NSG dag 2018

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag met als thema:

Geluid en transformatie

De opgave voor de gemeenten!

Dinsdag, 27 maart 2018 (De Eenhoorn, Regardz, Amersfoort)

De ruimte in stedelijk en landelijk gebied wordt steeds schaarser, maar de opgave voor gemeenten om meer woningen te bouwen neemt toe! Deze uitdaging (of spagaat) vraagt om andere, innovatieve oplossingen, waarbij kwaliteit en gezondheid centraal staan. Een gezonde, ruimtelijke, afweging waarbij geluid een van de bepalende milieufactoren is.

Steekwoorden die hierbij horen: Goede ruimtelijke ordening en milieu, Wonen en werken, Transitie kantoren, Oprukkende woningbouw, Geluidsruimte, Geluidszone, Milieuzonering, Verdichting en Inbreiding!

Kortom een behoorlijke opgave!

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2018 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van Erik van Heijningen (dagvoorzitter/discussieleider).

Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties.

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de opgave in het stedelijk gebied betrokken personen. Dit zijn o.a. geluid adviseurs, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, het (georganiseerde) bedrijfsleven (zoals bouwers en projectontwikkelaars), woningbouwcoöperaties, GGD’s, onderzoekers, adviseurs.

Voorlopig programma
8.30 uur
         Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

9.30 uur         Welkomstwoord door Hans van der Vlist, voorzitter van de NSG. 

9.40 uur         Verdichting en transitie i.r.t. geluidskwaliteit (ambities in visies), door een gemeente bestuurder

10.10 uur       Woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed, door Jean Baptiste Benraad (RVO.nl)

10.40 uur       Gezondheid, geluid en transformatie, door GGD Nederland

11.10 uur       De visie van een grote ontwikkelaar in Nederland, door Martijn van Gelderen (BPD ontwikkeling)

11.40 uur       Discussie

12.00 uur       Lunchpauze

13.00 uur       De basiskaart geluid als tool voor planvorming, door Dorien Lolkema (RIVM)

13.25 uur       Goede planologie met het oog op akoestische ruimtelijke ordening

13.50 uur       Slimme gezonde stad, voorbeeldproject in de gemeente Schiedam, door Bert Vos (Gemeente Schiedam)

14.15 uur       Discussie

14.30 uur       Koffie / Thee pauze

14.55 uur       Gezondheidsaspecten ivm (hoog) geluidsbelast bouwen, door Miriam Weber (Gemeente Utrecht)

15.25 uur       Relatie tussen geluid en andere milieu-opgaven (Energie, Klimaat, Breeam), door Mirjam Aarden (DGMR)

15.50 uur       Een juridisch akoestische kijk, wat zijn de minimumeisen, vanaf welk moment afweging tot welk niveau kun je gaan, door Dorien Cleton (Cleton & com)

16.15 uur       Discussie

16.30 uur       Afsluiting

Naborrel en bezoek expositie

 

Hier kunt u zich aanmelden

 

Hoofdsponsor van de dag: DGMR

Co-sponsor, ALCEDO

 

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >