Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

NSG MIDDAG 12 oktober 2010

NSG GELUIDSHINDERMIDDAG 12 oktober 2010

Stille- en stilte gebieden in het stedelijke en landelijke gebied

Op dinsdag 12 oktober 2010 organiseerde de NSG in samenwerking met de Provincie Zuid Holland een middag met als onderwerp: Stille- en stiltegebieden in het stedelijke- en landelijke gebied.

Stilte wordt in Nederland steeds schaarser. Zeventig procent van de Nederlandse woningen staat bloot aan meer dan 50 decibel omgevingsgeluid. Zelfs in de officiële stiltegebieden klinkt steeds vaker ongepast lawaai, vooral van vlieg- en wegverkeer. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen meer behoefte krijgen aan plekken waar nog rust heerst. Stille en groene gebieden kunnen bovendien helpen om te herstellen van stress geven de onderzoeken naar effecten op de gezondheid aan. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden. Zo liggen overlast en de mogelijkheid om te herstellen niet te ver uit elkaar. Ook rustige plekken in de stad zijn van belang. 

Presentaties

- Welkomstwoord door mr. Erik van Heijningen, Gedeputeerde Milieu provincie Zuid Holland en voorzitter NSG, download zijn sheets hier.
Op de website, Beleef de Stilte van Zuid-Holland, kan het filmpje worden gedownload dat op de NSG-middag werd getoond; klik hier 

- Gezondheid en stille gebieden door dr. Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam, download zijn sheets hier

- IPO project Stiltebeleid door ing. Sjef de Wijs van de Provincie Noord Brabant, download zijn sheets hier
Geluid in de stiltegebieden op de Veluwe door ir. Paul de Vos van DHV, download zijn sheets hier
Stille en stilte gebieden in het kader van Geluidskartering en Actieplannen door ing. Michel van Kesteren van DGMR, download zijn sheets hier
- Juridische en bestuurlijke verankering door drs. Edwin Perdijk van de Provincie Zuid Holland, download zijn sheets hier

 

 

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >