Lawaai is geen leven
Lawaai is geen leven
Er bestaan vele soorten lawaai,
maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Laten we zacht zijn voor elkaar

test

Stilte is niet de afwezigheid van geluid - Tao Meng

NSG-Geluidshinderdag 2000


NSG-GELUIDSHINDERDAG 2000

Experimenteren met geluidbeleid
Doel en praktijkervaringen MIG-model en Stad & Milieu

 

 

Op woensdag 26 april 2000 hield de Nederlandse Stichting Geluidshinder haar jaarlijkse NSG-Geluidshinderdag in de Congreszaal Irene van de Jaarbeurs te Utrecht. De titel van de dag luidde ‘Experimenteren met geluidbeleid’. De keuze van het onderwerp was ingegeven door de nieuwste, actuele (praktijk)ervaringen op het terrein van de ontwikkeling van lokaal geluidbeleid, zowel in het kader van MIG als Stad & Milieu.

In september 1998 gaf de Tweede Kamer groen licht voor het uitwerken van het MIG-model voor de modernisering (i.c. decentralisatie) van het geluidbeleid. In dat kader zijn vijf gemeenten aangewezen om in de praktijk ervaring op te doen met het MIG-model, waar het gaat om de formulering van een eigen lokaal geluidbeleid.

Gelijktijdig met het MIG-project werd het project Stad & Milieu uitgevoerd. Dit heeft als doel na te gaan hoe bij het concept van de compacte stad op verantwoorde wijze flexibeler kan worden omgegaan met de geldende milieu- en dus ook geluidsnormen. Hiervoor is een Experimentenwet ingevoerd, die specifiek en uitsluitend voor 25 geselecteerde projecten geldt.

Inmiddels zijn zowel met de MIG- als Stad&Milieu-experimenten de nodige ervaringen opgedaan.

De NSG-Geluidshinderdag 2000 had een sterk informatief karakter, met vooral aandacht voor praktijkvoorbeelden en -ervaringen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde komen:

  • In het openingswoord sprak de heer H.A.P.M. Pont, Directeur-Generaal Milieubeheer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de noodzaak van de modernisering van het geluidshinderbeleid en de uitdagingen die er liggen voor de gemeenten.
  • 'Gezondheidsaspecten en rol van GGD-en' door dr. F. Woudenberg, GGD Rotterdam e.o.
  • 'Tussentijdse evaluatie projecten Stad & Milieu' door mw. G. Veeman, beleidsmedewerkster van de Stichting Gelderse Milieufederatie.
  • 'Lokaal milieubeleid maatwerk?' MIG en Stad & Milieu door de bril van de woningcorporaties door ir. A.A. Koedam, senioradviseur bij Aedes vereniging van woningcorporaties.
  • 'MIG-project Drechtsteden' door D.P. Nelemans, adviseur bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.
  • 'Hoe verder met MIG?' door mw. dr. P.I. Loeff, programmamanager MIG bij het ministerie van VROM.

De teksten van de voordrachten staan in een verslag, m.u.v. de voordracht van de heer Koedam.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >