Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Nieuwe normen voor hoge molens

27 februari 2008

De SP wil dat minister Cramer de geluidsnormen voor hoge windmolens aanpast. Hoge windmolens blijken veel meer geluidsoverlast te veroorzaken dan waar tot nu in de vergunningverlening rekening mee wordt gehouden.
Zie bron: SP

GGD over windmolens

25 februari 2008

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van een windturbine in Bodegraven, heeft de gemeente aan de GGD gevraagd om een gezondheidskundig advies op te stellen t.a.v. windturbines en risico- en hinderaspecten voor de omgeving. In deze notitie wordt ingegaan op de relevante locale gezondheidsaspecten, waarbij achtereenvolgens geluid, slagschaduw en lichtschittering worden besproken.
Zie bron: Bodegraafse Krant, AD

Lessen in geluidsisolatie

22 februari 2008

In het Belgische dagblad Het Volk wordt in een vogelvlucht uitgelegd hoe je een woning moet isoleren tegen buiten- en burenlawaai. Zie: Het Volk
In de NSG-brochures over isolatie vindt u nog veel meer. Zie: de NSG-brochures

Carillon

15 februari 2008

De gemeente Terneuzen bepaalt wanneer en hoe lang het carillon van de Willibrordustoren kan worden bespeeld. In het verleden had de rechter het carillonspel verboden. Nu is de wetgeving op dat punt gewijzigd.
Zie bron: BN De Stem

Hoge bloeddruk

15 februari 2008

Omwonenden van een vliegveld hebben vaker een hoge bloeddruk dan mensen die elders wonen. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). GroenLinks wil daarom 's nachts vliegen ontmoedigen
Zie bronnen: Elsevier, GroenLinks

Reflectie door geluidscherm

14 februari 2008

Bewoners in Hoevelaken ervaren veel meer verkeersgeluid nu er aan de overkant van de snelweg een geluidsscherm is geplaatst. Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland becijferden een marginale verhoging. Dat is onbegrijpelijk, zeggen de bewoners.
Zie bron: Barneveldse Courant

Overlast carnaval aanpakken

13 februari 2008

Maastricht gaat de overlast tijdens de carnaval aanpakken. Burgemeester Gerd Leers liet weten, dat het afgelopen moet zijn met de enorme geluidsoverlast van rondrijdende bolderkarren met joekels van muziekinstallaties.
Zie bron: Brabants Dagblad

Gemeentelijke geluidsnota

13 februari 2008

Wijchen is een gemeente waarin het goed wonen is. En dat wil het gemeentebestuur zo houden. Met dat uitgangspunt is een geluidsnota voor de hele gemeente vastgesteld.
Zie bron: De GelderlanderDHV

Horecafeesten zat

11 februari 2008

Parkeerproblemen, geluidsoverlast, feestjes tot in de nachtelijke uren. De buurt rondom de Ons Doelstraat 44 is de overlast van Shark Divers en HiPa Sports in Boxtel beu.
Zie bron: Brabants Dagblad

Protest tegen geluidsscherm

11 februari 2008

Inwoners van de Waalrese wijk Voldijn zijn verontwaardigd over de geluidsschermen die momenteel worden geplaatst langs Randweg Eindhoven, ofwel de nieuwe A2/A67. Ze zijn namelijk niet gemaakt van transparant plexiglas, zoals op andere plaatsen langs de weg, maar van grote, roestige platen.
Zie bron: engineeringnow

Verkeerslawaai werkt op de zenuwen

07 februari 2008

Haagse inwoner wil verkeersdeelnemers die te veel lawaai maken laten aanhouden.
Zie bron: AD

Nieuw systeem voor Schiphollawaai

07 februari 2008

Er komt een nieuw systeem om de geluidsoverlast rond Schiphol te meten. Die toezegging deed minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) woensdag aan de Tweede Kamer tijdens een debat over de geluidsoverlast rond de nationale luchthaven. De bewindsman volgt hiermee de wens van een Kamermeerderheid.
Zie bronnen: De Pers, PvdA, Haarlems Dagblad

Controle lawaai Schiphol faalt

06 februari 2008

Er moet een geheel nieuwe methode komen om bewoners te beschermen tegen overlast van Schiphol. Het huidige systeem van geluidsnormering werkt niet. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.
Zie bron: NRC Handelsblad

Gemeenten willen aanpak verkeerslawaai

06 februari 2008

Het treinverkeer en vooral het autoverkeer nemen rap toe en daarmee de geluidhinder. Rijk, provincies én gemeenten moeten samen tot oplossingen zien te komen.
Zie bron: VNG

Geluidsproductieplafonds

05 februari 2008

Langs rijkswegen en spoorwegen gaat op veel punten een maximum gelden voor de hoeveelheid geluid. Het kabinet wil hiermee onbeheerste groei van verkeerslawaai aanpakken.
Zie bron: staatscourant, regering.nl

Betrek gehinderde bij besluitvorming

05 februari 2008

Om naast de geluidsbelasting ook de geluidshinder te verminderen is meer aandacht nodig voor de niet-akoestische factoren van geluid. Onderzoek door Eveline Maris (Universiteit Leiden) bewijst dat rechtvaardig beleid hiervoor erg belangrijk is.
Zie bron: Platvorm Nederlandse Luchtvaart

Niet alleen decibellen

05 februari 2008

De voorgestelde aanpassing op het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) van Schiphol borduurt voort op een slecht werkend stelsel en kan daarom worden bestempeld als een lapmiddel.
Zie bron: Platvorm Nederlandse Luchtvaart

Evenementenbeleid

04 februari 2008

Om ergernis over lawaai bij evenementen te voorkomen, heeft de gemeente Apeldoorn het beleid op dit punt opnieuw geformuleerd.
Zie bron: De Stentor

Schutterij schiet

04 februari 2008

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) gaat gemeenten de vrijheid geven om schutterijen vrij te stellen van geluidsregels.
Zie bron: De Gelderlander

Provincie betaalt mee aan geluidsscherm

01 februari 2008

De aanleg van een volledig geluidsscherm langs de A1 aan de zuidoostkant van de Apeldoornse woonwijk De Maten begint nog dit jaar. Dat verwacht de wijkraad De Maten, nu Gelderland een financiële bijdrage heeft toegezegd.
Zie bron: De Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >