Contact

NSG richtlijn Padel

In Nederland groeit het aantal padelbanen behoorlijk snel. Aan de NSG en aan andere organisaties worden veel vragen gesteld hoe de ontstane hinder kan worden aangepakt en hoe met nieuwe banen moet worden omgegaan in bezwaar en beroep. Omdat bestaande wet- en regelgeving in het kader van een goede ruimtelijke ordening te kort schiet om nieuwe geluidshindersituaties te beperken en te voorkomen, heeft het NSG een nieuw kader ontwikkeld om in die lacune te voorzien.

Download hier de richtlijn

Download hier het artikel in Geluid