Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

NSG-Geluidshinderdag 2001

Europa en geluid
Praktische consequenties van Europese geluidsbeleid

Europa wil burgers in steden meer betrekken bij de bestrijding van geluidshinder. Een belangrijk instrument daarvoor worden geluidskaarten, die het lawaai van auto's, treinen, trams en vliegtuigen tonen. De lokale overheid moet vervolgens actieplannen opstellen om de hinder terug te dringen. De stadsbewoners dienen over de te nemen maatregelen te worden geïnformeerd.

Geluidshinder in steden is een groot milieuprobleem in Europa. Veel stadsbewoners worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. In Nederland bijvoorbeeld heeft 40 % van de bevolking ernstige geluidshinder van een of andere geluidsbron. Brussel wil daar paal en perk aan stellen. De nieuwe regels gaan gelden voor steden en regio's met meer dan 100.000 inwoners en voor grote verkeerslawaaibronnen.

Europese geluidsmaten
In 1998 werd de aftrap gegeven voor de opzet van een nieuw Europees geluidshinderbeleid. De eerste resultaten zijn inmiddels voorhanden; een Europese ontwerprichtlijn voor de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, met een voorstel om in Europees verband de belangrijkste geluidsmaten te standaardiseren. Binnen enkele jaren zullen beide merkbare gevolgen hebben voor geluidshinderbestrijdend Nederland. In het kader van de decentralisatie van het Nederlandse geluidsbeleid en de toekomstige ontwikkelingen rond Schiphol zullen, vooruitlopend op de Europese verplichting, bekende geluidsmaten als LAeq, Ke en Bkl worden vervangen door Lden en Lnight. Daarnaast wordt in Nederland nog een cumulatieve grootheid, de L*den, als uniforme dosismaat geïntroduceerd.

Informatieve dag
Wat houdt de EU-richtlijn in? Wat zijn Lden , Lnight en L*den? Wat zijn de verschillen met LAeq, Ke en Bkl? Hoe gaat het omrekenen van oude in nieuwe grootheden? Wat zijn de technische en beleidsmatige consequenties voor zones, AMvB's en vergunningen? Wat worden dan de meet- en rekenmethoden? De antwoorden op deze vragen werden tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2001 gegeven. Ook werd ingegaan op de resultaten van het Europese bronbeleid voor met name motorvoertuigen. Kortom, een praktische en informatieve dag voor de bijna 400 deelnemers.

Verslag
Onder de zeer gewaardeerde leiding van Victor Deconinck was er direct aansluitend na iedere voordracht ruimschoots gelegenheid voor het stellen vragen. Daarbij ontstonden regelmatig zeer geanimeerde discussies. Naast het lezingenprogramma was er een drukbezochte expositie waar 19 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten presenteerden. Aan het einde van de dag werd een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten uitgereikt.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >