Geluid in het nieuws

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

Archief

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

17 februari 2018

Het stadsbestuur gaf horecaondernemers eind vorig jaar al meer speelruimte voor luidruchtige feestjes: het aantal geluidsontheffingen werd opgeschroefd. Volgens wethouder Tom de Bruijn (D66) is dat 'zorgvuldig afgewogen beleid', dus de politieke pleidooien voor een ruimhartiger omgang met de decibellen vonden bij hem geen gehoor.   Verschillende partijen - zoals CU/SGP, CDA en Islam Democraten - hamerden ook op het bewonersbelang: ,,Geen uitbreiding van de geluidsnormen zonder goed GGD-onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid'', waarschuwde CU/SGP. 
Zie bron: AD

 

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

16 februari 2018

Het is van groot belang dat Lelystad Airport 'echt volgend jaar april opengaat'. Gebeurt dat niet, dan zal Schiphol opnieuw in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan. Dat zei scheidend Schiphol-topman Jos Nijhuis bij de presentatie van de jaarcijfers van de Royal Schiphol Group. 
Schiphol wil nieuwe afspraken maken over het aantal vliegbewegingen na 2020, maar houdt zich aan het maximum van 500.000 bewegingen dat tot dat jaar is afgesproken. Omdat die grens bijna is bereikt, heeft Schiphol vanaf april 2019 de uitbreiding van Lelystad Airport nodig om eerst 4.000 maar op lange termijn 45.000 vliegbewegingen over te plaatsen.
Zie bron: omroepflevoland

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

13 februari 2018

Rijkswaterstaat heeft in 2015 na klachten en ander onderzoek ieen aanvullend geluidsscherm gezet op de bestaande geluidswal bij de A50 bij Son. Na realisatie van het scherm gaf een aantal inwoners  aan dat de hinder was verergerd.  De algehele conclusie van het onderzoek is dat de geluidsbelasting na realisering van het geluidsscherm daadwerkelijk is afgenomen. Ook is er aandacht besteed aan specifieke klachten, zoals geluidsoverlast door de afwateringsspleet onder het geluidsscherm en is de geluidsoverlast verder in de wijk gemeten. Hierbij zijn geen bijzondere effecten geconstateerd. Een bewoner betoogt: "Ze hadden dat geluidsscherm een flink stuk moeten doortrekken, en een paar meter hoger moeten maken. Je hoeft geen ingenieur te zijn om te zien dat er veel herrie komt door dat gat. Het is hier alleen maar erger geworden met dat extra scherm, maar hier zijn ze niet komen meten." Een andere bewoner, zegt hij dat kan bewijzen dat de hinder is toegenomen, want hij heeft de decibellen gemeten.  Dat laat zien dat er veel meer pieken zijn nadat in 2015 dat scherm was geplaatst. De conclusie van afgenomen geluid is gebaseerd op drie metingen in april, mei en juni met droog weer en een (zuid)westenwind." Het moge duidelijk zijn dat het geluidsniveau minder is als de bomen in bloei staan, en juist meer in de wintermaanden, zeker bij regen of vorst. Wettelijk zal het allemaal wel kloppen. Ze hoeven alleen maar de eerstelijnsbehuizing te meten. We kunnen weinig inbrengen tegen dat meetrapport."
Zie bron: rijkswaterstaat en ed.nl

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

13 februari 2018

Mer-specialist Stefan Morel van het Amsterdamse adviesbureau Consens werd begin januari door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurd om de reparatie van de Lelystad-mer te begeleiden. Hij was bij twee bijeenkomsten met de bewonersdelegatie aanwezig. Bij de derde bijeenkomst op 2 februari was hij er niet meer bij. Uit onderzoek van de Stentor blijkt dat Morel getrouwd is en samenwoont met Veronica ten Holder, de directeur van de commissie-mer. Ook was Morel van 2002 tot en met 2006 zelf directeur van deze organisatie.
Zie bron: De Stentor

Stress bij vogels door geluid

12 februari 2018

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen. Dat zegt onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado en de California Polytechnic State University. De studie toonde aan dat zowel volwassen vogels als jongen bij aanhoudende geluidsoverlast diverse symptomen van chronische stress beginnen te vertonen. Opgemerkt wordt dat het geluid fungeert als een akoestische deken, waardoor signalen van naderend gevaar minder duidelijk hoorbaar zijn. Daardoor groeit een nood aan voortdurende waakzaamheid.
Zie bron: managing21

100 % elektrische bevoorrading

06 februari 2018

Hulshoff Stadsdistributie gaat bedrijven in Amsterdam bevoorraden met behulp van 100% elektrische vrachtwagens. Dit moet de hoofdstad minder verkeer, minder geluidshinder en minder uitlaatgassen opleveren. Hulshoff bevoorraadt bedrijven met de elektrische vrachtwagens vanuit één centraal distributiepunt, zodat bedrijven van verschillende leveranciers in één rit hun goederen geleverd krijgen. Volgens de distributeur worden bedrijven zo slimmer bevoorraad en levert dit de stad Amsterdam een schonere omgeving met veel minder fijnstof op. Door steden met 100% elektrische vrachtwagens te gaan bevoorraden, wil de vervoerder de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Hulshoff is de eerste in Nederland die gebruik maakt van een volledig CO2-emissievrije opslagruimte.
Zie bron: foodflicks.nl

Lelystad tot 60.000 vluchten

06 februari 2018

“Een theoretische rekenexercitie”, zo distantieerde het ministerie van infrastructuur en waterstaat zich van het bericht dat Lelystad Airport, volgens een door het departement ingehuurd adviesbureau, zou kunnen doorgroeien naar 60.000 vliegbewegingen per jaar. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat “meer dan 45.000 vliegbewegingen per jaar niet realistisch is”. Zo poogde het ministerie de angel uit een netelig rapport te halen. Vorige week vrijdag kregen de twaalf leden van de Bewonersdelegatie, die minister Cora van Nieuwenhuizen moet adviseren, een rapport van het adviesbureau To70 onder ogen waaruit bleek dat bij het gebruik van stillere vliegtuigen de geluidsoverlast binnen de huidige normen zou blijven en dat dan een groei naar 60.000 vliegbewegingen per jaar op Lelystad Airport mogelijk is.
Zie bron: Trouw

Innovatieve voorzieningen langs wegen

02 februari 2018

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op zoek gegaan naar slimme innovaties om geluidsoverlast langs provinciale wegen te verminderen. Dit specifiek voor locaties waar bestaande oplossingen zoals stil asfalt en geluidschermen niet mogelijk of wenselijk zijn. Het betreffen een lage GeluidVangrail en de nog lagere WhisstoneZV. De GeluidVangrail van Movares en Merford is te monteren op bestaande vangrails. Een plank, die onder de vangrail wordt bevestigd, reflecteert het geluid naar beneden waar het wordt geabsorbeerd in de berm. Dit levert volgens de eerste testen een daling tot maximaal vijf decibel op. Dat is vergelijkbaar met een geluidscherm van 1,5 meter hoog.
De WhisstoneZV voor zwaar verkeer is ontworpen door 4Silence. Het is een aanvulling op de betonnen Whisstone: een element dat in de berm wordt aangelegd om geluid te reduceren door het af te buigen, ook wel diffractie genoemd. De WhisstoneZV voor zwaar verkeer is van staal of gietijzer en is specifiek ontwikkeld voor het terugbrengen bromgeluid dat door vrachtverkeer wordt veroorzaakt.
Zie bron: noordholland.nl

Woningbouw conflicteert soms met omgevingslawaai

02 februari 2018

Locaties waar Amsterdam wil bouwen liggen vaak bij drukke verkeerswegen, bij het spoor of bestaande industrieterreinen. In de editie van Plan Amsterdam wordt beschreven wat mogelijk is op gebouwniveau, op het niveau van geluidsbronnen en bij de overdracht van geluid. Aandacht voor creatieve oplossingen maakt woningbouw op geluidsbelaste locaties mogelijk en verhoogt de woon- en leefkwaliteit, zoals bij de transformatie van Haven-Stad.
Zie bron: amsterdam.nl

Veluwe verdient geen laagvliegroutes

30 januari 2018

Zes lokale VVD-fracties dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Dat melden ze maandagavond in een persbericht. Er moet uitstel komen totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.
Zie bron: veluweland.nl

Groen-links in gesprek met Schiphol

30 januari 2018

GroenLinks kamerlid Suzanne Kröger gaat GroenLinks-Amstelveen helpen om met de bewoners in gesprek te gaan over Schiphol en andere onderwerpen. De partij wil, dat de overlast van Schiphol beperkt wordt. En waarschuwt, dat door de keuzes die Schiphol wil maken die overlast alleen maar dreigt toe te nemen. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger is voor GroenLinks onder andere woordvoerder luchtvaart.
Zie bron: amstelveenweb.nl

Muziekterreur in Suriname

23 januari 2018

 In Paramaribo wordt door een behoorlijk percentage autorijders keiharde muziek afgespeeld. Vrouwen en mannen en ook politiemensen maken zich hieraan schuldig. De groep die zich hieraan schuldig maakt, ondervindt nog geen tegenstand van de benadeelden, omdat deze mensen niet verenigd zijn. De schuldigen en medeschuldigen zijn de autobezitters met grote boxen, de politie die alles oogluikend toestaat, de organisatoren van ‘car audio battles’ (automuziek-oorlogen) en de verkopers en leveranciers van deze audio-installaties. De benadeelden zijn mensen die verblijven in ziekenhuizen, gebedshuizen, scholen, maar ook de Surinamers die thuis tot rust willen komen. Het lawaai op straat is op bepaalde momenten zo erg dat men niet eens meer op een normale wijze conversaties kan voeren of de tv of radio kan volgen. 
Zie bron: dagblad Suriname

Plannen geluidsoverlast helikopters onacceptabel

22 januari 2018

Defensie wil de geluidsoverlast in de omgeving van de vliegbasis in Gilze-Rijen terugdringen, Uit alle hoeken komt er stevige kritiek op de plannen. De gemeente noemt de plannen 'onacceptabel'. Defensie wil in het bebouwde deel van Gilze-Rijen over een veel groter gebied gaan vliegen met de helikopters dan ze nu doen, dus dat betekent ook een toename van de geluidsoverlast Om het trillende geluid van de grote Chinooks op te vangen, wil Defensie in Gilze-Rijen huizen gaan aanpassen, onder andere door zwaardere kozijnen en houten vloeren aan te brengen. Het aantal van 201 huizen dat Defensie daarvoor op het oog heeft, is veel te klein, vindt de gemeente. Die komt zelf na onderzoek uit op een veel hoger aantal huizen waar mensen last hebben van zogeheten 'rattle-noise' van de Chinooks. De gemeente pleit voor meer gebruik van vluchtsimulatoren.
Zie bron: omroepbrabant

Lelystad voorlopig dicht voor vakantievluchten

08 januari 2018

De discussie over de uitbreiding van de luchthaven, die vakantievluchten moet overnemen van Schiphol, is de afgelopen maanden volledig uit de hand gelopen. Actiegroepen die protesteren tegen de komst van laag overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende geluidsoverlast kregen steeds meer de aandacht van media en politici. De controverse nam echt grote vormen aan toen het ministerie in oktober moest toegeven dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de mer, nadat actiegroep Hoog Overijssel daarop had gewezen. In december gooide de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, olie op het vuur door zich bij EenVandaag kritisch uit te laten over de inspraak bij de besluitvorming over de luchthaven. Burgers zijn volgens hem niet serieus genomen en er te laat bij betrokken. Daarom was de conclusie van steeds meer partijen: eerst het luchtruim herindelen (klaar in 2023) en dan pas het vakantievliegveld openen. Vrijwel de gehele oppositie (69 van 150 Kamerzetels) is voorstander van dat scenario. Partijen als GroenLinks en SP hoopten één of meer regeringspartijen te overtuigen voor uitstel te kiezen. Dat lijkt nu gelukt. Coalitiepartij ChristenUnie twijfelt nu. Alle regeringspartijen willen dat het gebrekkige besluitvormingsproces vanaf nu transparant en zorgvuldig verloopt, dat de minister de fouten in de milieueffectrapportage (mer) herstelt en dat de onafhankelijke commissie-mer in maart beoordeelt of alles nu wél aan de regels voldoet. Op 18 december werd al bekend dat de minister waarschijnlijk pas in maart een definitief besluit over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport, dat op 1 april 2019 moet opengaan. Oorspronkelijk moest de knoop hierover al in november worden doorgehakt, maar onder meer omdat het milieueffectenrapport (MER) moet worden geactualiseerd duurt het allemaal langer. Alle onderzoeksresultaten uit het Lelystad-dossier worden vanaf nu openbaar gemaakt, bijvoorbeeld de nieuwe gegevens over geluidsberekeningen waarmee de fouten in de mer worden hersteld. "Zo kan iedereen zelf controleren of alles klopt", aldus de minister. Nieuwe MER en belevingsvlucht Toch is het niet zeker of het inderdaad gaat lukken om in april 2019 te openen. Minister Van Nieuwenhuizen: "Ik wil mij maximaal inzetten om opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te halen. Daar doe ik mijn uiterste best voor." Toch hield ook zij een slag om de arm. "Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo." Ook gaat Van Nieuwenhuizen serieus onderzoeken of er een 'belevingsvlucht' uitgevoerd kan worden. Een Boeing of Airbus zal dan de Lelystad-routes vliegen op 1.800 meter hoogte. Zo kunnen inwoners precies ervaren wat ze te wachten staat

Zie bron: Trouw , Zie ook; veluweland

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >