer niets, want we willen samen met de huidige en toekomstige redactie een goed vakblad blijven maken.

Hieronder kunt u zien hoe wij dit vakblad aanbieden:
- De prijs voor een abonnement (4 nummers) bedraagt € 200,- exclusief btw en verzendkosten. 
- De stuksprijs bedraagt € 55,- exclusief btw en verzendkosten.
- De prijs voor een los artikel bedraagt € 15,- exclusief btw en verzendkosten.
*Als donateur van onze stichting krijgt u 25% korting.

Op deze pagina kunt u het vakblad bestellen.

NB: Abonnementen (ook abonnementen i.c.m. het donateurschap) lopen van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar.
Opzegging moet vóór 1 december van het betreffende kalenderjaar schriftelijk ingediend zijn. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@nsg.nl en vermeld daarbij altijd uw klantnummer.