Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

NSG-Geluidshinderdag 2001

Europa en geluid
Praktische consequenties van Europese geluidsbeleid

Europa wil burgers in steden meer betrekken bij de bestrijding van geluidshinder. Een belangrijk instrument daarvoor worden geluidskaarten, die het lawaai van auto's, treinen, trams en vliegtuigen tonen. De lokale overheid moet vervolgens actieplannen opstellen om de hinder terug te dringen. De stadsbewoners dienen over de te nemen maatregelen te worden geïnformeerd.

Geluidshinder in steden is een groot milieuprobleem in Europa. Veel stadsbewoners worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. In Nederland bijvoorbeeld heeft 40 % van de bevolking ernstige geluidshinder van een of andere geluidsbron. Brussel wil daar paal en perk aan stellen. De nieuwe regels gaan gelden voor steden en regio's met meer dan 100.000 inwoners en voor grote verkeerslawaaibronnen.

Europese geluidsmaten
In 1998 werd de aftrap gegeven voor de opzet van een nieuw Europees geluidshinderbeleid. De eerste resultaten zijn inmiddels voorhanden; een Europese ontwerprichtlijn voor de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, met een voorstel om in Europees verband de belangrijkste geluidsmaten te standaardiseren. Binnen enkele jaren zullen beide merkbare gevolgen hebben voor geluidshinderbestrijdend Nederland. In het kader van de decentralisatie van het Nederlandse geluidsbeleid en de toekomstige ontwikkelingen rond Schiphol zullen, vooruitlopend op de Europese verplichting, bekende geluidsmaten als LAeq, Ke en Bkl worden vervangen door Lden en Lnight. Daarnaast wordt in Nederland nog een cumulatieve grootheid, de L*den, als uniforme dosismaat geïntroduceerd.

Informatieve dag
Wat houdt de EU-richtlijn in? Wat zijn Lden , Lnight en L*den? Wat zijn de verschillen met LAeq, Ke en Bkl? Hoe gaat het omrekenen van oude in nieuwe grootheden? Wat zijn de technische en beleidsmatige consequenties voor zones, AMvB's en vergunningen? Wat worden dan de meet- en rekenmethoden? De antwoorden op deze vragen werden tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2001 gegeven. Ook werd ingegaan op de resultaten van het Europese bronbeleid voor met name motorvoertuigen. Kortom, een praktische en informatieve dag voor de bijna 400 deelnemers.

Verslag
Onder de zeer gewaardeerde leiding van Victor Deconinck was er direct aansluitend na iedere voordracht ruimschoots gelegenheid voor het stellen vragen. Daarbij ontstonden regelmatig zeer geanimeerde discussies. Naast het lezingenprogramma was er een drukbezochte expositie waar 19 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten presenteerden. Aan het einde van de dag werd een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten uitgereikt.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >