Aanmeldformulier NSG-bijeenkomst 9 januari 2018

Naam*:
(Privé)adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoonnummer*:
E-mailadres*:
 
Rekening sturen naar:
Naam:
t.a.v.:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Verschuldigd bedrag (excl. btw)*:
€ 295,-
€ 220,- + donatie
€ 220,-
Donateursregistratienummer van uzelf of van uw organisatie:
€ 45,-
Alleen geldig indien u een kopie van uw studentenkaart opstuurt!
Opmerking

Vul het enige nummer dat in deze zin voorkomt4 hieronder in*:

* Verplicht

Alleen bij annulering voor 2 januari 2018 zijn geen deelnamekosten verschuldigd!

GELUID IN HET NIEUWS

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

Ruzie in Paramaribo

Pastor stak vinger in oog van een politie-agent, die optrad tegen muziek... Verder >

Vakantie-ellende

Verbied gebedsoproepen door kerkklokken en van moskeeen... Verder >

Bonte avond loopt in papieren

Dwangsom van € 2000,--... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >