Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Meerdaags muziekfestival

02 september 2014

Een vijfdaagse dance-feest in het buitengebied van Leeuwarden leverde 150 klachten. Veel klachten ook uit dorpen in de (verre) omgeving. Toch concludeerde de gemeente dat de geluidsnorm de toegestane geluidssterkte van 75 dB(A) niet had overschreden.
Zie bron: dehuisaanhuis Zie ook: Frieschdagblad

Haan weg

01 september 2014

Buren klaagden over een haan van een school. De schoolleiding besloot de haan weg te doen. Jammer voor de kinderen.
Zie bron: Telstar

BOA's controleren horeca

22 augustus 2014

De Omgevingsdienst West-Holland zet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in voor de controle van geluidsnormen bij horecabedrijven in de regio. Ze zullen in eerste instantie worden ingezet voor een aantal pilots, waarvan de naleving van de geluidsnormen door horecabedrijven de eerste is.
Zie bron:  Alphens.nl

Grondribbels verstrooien geluid vliegtuigen

21 augustus 2014

Rond de polderbaan zijn grondribbels aangebracht die het geluid van startende vliegtuigen verstrooien, zodat het geluid woningen minder goed bereikt.
Zie filmpje
 

Slim bouwen beperkt lawaai van vliegtuigen

19 augustus 2014

Met slimme bouwmaatregelen, zoals het plaatsen van geluidwerende vegetatie, afwijkende stratenpatronen, bouwobstakels en façades is een hoop te winnen als het gaat om het terugdringen van de hinder van lawaai van boven, zo toont masterstudent Martijn Lugten aan in zijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft. Rondom Schiphol zijn ruimtelijke geluidbeperkende maatregelen bijvoorbeeld nog maar zeer matig doorgevoerd.
Zie bron: Groene Ruimte

Klokgelui tegen vlieglawaai

19 augustus 2014

De basiliek van Grimbergen in Vlaanderen heeft voor enkele minuten de klokken geluid. Het ging om een protest van het gemeentebestuur tegen de dreigende nieuwe concentratie van vluchten van vliegveld Saventem boven de Noordrand.
Zie bron: de Standaard  zie ook

Noot: Anders dan bij Schiphol spreidt men daar het lawaai van vliegtuigen over gebieden.

Kinderdagverblijf

05 augustus 2014

Een echtpaar uit Voorschoten raakt langzaam maar zeker overspannen door de gillende kinderen van een nabijgelegen dagopvang. De vrouw des huizes zegt zelfs te kampen met gezondheidsproblemen door de aanhoudende geluidsoverlast rond haar woning.
Zie bron: de Telegraaf  zie ook: kinderopvangtotaal

Subsidie isolatie lawaai van windmolens

05 augustus 2014

Huishoudens die geluidsoverlast ondervinden van windmolens, kunnen subsidie krijgen om hun huis daartegen te isoleren. Dit maakte staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend.
Zie bron: Ver. Eigen Huis

Nijkerk eist geluidsscherm

05 augustus 2014

Nijkerk wil alsnog een geluidsscherm van 2.200 meter lengte zien opgenomen in het programma van eisen voor reconstructie van knooppunt Hoevelaken.
Zie bron: Stentor

Straatmuzikant

04 augustus 2014

Winkeliers en omwonenden van de Ostendestraat in Goes worden gallisch van de straatmuzikant die zich al jarenlang elke dinsdag en zaterdag met zijn accordeon op het hoekje met de Sint Adriaanstraat posteert. Naar aanleiding van een petitie buigt Goes zich opnieuw over deze kwestie straatmuzikant  De ondertekenaars van de petitie vinden dat de straatmuzikant geluidsoverlast veroorzaakt. De APV biedt geen mogelijkheden verbalend op te treden.
Zie bron:  PZC

Windmolenlawaaisubsidie

11 juli 2014

Secretaris Mansveld maakt een subsidieregeling bekend voor huiseigenaren waarbij de woning vlakbij windmolens staat. De subsidie is bedoeld om de woning tegen het geluid te isoleren.
Zie bron: wonen.blog

Tentfeesten in Staphorst

11 juli 2014

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst is teleurgesteld dat B en W de geluidsnormen voor tentfeesten op de avonden van de drie Staphorstdagen niet naar beneden, maar juist naar boven heeft bijgesteld. 
Zie bron: De Stentor

Protest tegen spoorbrug (video)

08 juli 2014

Rijkswaterstaat wil een nieuwe spoorbrug aanleggen bij Muiderberg. Dit tot grote woede van de bewoners van buurtschap Hakkelaarsbrug. De spoorbrug komt precies bij hen in de achtertuin te staan.
Zie bron: hartvannederland.nl

Video telt bij RvS

07 juli 2014

De bewoner naast een cafe vroeg de gemeente handhavend op te treden tegen de overlast. Ondanks de door hem gemaakte video-beelden waarmee de overlast in beeld werd gebracht weigerde de gemeente op te treden. Daarop de stapte de buurman naar de Raad van State. Deze sommeerde de gemeente de videobeelden in de besluitvorming mee te nemen.
Zie bron: wijnoordholland

Nieuwe bewoners betalen niet aan scherm

04 juli 2014

 Een ambtenaar had onlangs in een rondetafelgesprek gezegd dat bewoners van nog te bouwen huizen in Posterenk in de gemeente Voorst (GLD) 6.000 euro gaan bijdragen aan het gerealiseerde geluidsscherm langs de A1. Dit blijkt onjuist. Als verantwoordelijk wethouder bood Van Muyden hiervoor ruiterlijk zijn excuses aan. Daarmee was de kous niet af. Liberaal 2000-voorman Henk Wolters zei dat zijn fractie toch vasthield aan de door haar en de CDA-fractie opgestelde motie. Daarin wordt het college opgedragen de kosten voor het geluidsscherm niet door te berekenen aan toekomstige bewoners.
Zie bron: Stentor

MER: meer lawaai vliegverkeer Eindhoven

03 juli 2014

MER-commissie constateert dat in het ontwerp-luchthavenbesluit wordt gerekend met een andere geluidmaat dan voor de burgerluchtvaart gebruikelijk is. Het gebied dat met vlieglawaai te maken krijgt verdubbelt en het aantal ernstig gehinderden neemt toe met ongeveer dertig procent. Meer onderzoek is nodig voor optimale vliegroutes.
Zie bron: BD

Scherm van kokosvezel.

03 juli 2014

Dagblad 'Spits' meldt: 'kokosmuur dempt treinherrie'. Bij schermen langs spoorwegen is het van belang dat de reflectie wordt weggenomen. Kokosvezel doet dat min of meer. Er zijn uiteraard talloze alternatieven.
Zie bron: Spits

Nijkerk wil scherm kopen

03 juli 2014

De gemeente Nijkerk wil alsnog een geluidsscherm opnemen in de aanbesteding van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Een motie van VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd met die strekking werd door de hele gemeenteraad gesteund. De gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland trekken er maximaal 2 miljoen euro voor uit.
Zie bron: DeStadNijkerk

Lage tonen verkeerslawaai onvoldoende in beeld

02 juli 2014

Lage tonen van vrachtwagens veroorzaken hinder en klachten. Daar zijn de traditionele geluidmaatregelen weinig effectief. Dat stellen deskundigen van Heijmans en M+P Raadgevend ingenieurs. Geluidhinder en de invloed van deze hinder op de gezondheid van mensen wordt bepaald door rekenregels waarbij verschillende geluidsbelastingen opgeteld worden. Het is de vraag of hiermee wel voldoende rekening wordt gehouden met de invloed van bepaalde verkeersstromen en de specifieke frequenties, die mogelijk voor de bevolking en de fauna extra hinder veroorzaken, aldus Peter van Hinthem en Stjin Verkuilen van Heijmans en Judith Doorschot van M+P
Zie bron: Verkeersnet

Gemeenten vrezen geluid Lelystad

01 juli 2014

Gemeenten die liggen onder de toekomstige aanvliegroutes van vliegveld Lelystad hebben hun zorgen geuit over de uitbreiding. De gemeente Kampen stuurde een brief aan de Tweede Kamer. Elburg en Oldebroek verwachten een aanzienlijke toename van de geluidshinder als vliegtuigen op bijna 2000 meter hoogte vliegen. In Zwolle was een bijeenkomst waar inwoners van de gemeenten op de Noordwest-Veluwe werden bijgepraat over de ontwikkelingen rond de luchthaven. In Dronten bezochten zo’n 250 mensen een informatiebijeenkomst. Leden van de actiegroep Vlieg Op Biddinghuizen kwamen met vier tractoren. Ook hadden ze spandoeken. De tegenstanders waren niet te overtuigen van het belang van de uitbreiding van het vliegveld.
Zie bron: refdag.nl en Omroepflevoland

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >