Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Cafémuziek moet onhoorbaar zijn

25 juli 2008

De milieudienst van Harderwijk kiest voor luistertests bij de controle van de milieuregels voor muziek van de horeca. Afhankelijk van het omgevingslawaai leidt dat tot verschillende luisterafstanden.
Zie bron: De Stentor

Storende RTV-tunes

21 juli 2008

Veelvuldig komen klachten bij de afdeling Publieksreacties en bij de NOS Ombudsman over het geluid op RTV. Tunes en leaders zijn te luid. De NOS geeft tekst en uitleg.
Zie bron: NOS

Bromtoon

18 juli 2008

In de Rotterdamse nieuwbouwwijk Nesselande hoort een aantal bewoners 's nachts van tijd tot tijd een bromtoon. Mensen kunnen er niet van slapen en de milieudienst kan de oorzaak niet vinden.
Zie bron: AD

Nieuw scherm is lelijk

18 juli 2008

In Voorbrug rijst verzet tegen de vervanging het van geluidsscherm langs de Utrechtse Baan omdat het lelijk is.
Zie bron: AD

Vlaanderen te traag met lawaaibestrijding

18 juli 2008

Volgens de Bond voor Beter Leefmilieu (BBL) heeft de Vlaamse regering verzuimd op tijd actieplannen op te stellen in het kader van de Europese richtlijn voor omgevingslawaai.
Zie bron: De Morgen

Discotheek beboet

17 juli 2008

Een discotheek in Woerden maakt te veel geluid. De milieudienst heeft tot tweemaal toe geconstateerd dat ze de geluidsgrens ruim overschrijden.
Zie bron: AD

Eindhoven kiest voor luchtzuiverend geluidsscherm

17 juli 2008

Als eerste grote stad en belangrijk verkeersknooppunt in Nederland laat de gemeente Eindhoven langs een belangrijke toegangsweg een geluidsscherm bouwen dat tevens een luchtzuiverende werking heeft, fijn stof afvangt en CO2 vasthoudt.
Zie bron: Tauw

Nooit rust door weg

17 juli 2008

Petra van Burgh woont nu een paar jaar aan de Rijpersweg in Oud Gastel. Ze staat versteld van het verkeerslawaai dat ze moet accepteren van de provinciale weg, die zowat tegen haar achtertuin ligt.
Zie bron: BNdeStem

Oplossing voor dove brandweermannen

17 juli 2008

De sirenes van brandweerauto's moeten steeds luider worden om de autoradio's te overstemmen. Door een speciaal systeem vallen autoradio's stil bij nadering van de brandweer.
Zie bron: Het Nieuwsblad

IPG eindrapportage naar Kamer

15 juli 2008

Het Innovatieprogramma Geluid heeft nieuwe maatregelen opgeleverd om het geluid van verkeer op rijkswegen en spoorwegen te verminderen. Innovaties als tweelaags ZOAB, modulaire schermen, raildempers en akoestisch slijpen worden inmiddels toegepast op veel locaties waar geluidsmaatregelen nodig zijn.
Zie bron: V&W

Piloten bekritiseren spreidingsplan Zaventem

15 juli 2008

Stijgen en landen bij rugwind geeft meer lawaai.
Zie bron: Het Laatste Nieuws

De luidruchtige motorrijder

10 juli 2008

Veel mensen ergeren zich aan het gedrag van rijders op een knetterende en bulderende motorfiets. De motorrijder heeft een slecht imago. Een kleine groep verpest het voor de meerderheid.
Zie bron: BNdeStem

Geen skatebaan

08 juli 2008

In Barneveld mag van de rechter voorlopig geen skatebaan worden aangelegd dichtbij woningen. Eerst moet de gemeente aantonen dat de overlast binnen bepaalde grenzen blijft.
Zie bron: Barneveldse Krant

Hersenonderzoek hinder Schiphol

08 juli 2008

Onderzoek met hersenscanapparatuur moet duidelijk maken waarom bepaalde omwonenden van Schiphol meer geluidshinder ondervinden dan bijvoorbeeld hun buren.
Zie bronnen Haarlems Dagblad; Platform Nederlandse Luchtvaart

Wat er mis gaat bij evenementen

08 juli 2008

Steden willen veel evenementen. Alles moet kunnen. Handhaven? Ho maar. Dus, veel klachten over evenementen.
Bron: weblog Volkskrant

Actiegroep eist minder verkeerslawaai

04 juli 2008

De Stichting Stop Geluidhinder Maartensdijk accepteert de verbreding van de A27 alleen indien het lawaai van de snelweg wordt aangepakt en wil een gesprek met Eurlings.
Zie bron: AD

Overlast uit buurgemeente

03 juli 2008

Ermelo moet bij het afgeven van vergunningen voor evenementen op Strand Horst ook de mogelijke gevolgen voor geluidsoverlast in Zeewolde mee laten wegen. Dat vindt de fractie van de VVD in Zeewolde naar aanleiding van het driedaagse evenement Multi-Pop, dat eind juni op Strand Horst werd gehouden.
Zie bron: De Stentor

Liefst geen geluidsschermen inpassing A1

02 juli 2008

Om de verbrede en verlegde A1 bij Muiden/Weesp in het landschap in te passen wordt hij verdiept aangelegd. Maar er zijn desondanks geluidsschermen nodig. Wie heeft de oplossing?
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Oordoppen bezoekers evenementen

30 juni 2008

Voortaan zijn bij een aantal grote muziekevenementen tegen een geringe vergoeding oordoppen te koop voor eenmalig gebruik. De organisaties willen namelijk dat hun bezoekers kunnen blijven genieten van muziek, ook in de toekomst.
Zie bron: Evenementennieuws.nl

Actieplannen Friesland, Gelderland, Groningen

30 juni 2008

Provincie Fryslân heeft het Actieplan geluid vastgesteld zoals bedoeld in art. 122 van de Wet geluidhinder. GS van Gelderland hebben een concept klaar. GS van Groningen noemt het Actieplan Wegverkeerslawaai. De plannen kunnen via de websites van de provincies worden gedownload.
Zie bronnen: Provincie Fryslân; Provincie Gelderland; Provincie Groningen

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >