Lawaai is geen leven
Lawaai is geen leven
Er bestaan vele soorten lawaai,
maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Laten we zacht zijn voor elkaar

test

Stilte is niet de afwezigheid van geluid - Tao Meng

NSG-dagen


NSG-GELUIDSHINDERDAGEN

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Stichting Geluidshinder een nationale NSG-Geluidshinderdag, waar een actueel onderwerp op het gebied van geluidshinder centraal staat. Het programma van zo'n dag bestaat hoofdzakelijk uit lezingen van deskundigen, gelardeerd met discussies. Van elke NSG-Geluidshinderdag wordt een verslag uitgebracht met de integrale teksten van de voordrachten. Voor een overzicht van de onderwerpen/verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen in de afgelopen jaren klik hier.

Op deze website kunt u zich aanmelden voor onderstaande NSG-Geluidshinderdag 2012.

Onderstaande NSG-dag heeft inmiddels plaats gevonden en u kunt zich uiteraard daarvoor niet meer opgeven. Aan het verslag wordt gewerkt. Zodra het er is krijgen de deelnemers daar  bericht van. Dan kan het via de website worden gedownload.


NATIONALE GELUIDSHINDERDAG 2012

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert in samenwerking met de Stichting Innonoise de nationale geluidshinderdag met als thema:

“Industrielawaai, hoe ermee om te gaan?” 
Nieuwe uitdagingen voor overheid en bedrijfsleven

Woensdag, 28 maart 2012
Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht

We staan aan de vooravond van ingrijpende wetswijzigingen en diverse andere veranderingen op het gebied van de geluidregelgeving. In dat kader wordt hard gewerkt aan een nieuwe systematiek onder de werknaam SWUNG II. Hierbinnen is het de bedoeling dat voor Industrielawaai het “etmaalgemiddelde” (Letm) voor grens- en streefwaarden wordt vervangen door een “jaargemiddelde” (Lden).
Belangrijk onderdeel is het toepassen van maatregelen op basis van de zogeheten Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de beheersing van geluid. Duidelijkheid hierover ontbreekt.
Bedrijfslev
en, overheid en advieswereld zijn betrokken in een proces waar behoefte is aan informatie, voorlichting en het kiezen van verantwoordelijkheid.

Nieuwe opzet
Zoals gebruikelijk heeft de dag een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. De opzet is dit jaar zo gekozen dat er interactie zal zijn tussen de diverse sprekers onderling en de zaal. De indeling van de zaal wordt zo gekozen dat u als deelnemer betrokken wordt bij dat wat de deskundige sprekers presenteren. Zoals gebruikelijk zal onze dagvoorzitter Viktor Deconinck dat in goede banen leiden.
Ook dit keer komt er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties.

Doelgroepen
Alle beroepshalve bij de geluidshinderbestrijding betrokkenen, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden en andere bestuurders, planologen, (georganiseerde) bedrijfsleven , GGD’s, onderzoekers en adviseurs, milieu- en bewonersorganisaties.

Programma
- 8.30 uur
Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

- 10.00 uur
Welkomstwoord door Erik van Heijningen, voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

- 10.10 uur
Openingswoord door Paulus Jansen (Kamerlid SP), Politieke standpunten.

- 10.25 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen.

- 10.40 uur Het geluid draait door! Aan tafel met de inleiders

- BBT, wat is dat eigenlijk? door Gerard van Kempen (DGMR)
- Wat doet/wil de overheid, door Rogier Wigbels (DCMR)
- Visie van de industrie, door Ton van Breemen (Havenbedrijf Amsterdam)
- De toekomst van Industrielawaai (o.a. Geluidzones-GPP / Letm - Lden) door Frans Houtkamp (LBP-Sight)

- 12.00 uur Lunchpauze en bezoek expositie
- 13.15 uur Intermezzo (ROC Tilburg)

- 13.25 uur
- Juridisch kanten vanuit de producent en de ontvanger, door Luurt Wildeboer (advocaat bij CMS) en Jan Granneman (Peutz)
 
- 14.05 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 2 inleiders

- 14.20 uur
- Industrie(lawaai) en het reguleren van gebruiksruimte, door Jan van den Heuvel (directeur DCMR)

- 14.35 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
- 14.45 uur Koffie en/of thee pauze en bezoek expositie

- 15.15 uur
'Lagerhuis discussie' 
met bestuurders vanuit de overheid en het bedrijfsleven

- 16.00 uur Afsluiting door Erik van Heijningen, voorzitter van de NSG
- 16.15 uur Naborrel en bezoek expositie

Deelnameprijzen
- NSG-donateurs € 255,-
- niet-donateurs € 340,-
- studenten € 35,-

Aanmelden
Voor aanmelden klik hier

 

Sponsor

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >