Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

A12 langs Leidsche Rijn

03 april 2008

Bewoners in de gemeente Woerden eisen dat voldaan wordt aan de toezegging dat ze niet al te veel herrie krijgen van de A12.
Zie bron: AD

Buiten schieten

31 maart 2008

Of op het nationaal jachtschietsportcentrum De Berkenhorst in Elspeet weer bovengronds geschoten mag worden, hangt af van een geluidsonderzoek.
Zie bron: De Stentor

TT circuit te lawaaiig?

28 maart 2008

Uit de meetgegevens van een permanente geluidmeetmast op het TT circuit blijken meerdere overschrijdingen van de toegestane geluidsnormen. De provincie Drenthe wil met het opleggen van dwangsommen het naleven van de voorschriften uit de milieuvergunning afdwingen en daarmee het milieu beschermen. De TT schrapt daarom verschillende races.
Zie bronnen: De VolkskrantProvincie Drenthe, Meppeler Courant, RTVDrenthe

Evenementen: 85 dB(A)

27 maart 2008

Een bewoner in Raalte stapte naar de rechter om de hinder die hij ervaart van evenementen te beteugelen. De gemeente heeft nu een beleid vastgesteld met o.a. de bepaling dat de grens van 85 dB(A) niet mag worden overschreden.
Zie bron: de Stentor

Lawaai Schiphol moet je meten

26 maart 2008

"De experimenten om de geluidsoverlast rond Schiphol te verminderen, hebben geen zin." Dit zegt professor Berkhout, die in 2000 voorzitter was van een commissie die het ministerie van Verkeer en Waterstaat adviseerde over het meten van vliegtuiggeluid.
Zie bron: Spits, Haarlems Dagblad

Europa

25 maart 2008

De Amsterdamse milieudienst DMB was gastheer voor de conferentie 'Noise in the city'. Naast lezingen over de Europese geluidssituatie en de presentatie van de plannen van verschillende steden en Brussel, deelden de deelnemers de laatste inzichten van gezondheidseffecten van geluidshinder door wegverkeer. 
Zie bron: Gemeente Amsterdam 

Hoogspanningslijn

19 maart 2008

Minister Van der Hoeven bezocht Oostzaan, waar bewoners klagen over geluidsoverlast van de hoogspanningslijn. De overlast moet worden weggenomen, aldus de bewoners. 
Zie bron: Min. v. Economische Zaken

Meer spoorweglawaai door Tweede Maasvlakte

19 maart 2008

De aanleg van de Tweede Maasvlakte geeft meer overlast door het goerderenvervoer per spoor. De gemeente Rozenburg maakt daartegen bezwaar.
Zie bron: AD

Overkapping A2

19 maart 2008

De A2 langs Utrecht krijgt een dak om het lawaai weg te nemen.
Zie bron: AD

Doodsteek openluchtfeesten

19 maart 2008

De gemeente Zwartewaterland wil avondfeesten in de open lucht om middernacht laten stoppen. "Dit betekent de doodsteek voor feesten zoals het Koninginnefeest, Tentfeest Party Boys, 't Euifeest en de Nacht van Zwartsluis", aldus de organisatoren en Horeca Nederland.
Zie bron: Zwartewaterkrant

Geluidsoverlast disco: €300 boete

18 maart 2008

Een bardancing in West-Terschelling maakte te veel lawaai: gemeten werd 62 dB(A) en het mocht maar 40 zijn. De economische politierechter gaf de exploitant van de horecagelegenheid een boete van €420, waarvan €120 voorwaardelijk. De Officier van Justitie had een geldstraf van €420 geëist.
Zie bron: Leeuwarder Courant

Verkeer veroorzaakt veel overlast

18 maart 2008

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 20% van de Nederlanders zich aan wegverkeer ergert. Geluidshinder staat op de tweede plaats, na de ergernis aan te hoge snelheden.
Zie bronnen: AD, Blik op Nieuws

Bezwaren tegen verandering vliegveld Hilversum

18 maart 2008

Om woningbouw mogelijk te maken moet vliegveld Hilversum de startbaan draaien. Daardoor komt er meer lawaai in De Bilt, wordt het stiltegebied Westbroek en het natuur- en recreatiegebied Noorderpark aangetast.
Zie bron: AD, De Gooi en Eemlander

Geluidswerende voeg tussen straatklinkers

18 maart 2008

De gemeente Katwijk neemt maatregelen om geluidshinder in een woonstraat te beteugelen: vrachtverkeer wordt geweerd, het wordt een 30 km-weg, er komen doeltreffender snelheidsremmende obstakels en geluidswerende voegen tussen klinkers.
Zie bron: Leidsch Dagblad

'Handhaaf geluidsgrens evenementen'

18 maart 2008

In een brief aan de Leidse burgemeester Lenferink vraagt wijkvereniging Pancras-West namens de binnenstadcomité's aandacht voor de geluidsoverlast van diverse evenementen in de binnenstad.
Zie bron: Sleutelstad

Kies voor stiller verkeer

28 februari 2008

Bij de bestrijding van verkeerslawaai heeft het meer zin om auto's, wegen en sporen stiller te maken dan om bijvoorbeeld huizen te isoleren of geluidsschermen te plaatsen. Dat concludeert het onderzoeksbureau CE Delft in een studie. Er is daarvoor grote nopdzaak, omdat verkeerslawaai 50.000 doden extra veroorzaakt in Europa
Zie bronen : NU.nl  en nogmaals NU.nl

'Bloeddrukstijging door lawaai, onzin!'

28 februari 2008

Overheid veroorzaakt zelf stress door onderzoeksuitslag met zwak verband te publiceren, vindt een hoogleraar in Leiden.
Zie bron: Leugens.nl

Actiegroep eist

27 februari 2008

De Belangengroep Geluidshinder A50 eist dat de gemeente Bernheze met onmiddelijke ingang handhavend optreedt tegen geluidsoverlast van de A50 ter hoogte van Nistelrode.
Zie bron: Brabants Dagblad

Dwangsom

27 februari 2008

Horecagelegenheid De Skihut moet van de gemeente Winterswijk ophouden met het veroorzaken van geluidsoverlast. Er wordt een dwangsom in het vooruitzicht gesteld bij overtreding van de geluidsvoorschriften.
Zie bron: De Stentor

Schermen in Zeeland

27 februari 2008

Naar aanleiding van deze klachten bewoners langs de A58 in Zeeland heeft Rijkswaterstaat een onderzoek laten uitvoeren naar de geluidssituatie bij deze weg. Er komen schermen op verschillende plaatsen.
Zie bron: Rijkswaterstaat

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >