Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

NSG geluidshinderdag 2017

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag met als thema:

Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid!Plaats van handeling: dinsdag, 28 maart 2017 (Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht)

De laatste decennia zijn aan populaire muziek meer en meer lage tonen toegevoegd en neemt het aantal evenementen in de open lucht schrikbarend toe.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder presenteert op deze dag nieuwe handvatten voor gemeenten die later dit jaar, via een consultatie, uit worden gebracht als een NSG-publicatie

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2017 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van Hans van der Vlist (dagvoorzitter/discussieleider).


Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties.

Alle deelnemers wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan deze nieuwe NSG publicatie “Evenementen met luide muziek”.

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de geluidshinderbestrijding betrokkenen, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, (georganiseerde) bedrijfsleven (zoals evenementen organisaties), GGD’s, onderzoekers, adviseurs, horecaondernemers, milieu- en bewonersorganisaties.

Programma (voorlopig)

8.30 uur  Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

9.45 uur  Welkomstwoord door Hans van der Vlist, voorzitter van de NSG

9.50 uur  Evenementen: gezonde en levendige stad!, waarvoor uitgenodigd Jan van Zanen (voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht)

NA IEDERE LEZING IS ER GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN

10.00 uur  Bewoners aan het woord, door Peter Welp en Paul Busker (Amsterdamse (binnenstad)bewoners)

10.25 uur  Evenementen en gehoorschade, door Frits vd Berg / Donné Schmidt (GGD Hollands Noorden)

10.50 uur  De branche aan het woord, door Willem Westermann (VVEM)

11.15 uur  Evenementen met muziekgeluid in de buitenlucht, door Erik Roelofsen (NSG)

11.40 uur  Discussie met de zaal

12.00 uur  Lunchpauze en bezoek expositie

13.00 uur Intermezzo: Wat is lawaai, door Yuri Landman (Artiest en Musicoloog)

13.45 uur  Een aantal casus
- Beleid in een gemeente, door Lennard Duijvestijn (GeluidBuro)
- Castellum Hoge Woerd en een goede RO, door Jan Kupers (Kupers en Niggebrugge)

14.30 uur  Koffie en/of thee pauze en bezoek expositie

15.00 uur  Maatregelen, handhaving en oplossingen
- Toezicht bij evenementen door geluidsmonitoring, door Hans van der Waal en Jorine Obreen (DCMR)
- dB(C), door Marcel Kok (dB control)
- Beleving van geluid via een app, door Kirsten van den Bosch (SoundAppraisal)

16.00 uur  Discussie met de zaal en afsluiting

Naborrel en bezoek expositie

Sponsor van deze dag:  

Hier kunt u zich aanmelden.

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >