Contact

Citizen science

Citizen science

Geluid heeft zowel positieve als negatieve invloed op je gezondheid en op de kwaliteit van de omgeving waarin je woont en leeft. Hoeveel last je van geluid hebt, hangt onder andere samen met hoe hard het geluid is, het geluidniveau. Ook speelt mee vaak je een hard geluid hoort. Daarom willen mensen vaker zelf het geluid in hun omgeving meten. Met een sensor kun je elke paar minuten het geluidniveau meten. De officiële metingen werken met dag- of jaargemiddelden.

Om zowel burgers als overheden en andere organisaties en mensen te helpen organiseren wij hier een bijeenkomst over.

Datum

:

Woensdag 26 juni 2024 in De Eenhoorn in Amersfoort

Tijd

:

12.00 uur inloop en lunch

 

 

13.00 uur start inhoudelijk programma tot ca. 16.15 uur en daarna een borrel tot ca. 17.30 uurDoelgroepen
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het meten van geluid en het opzetten van dit soort initiatieven en daar veelal beroepshalve of hobbymatig bij betrokken is, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Programma
Tijdens deze Geluidshindermiddag wordt veel interactie verwacht. Zo kunnen we samen er een mooi en goed congres van maken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen met deskundige en betrokken sprekers:

13:00 uur, Welkom door Erik Roelofsen (NSG)
13:05 uur, Samen meten van geluid, door
Hester Volten (RIVM)
13:50 uur, Nationale geluidmeetdag en de Klankbord.nu-app, door Erik Roelofsen (NSG)
14:05 uur, Livable cities, door Willem van den Berkel (Sorama)

14:35 uur, Pauze

15:00 uur, Burgeronderzoek tijdens De Oorzaak en Glimi, door George Boersma (Munisense)
15:30 uur, Burger initiatieven: Hoe en wat kan je ermee?, door Harmen Zijp (De War)
16:00 uur, Discussie
16:30 uur, Afsluiting en borrel

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, meld je dan hier aan.