Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Dwangsom besteed aan isolatie

18 februari 2014

De eigenaar van een café is met de gemeente Lingewaard overeengekomen de oplegde dwangsom van € 10.000 voor overschrijding van de geluidsgrenzen van muziek te steken in geluidswerende maatregelen.
Zie bron: Gelderlander

Buurtbemiddeling vooral over muziek en lopen

18 februari 2014

Buren die op de één of andere manier last van elkaar hebben, worden door de bemiddelaars geholpen om hun conflict op te lossen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om klachten over geluidsoverlast.
Zie bron: Omroepflevoland

Aanpak gehoorbeschadiging door luide muziek

17 februari 2014

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Het vermoeden bestaat dat jongeren meer worden blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld via persoonlijke muziekspelers en uitgaan.  Zo'n 20% van de jongeren geeft aan dat ze permanent een piep. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) pakt het probleem aan. Met de organisatoren van muziekevenementen en poppodia sluit hij daarom een convenant dat moet er toe moet leiden dat de muziek zachter wordt gezet en bezoekers actief worden voorgelicht over de risico's van harde muziek voor hun oren, zodat zij zich daar tegen kunnen beschermen.  In Europees verband zijn ook grenzen gesteld aan muziekspeler als smartphones
Zie bron: rijksoverheid

Cafe zes maanden dicht

16 februari 2014

Bij een geluidsmeting bleek dat een café in Roosendaal niet voldeed aan de geluidsnorm. Eerder had het ook al een waarschuwing gehad en waren er dwangsommen opgelegd van in totaal 40.000 euro.
Zie bron: De Roosendaalse Bode

RvS wil onderzoek vliegveld Lelystad

13 februari 2014

De gemeente had bij het vaststellen van het bestemmingsplan direct in kaart moeten brengen wat de gevolgen zijn voor de omgeving van de uitbreiding van het vliegveld, zoals geluidshinder. Lelystad wilde dat in een later stadium doen, maar daar heeft de Raad van State nu een streep door gezet. Uitbreiding is nodig als het vliegveld zakelijke en vakantievluchten gaat afhandelen die nu nog Schiphol aandoen. Daarvoor moet de start- en landingsbaan worden verlengd en ook moet een nieuwe terminal worden gebouwd. Schiphol is eigenaar van de luchthaven Lelystad.
Zie bron:  Trouw

Terras

12 februari 2014

Een hotel in Amsterdam wil een terras. Buurtbewoners vrezen geluidsoverlast. Er is gemeten en daar blijkt uit dat het binnen bepaalde geluidsgrenzen blijft.
Zie bron: Het Parool

 

Sven verhuist om lawaai

12 februari 2014

Sven Kramer klaagde in de aanloop naar zijn vijf kilometer over geluidsoverlast. Hij had de nacht voorafgaand aan zijn race last van terugkerende feestgangers en sliep daardoor nauwelijks. Daarom verhuist hij naar de achterkant van zijn hotel.
Zie bron: De Telegraaf

Geen muziekfeesten meer

12 februari 2014

De club Life 072 in Alkmaar, moet per direct stoppen met het organiseren van house- en dancefeesten. De sluitingstijd in het weekeinde moet terug van 4 naar 1 uur 's nachts. Dat heeft de Alkmaarse bestuursrechter bepaald. De buren van de club hadden de rechtszaak aangespannen, omdat ze veel geluidsoverlast ondervinden. Volgens de uitspraak van de bestuursrechter had de gemeente nooit een vergunning mogen geven voor de feesten.
Zie bron: RTV N-H

Minischermen langs spoor op proef

11 februari 2014

Hilversum gaat als eerste gemeente in Nederland uitproberen of minischermen langs de spoorbaan het geluid van passerende treinen effectief dempen.
Zie bron: Nu.nl

Boetes voor luidruchtige auto's

10 februari 2014

In Drachten zijn negen automobilisten bekeurd omdat hun auto te veel lawaai maakte. Dat gebeurde bij een controle waarbij speciaal werd gelet op overschrijding van de geluidsnormen.
Zie bron: boetes

Geen maatregelen Betuwelijn.

05 februari 2014

De MER over de Betuweroute geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu geen aanleiding tot het nemen van maatregelen tegen geluidsoverlast. Wel laten de berekeningen in Hardinxveld-Giessendam zien dat wanneer met het huidige materieel de capaciteit van de Betuweroute ten volle zal worden benut grenswaarden worden overschreden. Verwacht wordt dat het materieel langzaam maar zeker stiller zal worden.
Zie bron: Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Buurtbemiddeling: veel lawaai

02 februari 2014

Drie op de tien Nederlanders hebben weleens last van buren of buurt: geluidsoverlast, pesterij, bonje over de tuin, bedreigingen. Tegenwoordig kan in veel gemeenten de hulp inroepen van 'buurtbemiddeling'.  Volgens minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) werkt dat prima.
Zie bron: BB

Helicopterpiloten mogen maar 1 uur vliegen

02 februari 2014

Defensie doet onderzoek naar mogelijke geluidsproblemen voor piloten van de nieuwe NH-90 helikopter. Aanleiding zijn klachten van bemanningsleden over ruis of pieptonen in het gehoor nadat ze hadden gevlogen. Om het risico van permanente gehoorschade te voorkomen, mogen piloten voorlopig nog maar maximaal één uur per dag in de NH-90 vliegen.
Zie bron: Nu.nl

Alders spreekt

31 januari 2014

Hans Alders laat in een volle kerk in Biddinghuizen horen wat de bewoners daar boven het hoofd hangt.
Zie bron: flevopost

'Windmolens te dicht bij'

30 januari 2014

Geen 500 meter, maar op 1500 meter  afstand willen de bewoners van Goeree Overflakkee de geplande windmolens daar van hun woningen.
Zie bron: Igo

De onmogelijke stilte op Aarde

28 januari 2014

BBC Future had een razend interessant interview met Gordon Hempton, een akoestische ecoloog en de oprichter van 'One Square Inch', een organisatie zich inzet voor het promoten van stilte in natuurgebieden. Hemptons obsessie? Het vinden van de ultieme stilteplek op Aarde. En dat blijkt toch nog verdraaid lastig, ook.
Zie bron: de Standaard

Zie wat er vliegt bij Schiphol

24 januari 2014

Naar aanleiding van Kamervragen verbetert Schiphol het systeem waarmee omwonenden kunnen zien welke vliegtuigen, waar vliegen en waarom.
Zie bron: refdag

Alders naar Lelystad

23 januari 2014

De meest recente ontwerp-routes van de vliegroutes naar en van Lelystad Airport leiden over of langs Biddinghuizen. Inwoners van dat kleinste dorp van de gemeente Dronten maken zich ernstig zorgen. BinneNkort gaat Alders naar Lelystad om uit te leggen hoe de plannen in elkaar steken. Hij zal de bewoners trachten gerust te stellen, maar de herrie zal wel komen. 
Zie bron: Flevopost

Windmolens snel hinderlijk

23 januari 2014

Afhankelijk van de afstand is het geluid van windturbines meestal minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller als hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het karakter van het geluid. Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen, tot extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor.
Zie bron: Groene Ruimte

Ultra stil wegdek in 2019

21 januari 2014

RWS ontwikkelt een ultra stil wegdek met een geluidsreductie van 10 dB en een levensduur van ten minste 7 jaar. Het komt uit Japan en kan in 2019 worden gebruikt bij geluidknelpunten. Zo wil RWS overschrijding van GPP's voorkomen. Het wegdek moet kosteneffectief zijn, zonder of met minder hoge geluidsschermen en daardoor beter inpasbaar in de omgeving.
Zie bron: RWS , NOS , TelegraafArchitectenweb en TW

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >