image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Unifloor uitreiking

Eerste NSG GELUIDKEURMERK

Op de nationale geluishinderdag 2014 werd het eerste exemplaar uitgereikt aan een aantal geluiddempende ondervloerproducten, die de firma UNIFLOOR op het markt brengt. Deze producten zijn bedoeld om de hinder die het geluid van lopen met hard schoeisel in woningen met betonvloeren draaglijk te maken.
Daarin heeft de NSG een bijzondere rol gespeeld. Het was begin jaren negentig dat de NSG de 10 dB-eis voor vloerbedekkingen introduceerde. De ambtelijke commissie Van Dinther die het project MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) voor de rijksoverheid uitvoerde en daarbij de Wgh doorlichtte noemde voor marktwerking en geluid de NSG-eis van 10 dB als een goed sturend element. Inmiddels is deze alom geaccepteerd bij Verhuurders. VVE’s en akoestisch adviseurs. Bedrijven moesten wel zorgen dat ze een dergelijk product in hun assortiment hadden. TNO certification heeft onze eis overgenomen in een soort label. Inmiddels is dat label doorgegeven aan het Duitse onderzoeksinstituut TUV. De firma Unifloor maakt al jarenlang zaak om hun vloerproducten voldoende geluiddemping te verschaffen met daarbij ook aandacht voor indrukbaarheid en duurzaamheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kramer overhandigt namens de NSG het eerste geluidkeurmerk aan de heer Frank Vousten van de firma Unifloor.

 

GELUID IN HET NIEUWS

Muziek mag niet verder hoorbaar zijn dan 10 meter

Dat is de regel op de Amsterdamse grachten... Verder >

Asfalt kan stiller

Een promotieonderzoek... Verder >

Kermisfeesten gaan niet door

Rechter verbood niet de feesten maar wel de muziek... Verder >

Geluidsetiquette

Hoe hoort het eigenlijk?... Verder >

Een akoestische aanval: massahysterie?

Het Amerikaans consulaat op Cuba en in China werden geteisterd door een reeks akoestische aanvallen. Althans, dat werd gedacht... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >