Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Betrek gehinderde bij besluitvorming

05 februari 2008

Om naast de geluidsbelasting ook de geluidshinder te verminderen is meer aandacht nodig voor de niet-akoestische factoren van geluid. Onderzoek door Eveline Maris (Universiteit Leiden) bewijst dat rechtvaardig beleid hiervoor erg belangrijk is.
Zie bron: Platvorm Nederlandse Luchtvaart

Niet alleen decibellen

05 februari 2008

De voorgestelde aanpassing op het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) van Schiphol borduurt voort op een slecht werkend stelsel en kan daarom worden bestempeld als een lapmiddel.
Zie bron: Platvorm Nederlandse Luchtvaart

Evenementenbeleid

04 februari 2008

Om ergernis over lawaai bij evenementen te voorkomen, heeft de gemeente Apeldoorn het beleid op dit punt opnieuw geformuleerd.
Zie bron: De Stentor

Schutterij schiet

04 februari 2008

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) gaat gemeenten de vrijheid geven om schutterijen vrij te stellen van geluidsregels.
Zie bron: De Gelderlander

Provincie betaalt mee aan geluidsscherm

01 februari 2008

De aanleg van een volledig geluidsscherm langs de A1 aan de zuidoostkant van de Apeldoornse woonwijk De Maten begint nog dit jaar. Dat verwacht de wijkraad De Maten, nu Gelderland een financiële bijdrage heeft toegezegd.
Zie bron: De Stentor

Heilsoldaten en overlast

31 januari 2008

Het Leger des Heils in Zutphen gaat met de omwonenden van hun verenigingsgebouw in gesprek over geluidsoverlast. Er zijn klachten over de kerkdiensten en bijeenkomsten met de brassband. De gemeente legde het Leger des Heils een dwangsom op.
Zie bron: Rorate, De Stentor

Rotterdam beperkt cafélawaai

31 januari 2008

De gemeente Rotterdam gaat geluidsgrenzen stellen als café's een feestje hebben in het kader van de zogenoemde 12 dagen-regeling.
Zie bron: AD

Café sluit de deur

29 januari 2008

Café de Ponybar in het Drentse Gieten heeft, nadat de gemeente een dwangsom oplegde, zijn deuren gesloten.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Verkeerslawaai in Cairo

25 januari 2008

In Caïro is vreselijk veel verkeerslawaai. Het tast de gezondheid aan van bewoners en verkeersdeelnemers.
Zie bron: Spits en bekijk de video

Geluidshinder Schiphol mag toenemen

24 januari 2008

Door de voorgestelde nieuwe geluidsnormen voor Schiphol kunnen duizenden mensen extra geluidsoverlast ervaren. Dat is in strijd met de wettelijke regels die in 2002 zijn vastgesteld.
Zie bron: Stichting Natuur en Milieu

Gebiedsgericht geluidsbeleid

23 januari 2008

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept haar leden op mee te denken over een modelverordening gebiedsgericht geluidsbeleid.
Zie bron: VNG

Stop Awacs naar Europees hof

23 januari 2008

De vereniging Stop AWACS heeft een klacht ingediend tegen de Nederlandse staat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ze vinden dat Nederland te weinig doet om de zeer ernstige hinder van de NAVO-vliegtuigen in Zuid-Limburg te bestrijden.
Zie: NRC

Geluidsscherm langs A12 Woerden?

21 januari 2008

Geluidsonderzoek moet uitwijzen of er langs de A12 in Woerden een geluidsscherm komt net als bij de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.
Zie bron: AD

Skatebaan te luidruchtig

21 januari 2008

In het Zeeuwse Rilland is geen geschikte plaats gevonden voor een skatebaan. De afstand tot woningen moet meer dan 60 meter zijn.
Zie bron: PZC

ZOAB op A37 bij Nijmegen

18 januari 2008

Bewoners van Lindenholt en Dukenburg ervaren in de nabije toekomst minder geluidsoverlast van de snelweg A73. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen hebben een overeenkomst ondertekend die voorziet in het versneld aanbrengen van stiller asfalt tussen knooppunt Neerbosch en de gemeentegrens met Heumen.
Zie bron: Nijmegen on line

Dwangsom voor café

17 januari 2008

Een café in het Brabantse Sint Oedenrode wordt strenger aangepakt. Elke overtreding van de geluidsnormen kost het café voortaan duizend eu­ro. Dat is een verdubbeling van de dwangsom die vorig jaar werd op­gelegd.
Zie bron: Brabants Dagblad

Kerk niet gebonden aan geluidsvoorschriften

17 januari 2008

Met de voorgenomen komst van het kerkgenootschap van het Leger des Heils aan de van Heutszlaan 60 in de gemeente Ede moeten de omwonenden overlast gaan slikken.
Zie bron: Ede stad 

Windmolens te luidruchtig

15 januari 2008

Twee adviesbureaus berekenden dat de windmolens in de gemeente Sluis voldoen aan de geluidsgrenzen die de wet stelt. Frits van den Berg zegt dat ze zich vergissen. De bewoners stappen naar de rechter.
Zie bron: PZC

Verrast door lawaai nieuwe snelweg

11 januari 2008

Een groot deel van de Almelose wijk Windmolenbroek lijkt verrast door het geluid dat in de wijk is te horen van de A35. Sinds de opening van het nieuwe deel van de snelweg, op 29 september vorig jaar, klagen bewoners over lawaai.
Zie bron: Dagblad Tubantia

Ambtenaren verstoren kerkdienst

09 januari 2008

Klachten over de brassband van het Leger des Heils in de gemeente Zutphen. Een hoorzitting, dwangsombesluiten en de commissie beroep- en bezwaarschriften hebben de problemen nog niet kunnen oplossen en milieuambtenaren gingen meten tijdens een dienst. Volgens de CU kan dat niet.
Zie bronnen: De StentorRK Nieuws, Oneway

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >