Lawaai is geen leven
Lawaai is geen leven
Er bestaan vele soorten lawaai,
maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Laten we zacht zijn voor elkaar

test

Stilte is niet de afwezigheid van geluid - Tao Meng

Unifloor uitreiking

Eerste NSG GELUIDKEURMERK

Op de nationale geluishinderdag 2014 werd het eerste exemplaar uitgereikt aan een aantal geluiddempende ondervloerproducten, die de firma UNIFLOOR op het markt brengt. Deze producten zijn bedoeld om de hinder die het geluid van lopen met hard schoeisel in woningen met betonvloeren draaglijk te maken.
Daarin heeft de NSG een bijzondere rol gespeeld. Het was begin jaren negentig dat de NSG de 10 dB-eis voor vloerbedekkingen introduceerde. De ambtelijke commissie Van Dinther die het project MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) voor de rijksoverheid uitvoerde en daarbij de Wgh doorlichtte noemde voor marktwerking en geluid de NSG-eis van 10 dB als een goed sturend element. Inmiddels is deze alom geaccepteerd bij Verhuurders. VVE’s en akoestisch adviseurs. Bedrijven moesten wel zorgen dat ze een dergelijk product in hun assortiment hadden. TNO certification heeft onze eis overgenomen in een soort label. Inmiddels is dat label doorgegeven aan het Duitse onderzoeksinstituut TUV. De firma Unifloor maakt al jarenlang zaak om hun vloerproducten voldoende geluiddemping te verschaffen met daarbij ook aandacht voor indrukbaarheid en duurzaamheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kramer overhandigt namens de NSG het eerste geluidkeurmerk aan de heer Frank Vousten van de firma Unifloor.

 

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >