Aanmeldformulier NSG-Nationale Geluidshinderdag 28 maart 2017

Naam*:
(Privé)adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoonnummer*:
E-mailadres*:
 
Rekening sturen naar:
Naam:
t.a.v.:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Verschuldigd bedrag (excl. btw)*:
€ 370,-
€ 275,- + donatie
€ 275,-
Donateursregistratienummer van uzelf of van uw organisatie:
€ 50,-
Alleen geldig indien u een kopie van uw studentenkaart opstuurt!
Alleen bij annulering voor 21 maart 2017 zijn geen deelnamekosten verschuldigd!

Vul het enige nummer dat in deze zin v2oorkomt hieronder in*:

* Verplicht

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >