Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

Unifloor uitreiking

Eerste NSG GELUIDKEURMERK

Op de nationale geluishinderdag 2014 werd het eerste exemplaar uitgereikt aan een aantal geluiddempende ondervloerproducten, die de firma UNIFLOOR op het markt brengt. Deze producten zijn bedoeld om de hinder die het geluid van lopen met hard schoeisel in woningen met betonvloeren draaglijk te maken.
Daarin heeft de NSG een bijzondere rol gespeeld. Het was begin jaren negentig dat de NSG de 10 dB-eis voor vloerbedekkingen introduceerde. De ambtelijke commissie Van Dinther die het project MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) voor de rijksoverheid uitvoerde en daarbij de Wgh doorlichtte noemde voor marktwerking en geluid de NSG-eis van 10 dB als een goed sturend element. Inmiddels is deze alom geaccepteerd bij Verhuurders. VVE’s en akoestisch adviseurs. Bedrijven moesten wel zorgen dat ze een dergelijk product in hun assortiment hadden. TNO certification heeft onze eis overgenomen in een soort label. Inmiddels is dat label doorgegeven aan het Duitse onderzoeksinstituut TUV. De firma Unifloor maakt al jarenlang zaak om hun vloerproducten voldoende geluiddemping te verschaffen met daarbij ook aandacht voor indrukbaarheid en duurzaamheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kramer overhandigt namens de NSG het eerste geluidkeurmerk aan de heer Frank Vousten van de firma Unifloor.

 

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >