Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

Scooter elektrisch! NSG campagne voor jongeren

Campagne voor jongeren

Op 26 maart is de NSG E-scootercampagne in 15 gemeenten in West Holland van start gegaan. Jongeren worden uitgenodigd kennis te maken met alle voordelen van deze stille milieuvriendelijke snelle wijze van individueel vervoer. Eerder draaide de campagne in vijf andere gemeenten. Onderzoek toont het succes van deze verrassende campagne. Zie het persbericht daarover

De NSG brengt de E-scooter in beeld met een jongerencampagne. Nadat de start van deze campagne najaar 2010 in Den Haag plaatsvond en Zaanstad voorjaar 2011 volgde, kozen de gemeenten Zwolle, Helmond en Dordrecht voor deze vorm van schoon en stil vervoer. Nu dus in  de regio West-Holland

Via electric heroes.nl kan gestemd worden op filmpjes, die testrijders inzonden. De testrijders met de meeste stemmen wint een E-scooter. Ook de stemmers maken kans een E-scooter te winnen. Alle ingezonden filmpjes kunnen via de website worden bewonderd.

De E-scooter is stil, schoon en zuinig. Het is een waar genoegen op zo'n fluisterding te rijden.
Scholieren kunnen hem testen als zij zich via de website electric heroes als testrijder opgeven . Testrijders zetten een filmpje op de website, waarin zij hun ervaringen tonen. Bezoekers van de website kunnen een keuze maken door op de beste reportage te stemmen. De maker van een filmpje met de meeste stemmen wint de geteste e-scooter. Ook onder de stemmers wordt een scooter verloot.Binnenkort zullen er een miljoen scooters in Nederland rijden. De scooter heeft veel voordelen. Hij is betaalbaar, je hebt geen last van files en je hebt geen parkeerplaats nodig. Daarenboven ben je veelal sneller ter plekke dan met het openbaar vervoer of op de fiets. De scooter is met name voor jongeren interessant omdat je er al vanaf je zestiende op mag rijden.

NSG campagne 
Scooters zijn ’in’, vooral bij jongeren. Begrijpelijk, want een scooter is een handig en betrekkelijk betaalbaar vervoermiddel. Het gebruik van scooters neemt hierdoor de laatste jaren explosief toe. Maar de overlast van scooters eveneens, want ze zijn helaas ook lawaaiig en zeer vervuilend.  Een op de vijf stadsbewoners geeft aan hinder en/of irritatie van scooters te ondervinden.

Gelukkig er is een alternatief: de elektrische scooter!  Deze is stil en schoon en, in toenemende mate, een prima alternatief voor een scooter met verbrandingsmotor.  Helaas is de elektrische scooter nog weinig populair onder jongeren. Daarom biedt de Nederlandse Stichting Geluidshinder een multimediale campagne aan gemeenten aan, die het gebruik van elektrische scooters onder jongeren krachtig willen stimuleren. Zwolle, Dordecht en Helmond doen dat dit najaar.

De NSG nodigt gemeenten uit gebruik te maken van deze campagne. Verduurzaming van de leefomgeving is een belangrijk thema in veel gemeenten, en deze campagne sluit daar uitstekend bij aan.  Een toenemend gebruik van elektrische scooters betekent onmiddellijk minder lawaai en vervuiling.

U kunt als gemeente aan deze campagne meedoen.  Dit kan financieel, publicitair en/of praktisch op velerlei manieren, o.a. door het aanbieden van stimuleringsmaatregelen, hulp bij het benaderen van scholen, plaatsing van oplaadpalen en door samenwerking met energieleveranciers. De NSG verwacht van de deelnemende gemeente dat hij donateur van de stichting is of wordt.

Het spreekt voor zich dat hoe meer gemeenten meedoen , hoe groter het bereik van de campagne. Hoe de campagne werkt en hoe hij er uit ziet?
klik op: electric-heroes.nl

Heeft u nog vragen of wilt u als gemeente meedoen, neem dan contact op met Jan Kamer. Hij is bereikbaar via info@nsg.nl.

Bekijk de filmpjes

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >