Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Unifloor uitreiking

Eerste NSG GELUIDKEURMERK

Op de nationale geluishinderdag 2014 werd het eerste exemplaar uitgereikt aan een aantal geluiddempende ondervloerproducten, die de firma UNIFLOOR op het markt brengt. Deze producten zijn bedoeld om de hinder die het geluid van lopen met hard schoeisel in woningen met betonvloeren draaglijk te maken.
Daarin heeft de NSG een bijzondere rol gespeeld. Het was begin jaren negentig dat de NSG de 10 dB-eis voor vloerbedekkingen introduceerde. De ambtelijke commissie Van Dinther die het project MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) voor de rijksoverheid uitvoerde en daarbij de Wgh doorlichtte noemde voor marktwerking en geluid de NSG-eis van 10 dB als een goed sturend element. Inmiddels is deze alom geaccepteerd bij Verhuurders. VVE’s en akoestisch adviseurs. Bedrijven moesten wel zorgen dat ze een dergelijk product in hun assortiment hadden. TNO certification heeft onze eis overgenomen in een soort label. Inmiddels is dat label doorgegeven aan het Duitse onderzoeksinstituut TUV. De firma Unifloor maakt al jarenlang zaak om hun vloerproducten voldoende geluiddemping te verschaffen met daarbij ook aandacht voor indrukbaarheid en duurzaamheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kramer overhandigt namens de NSG het eerste geluidkeurmerk aan de heer Frank Vousten van de firma Unifloor.

 

GELUID IN HET NIEUWS

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

Ruzie in Paramaribo

Pastor stak vinger in oog van een politie-agent, die optrad tegen muziek... Verder >

Vakantie-ellende

Verbied gebedsoproepen door kerkklokken en van moskeeen... Verder >

Bonte avond loopt in papieren

Dwangsom van € 2000,--... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >