image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Kies De Beste Band

Rij Veiliger, Zuiniger en Stiller

De NSG leidt de campagne ‘Kies de beste band.

Het is een actie, die met de AutoRAI van dit jaar van start ging. Aanleiding is het initiatief van het Ministerie van I&M, die heeft laten uitrekenen als heel Nederland overstapt op betere banden (Triple A) omdat deze veiliger, zuiniger en stiller zijn. Uit onderzoek van TNO en M+P blijkt dat Nederland ruim 900 miljoen euro kan besparen. Belangrijkste uitkomsten van de gehouden stakeholdersbijeenkomst met betrokkenen uit de “bandenwereld” waren dat hiervoor de bekendheid van het bandenlabel in het algemeen en de kennis over het bandenlabel bij de professionals specifiek vergroot moet worden. Banden zijn voor een groot percentage bepalend voor de prestatie van de auto. Toch zijn banden voor veel eindgebruikers “low interest”. Terwijl er weinig verband blijkt te zitten tussen de kosten en prestaties van banden, accepteert men vaak gewoon de banden die bij de auto komen.

Op de speciale website van de campagne is te lezen waar u op moet letten als u nieuwe banden voor uw auto gaat kopen en hoe het bandenlabel werkt. Sinds eind 2012 is er een bandenlabel voor energie, veiligheid en geluid. Momenteel rijden we in Nederland gemiddeld op D voor energie, C voor veiligheid en B voor geluid. Goede banden hebben minimaal 1A en 2Bs. Er valt dus nog veel winst te behalen.

Als iedereen in Nederland zou overstappen op de beste band, zou dat leiden tot 365 miljoen liter minder brandstofverbruik, 1,3 Mton minder CO2-uitstoot, 43 verkeersdoden voorkomen en bij een half miljoen minder mensen geluidsoverlast veroorzaken. Gezamenlijk levert dat de maatschappij een besparing op van € 938 miljoen. Automobilisten kunnen gemiddeld per jaar € 117 (personenauto) tot € 2.418 (vrachtwagen) besparen door over te stappen op betere banden. Helaas weet maar 5% van hen van het bestaan van het label.

Naast de NSG doen de branchevereniging van bandenbedrijven, de VACO, en de organisaties Bovag, ANWB, VNR-RecyBEM, RAI-Vereniging en Band op Spanning mee met de campagne.

GELUID IN HET NIEUWS

Geluid van windmolens vergt maatwerk

Gemeenten aan zet... Verder >

Sluiting vliegveld Maastricht

Optie voor provincie... Verder >

Veluwse gemeenten last festivals

Ze mogen klagen over bijv. LowLands... Verder >

Aanpak geluidoverlast meeuwen

Den Haag werkt zich in de nesten... Verder >

Schiphol moet krimpen

Omwonenden dagen Staat voor rechter... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >