Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

VROM moet scherm betalen

30 juni 2008

Minister Cramer wilde niet, omdat wegaanpassingen in het verschiet liggen. De Raad van State vindt dat te lang duren en is het eens met de gemeente Amersfoort dat het scherm langs de A28 er snel moet komen.
Zie bron: AD

Sluiting Rotterdam Airport?

30 juni 2008

Rotterdam Airport overschrijdt binnenkort de toegewezen geluidsruimte. Schiedam eist sluiting. Zo niet, dan compensatie.
Zie bron: AD

Lawaai maakt slachtoffers

20 juni 2008

Herrie in de Rijnmond kost jaarlijks tientallen levens. Langdurige blootstelling aan 'stadslawaai' leidt bij duizenden mensen tot verhoogde bloeddruk, met op den duur ernstige gevolgen zoals een beroerte of een hartinfarct.
Zie bronnen: DCMR,  AD en nogmaals AD, aardige discussie in Autoweek

Spoorlawaai

19 juni 2008

Bewoners in het Brabantse Rijen hebben heel veel last van goederentreinen. Er wordt gezocht naar een oplossing.
Zie bron: BNdeStem

EK-herrie

18 juni 2008

Amsterdam controleert café's tijdens de voetbalwedstrijden op geluid.
Zie bron: De Telegraaf
Milieuambtenaren zijn kennelijk geen voetballiefhebbers. (JKr)

Horeca vreest evenementenbeleid

17 juni 2008

De horecaondernemers in Coevorden vrezen dat door de keuzes die de gemeente doet luidruchtige evenementen niet meer kunnen.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Minister Cramer en windmolens

17 juni 2008

Minister Cramer van VROM kondigt herziene regelgeving aan waarmee de geluidsproductie van windmolens beter kan worden beoordeeld. Zij verwacht dat zodoende minder discussie zal zijn over de geluidseffecten bij de plaatsing van windmolens. Dat zegt zij naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer.
Zie bron: VROM

Fontein uit

15 juni 2008

De kraan van een pas geplaatste fontein in Zwolle is dichtgedraaid omdat het kunstwerk te veel geluid maakt.
Zie bron: De Stentor

Spoor moet stiller

13 juni 2008

De spoorlijn dwars door Bergen op Zoom moet stiller worden gemaakt, zegt de Raad van State. Hoe is nog onbekend. ProRail moet dat doen, volgens de gemeente.
Zie bron: BNdeStem 

Stillere provinciale wegen

13 juni 2008

Van de in totaal 640 kilometer provinciale weg in Noord-Holland krijgt ongeveer 360 kilometer fluisterasfalt.
Zie bron: enigeeringnow

Belgische schermen

13 juni 2008

Klachten over verkeerslawaai kan de Belgische overheid doen besluiten schermen te plaatsen. Metingen moeten dan uitwijzen of de grens van 65 dB(A) wordt overschreden.
Zie bron: Nieuwsblad.be

CDA helpt TT Assen

12 juni 2008

TT Assen wil meer races en ook muziekevenementen. CDA fractie-voorzitter Van Geel en oud-staatsrecretaris voor milieu helpt daarbij.
Zie bron: Blik op Nieuws

Roken slecht voor het gehoor

12 juni 2008

Zowel roken als overgewicht kunnen permanent schade aanrichten aan je gehoor. Alcohol is daarentegen goed voor het gehoor. Dit blijkt uit een Europees onderzoek geleid door de Universiteit van Antwerpen.
Zie bronnen: gezondheidsnet.nl; dovennieuws

Geen evenementen

11 juni 2008

Een sportcentrum in Oss mag geen evenementen organiseren. De gemeente vindt dat er o.a. te veel geluidoverlast zal ontstaan voor de omwonenden.
Zie bron: Brabant Dagblad

Verbod Mosquito in België

11 juni 2008

In België is een wetsvoorstel ingediend om de apparatuur te verbieden die jongeren met hoge tonen moet verjagen. Het zou schadelijk zijn, ook voor baby's en ongepast in het kader van de rechten van het kind.
Zie bron: De Kamer

Geen gaskanon meer

09 juni 2008

Een fruitkweker in Goirle ontkent dat hij te veel lawaai maakt. Toch verbiedt de gemeente hem verder te knallen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Cramer en Awacs

06 juni 2008

Minister Cramer heeft in het Navo-hoofdkwartier in Brussel gesproken met Navo-baas De Hoop Scheffer over de geluidsoverlast veroorzaakt door AWACS-vliegtuigen in Zuid-Limburg. De Navo-vliegtuigen van de basis Geilenkirchen zorgen voor veel overlast in de gemeente Onderbanken en omliggende dorpen.
Zie bron: MINVROM1 ook MINVROM2

Eindelijk geluidsscherm A20

05 juni 2008

In Vlaardingen hebben bewoners langs de A20 al jaren heel veel geluidshinder. Nu komt er eindelijk een scherm van één kilometer lang en zeven meter hoog.
Zie bron: AD

Wal om illegaal crossterrein

05 juni 2008

Tussen de Groesbeekse motorcrossbaan en de wijk Stekkenberg komt een metershoge geluidswal. De crossbaan is al sinds 1971 zonder milieuvergunning in gebruik, maar is door de gemeente altijd gedoogd.
Zie bron: De Gelderlander

Snurken

05 juni 2008

Ongeveer 6,2 miljoen Nederlanders snurken. Meer dan de helft van hen (56%), dat wil zeggen 3,5 miljoen mensen, produceert volgens de partners tijdens het snurken meer geluid dan volgens aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) gezond is.
Zie bron: consumed

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >