Open brief aan staatssecretaris Milieu

Datum: 17 oktober 2018

Betreft: Persverklaring, ‘Intensivering van het geluidbeleid’

Oproep tot een “Geluidakkoord”


Graag vragen wij aandacht voor de aanpak van geluidoverlast in Nederland.

Afgelopen vrijdag 12 oktober 2018 hebben wij een open brief aan de staatssecretaris mw. van Veldhoven gezonden met een oproep tot het intensiveren van het geluidbeleid via een “Geluidsakkoord”.

De aanleiding is de jl. 10 oktober uitgekomen ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’ van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). De WHO presenteert veel lagere richtwaarden dan de normen die in Nederland nu gebruikelijk zijn. Op grond van deze nieuwe Guidelines beveelt de WHO aan om maatregelen te nemen om de blootstelling aan weg-, rail- en luchtvaartgeluid te verminderen.

Korte analyse

In Nederland wordt ook aan een herziening van het normstelsel gewerkt, dus een mooie gelegenheid om de boel eens op te lijnen. Als wij de huidige grenswaarden eens langs de WHO-meetlat leggen geeft dat onderstaande tabel.

Bron

Lden

NL-normen

Lnight

NL-normen

Sterkte van

aanbeveling

Wegverkeer

53

65

45

--

Krachtig

Railverkeer

54

65

44

--

Krachtig

Luchtverkeer

45

62

40

(48)

Krachtig

Windturbine

45

47

--

41

Voorwaardelijk

Recreatie

LA,24hr: 70 dB

Lden 50/

LA, 8hr 80

LA, 15 min 103

--

--

Voorwaardelijk

 

Hieruit blijkt dus dat er in Nederland behoorlijk hogere geluidsnormen gelden. Dit is dus slecht voor de gezondheid en de woon- en leefomgeving. De overeenkomst met luchtkwaliteitsnormen is vrij groot: dezelfde gezondheidscriteria zijn gehanteerd. De bewijslast is verder sterker omdat strengere criteria zijn gehanteerd bij het selecteren en beoordelen van onderzoek.

Wij denken dat er slimmere manieren zijn om geluidhinder aan te pakken en zijn ervan overtuigd andere overheden mee te krijgen. Denk hierbij aan ‘een aanpak bij de bron’, ‘het stimuleren van innovatie’ en ‘de relatie met gezondheid'.


Net als bij klimaat en luchtkwaliteit denken wij dat er een ‘Gezond Geluidsakkoord’ nodig is.

Inmiddels hebben wij op 14 februari 2019 een reactie ontvangen van het ministerie van I&W op onze brief.

 

Erik Roelofsen

Directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder

 

Mede onderschreven door:

Nederlands Akoestisch Genootschap

Sectie Geluid en Trillingen van de VVM, netwerk van milieuprofessionals

Koninklijke NLingenieurs

De landelijke werkgroep geluid van de GGD

Koninklijk Instituut Van ingenieurs KIVI

GGD Amsterdam

Ook de ingenieursbureaus hieronder onderschrijven ons voorstel:

Alcedo, Antea Group, Arcadis, DGMR, M+P en Witteveen+Bos

 

Bijlage:

- Open brief

- WHO, Environmental noise guidelines for the European region (Executive summary)

 

NOOT voor de redactie: Erik Roelofsen is bereikbaar via erik.roelofsen@nsg.nl en via 06 229 12 117

 

GELUID IN HET NIEUWS

MER tikt Schiphol op de vingers

Groeiplannen te vaag... Verder >

Auto de stad uit

Ruimte voor fietsers en wandelaars... Verder >

Schiphol op de schop

Klimaatzaak tegen vliegveld?... Verder >

Schiphol bedreigt woningbouw

Brandbrief bouwsector... Verder >

Airport Eindhoven: meer vluchten

Lawaai ondergeschikt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 januari 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >