Contact

NSG bijeenkomst Luchtvaart en geluid

Op 27 juni 2019 organiseerde de NSG een bijeenkomst met als onderwerp: Luchtvaart en geluid


Plaats van handeling: 
Regardz De Eenhoorn te Amersfoort


Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging.

Het aspect geluid speelt hierin een zeer belangrijke rol. Want wat gaan al deze veranderingen voor de omwonenden, de overheden en de luchthavens betekenen rondom het aspect van geluidhinder? Wat is daarbij de rol van de politiek, de ruimtelijke ordening en hoe is dat te sturen.

Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe het staat met de divers aspecten.

Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoek en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Het doel van de dag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over het geluid van de luchtvaart tussen beroepshalve bij het onderwerp betrokkenen. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Ruimtelijke ordenaars, Stedenbouwers, Gezondheidsmedewerkers, Bestuurders, Politici, e.d.

Het programma ziet er als volgt uit en staat o.l.v. Paul de Vos (dagvoorzitter):

9:15 uur

Registratie en ontvangst met een kop koffie en/of thee

10:00 uur

De ambitie van Schiphol i.r.t. het milieu, door Ed Gordijn (Schiphol Group)

10:30 uur

Een nieuwe aanvliegroute, advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, door Niels Koeman (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

11:00 uur

Klachten over geluid van vliegtuigen, door Sandro Broeke (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol)

11:30 uur

Bewonersstandpunt, door Matt Poelmans (Omgevingsraad Schiphol)

 

12:00 uur

 

 Lunchpauze

13:00 uur

De woningbouw opgave in de omgeving van Schiphol en daar buiten, door Laurence Hervielle en Martijn Lugten (gemeente Haarlemmermeer)

13:30 uur


Meten en rekenen van vliegtuiggeluid
1. Berekenen van vliegtuiggeluid, door Jaap Beintema (NLR)
2. Meten van vliegtuiggeluid, door Ron Maas (Sensornet)
3. Verbanden tussen rekenen en meten, door Dick Bergmans (RIVM)
4. programmatische aanpak meten en berekenen van vliegtuiggeluid, door Inge Voesten en Dianne Teunissen (ministerie I&W)

15:00 uur


Korte thee en/of koffie pauze

15:20 uur

Toezicht en handhaving, door Kees van Hees (ILT)

15:50 uur

Discussie


16:10 uur

 

Afsluiting

16:15 uur

Netwerkborrel

17:30 uur

Einde bijeenkomst