Lawaai is geen leven
Lawaai is geen leven
Er bestaan vele soorten lawaai,
maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Laten we zacht zijn voor elkaar

test

Stilte is niet de afwezigheid van geluid - Tao Meng

NSG MIDDAG 12 oktober 2010

NSG GELUIDSHINDERMIDDAG 12 oktober 2010

Stille- en stilte gebieden in het stedelijke en landelijke gebied

Op dinsdag 12 oktober 2010 organiseerde de NSG in samenwerking met de Provincie Zuid Holland een middag met als onderwerp: Stille- en stiltegebieden in het stedelijke- en landelijke gebied.

Stilte wordt in Nederland steeds schaarser. Zeventig procent van de Nederlandse woningen staat bloot aan meer dan 50 decibel omgevingsgeluid. Zelfs in de officiële stiltegebieden klinkt steeds vaker ongepast lawaai, vooral van vlieg- en wegverkeer. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen meer behoefte krijgen aan plekken waar nog rust heerst. Stille en groene gebieden kunnen bovendien helpen om te herstellen van stress geven de onderzoeken naar effecten op de gezondheid aan. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden. Zo liggen overlast en de mogelijkheid om te herstellen niet te ver uit elkaar. Ook rustige plekken in de stad zijn van belang. 

Presentaties

- Welkomstwoord door mr. Erik van Heijningen, Gedeputeerde Milieu provincie Zuid Holland en voorzitter NSG, download zijn sheets hier.
Op de website, Beleef de Stilte van Zuid-Holland, kan het filmpje worden gedownload dat op de NSG-middag werd getoond; klik hier 

- Gezondheid en stille gebieden door dr. Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam, download zijn sheets hier

- IPO project Stiltebeleid door ing. Sjef de Wijs van de Provincie Noord Brabant, download zijn sheets hier
Geluid in de stiltegebieden op de Veluwe door ir. Paul de Vos van DHV, download zijn sheets hier
Stille en stilte gebieden in het kader van Geluidskartering en Actieplannen door ing. Michel van Kesteren van DGMR, download zijn sheets hier
- Juridische en bestuurlijke verankering door drs. Edwin Perdijk van de Provincie Zuid Holland, download zijn sheets hier

 

 

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >