Aanmeldformulier Symposium Stiltegebieden op 29 november 2017 in het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.

Naam organisatie of bedrijf *:
Naam*:
(Privé)adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer*:
 
Rekening sturen naar:
Naam:
t.a.v.:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Ik ben ervan op de hoogte dat dit symposium gratis maar niet vrijblijvend is.*:
  * Verplicht

Vul het enige nummer dat in dez8e zin voorkomt hieronder in*:

* Verplicht

Alleen bij annulering voor 22 november 2017 worden er geen kosten in rekening gebracht!

GELUID IN HET NIEUWS

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

Ruzie in Paramaribo

Pastor stak vinger in oog van een politie-agent, die optrad tegen muziek... Verder >

Vakantie-ellende

Verbied gebedsoproepen door kerkklokken en van moskeeen... Verder >

Bonte avond loopt in papieren

Dwangsom van € 2000,--... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >