Aanmeldformulier Symposium Stiltegebieden op 29 november 2017 in het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.

Naam organisatie of bedrijf *:
Naam*:
(Privé)adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
E-mailadres*:
Telefoonnummer*:
 
Rekening sturen naar:
Naam:
t.a.v.:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Ik ben ervan op de hoogte dat dit symposium gratis maar niet vrijblijvend is.*:
  * Verplicht

Vul het enige nummer dat in deze zin voorkomt hier7onder in*:

* Verplicht

Alleen bij annulering voor 22 november 2017 worden er geen kosten in rekening gebracht!

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >