Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Hoge windmolens, meer afstand

19 mei 2008

Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) verzoekt de minister van VROM om de geluidsregels voor windturbines zo spoedig mogelijk te wijzigen en de huidige regels op te schorten.
Zie bron: milieufocus, zie ook: Weststellingwerf

Gat in scherm gedicht

16 mei 2008

Het gat in het scherm langs de snelweg A20 bij het Rotterdamse Ommoord is eindelijk gedicht. Bewoners hebben er actie voor gevoerd. Of het echt helpt??
Zie bron: AD

Pleidooi glazen overkapping snelweg

16 mei 2008

Amsterdam heeft een plan gelanceerd dat voorziet in een glazen overkapping over delen van de A1 en de A10-Oost. Vanaf 2011 worden de wegen verbreed en geluidsschermen zouden dan geen soelaas meer bieden. Ook komt een glazen kap de luchtkwaliteit ten goede.
Zie bron: dePers

Verkeerslawaai doet zangvogels geweld aan

15 mei 2008

Sommige vogelsoorten kunnen zichzelf niet meer verstaanbaar maken boven het toenemende lawaai en worden uit de stad verdreven. Andere veranderen de manier waarop ze communiceren. Overleveningsstrategieën doen wellicht nieuwe soorten ontstaan. Lawaai lijkt onvermijdelijk het leven van de stadsvogels ingrijpend te veranderen.
Zie bron: Intermediair

Kaketoe moet weg

08 mei 2008

De rechter bepaalde dat de eigenaar € 1000,- boete moet betalen als de luidruchtige vogel weer in de woning wordt aangetroffen.
Zie bron: AD

Beperking kosten bestrijding verkeerslawaai

08 mei 2008

De stad Utrecht legt haar ambitie erg laag bij de bestrijding van wegverkeerslawaai. Alleen de meest luidruchtige situaties worden aangepakt om de kosten niet te hoog te laten oplopen.
Zie bron: AD

Lawaai Rotterdam Airport

06 mei 2008

Het aantal mensen dat hinder ervaart van lawaai van Rotterdam Airport is de laatste jaren nauwelijks toegenomen. Wegverkeerslawaai is een grote hinderbron.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Actieplan geluid gemeente Zaanstad

06 mei 2008

In de gemeente Zaanstad ligt het actieplan 'Geluid' ter inzage.
Zie bron: gemeente Zaanstad

Geluidsoverlast grootste ergernis

24 april 2008

Geluidsoverlast is de grootste woonirritatie van de gemiddelde Nederlander (20%). Het lijkt daarmee logisch dat er, in navolging van het energielabel, ook steeds vaker stemmen opgaan voor de invoering van geluidslabels bij de verkoop van een woning.
Zie bron: De Telegraaf

Timmerfabriek moet inbinden

23 april 2008

Een timmerfabriek in Bergambacht betoogde dat woningen al zo veel verkeerslawaai hebben dat strenge geluidsvoorschriften niet nodig zijn. De Raad van State was het daar niet mee eens.
Zie bron: AD

Actieplannen niet overal actief

21 april 2008

In de actieplannen die de provincie samen met Rijkswaterstaat heeft opgesteld voor aanpak van de geluidsoverlast rond de A50 en N279 staan geen maatregelen voor zwaarbelaste woningen in de gemeente Veghel. Dit tot ongenoegen van wethouder Christ van Bree van die gemeente.
Zie bron: Brabants Dagblad

Dwangsom café

21 april 2008

Een dwangsom van 500 euro voor een café in Zevenaar als er dansmuziek (house) wordt gedraaid en 1.000 euro als de muziek te hard staat.
Zie bron: De Gelderlander 

Anti-vliegtuiggeluid in slaapkamer

18 april 2008

Een aantal families rond de luchthaven Schiphol krijgt een knopje op het nachtkastje dat een luidspreker aanstuurt met anti-vliegtuiggeluid. 
Zie bron: wereldomroep

Prijsvraag geluidswal Schiphol

17 april 2008

Schiphol heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een langs de Polderbaan aan te leggen geluidsbarrière om het grondlawaai van startende vliegtuigen in Hoofddorp-Noord te beteugelen.
Zie bron: Design Contest

Amsterdams actieplan tegen verkeerslawaai

17 april 2008

Stille wegdekken en straatklinkers, en minder luidruchtige trams staan in het Amsterdamse actieplan. Één op de vijf Amsterdammers ergert zich aan lawaai.
Zie bron: Het Parool

Schoolplein voor de rechter

17 april 2008

Een bewoner in Den Haag ervaart geluidsoverlast van spelende kinderen op het schoolplein bij zijn tuin en vraagt de rechter om een oordeel.
Zie bron: RTV-WEST

Strenger bij evenementen

15 april 2008

De gemeente Berkelland gaat strenger toezicht houden op geluidsoverlast bij evenementen. Men wil in het nieuwe evenementenbeleid, dat nog in de maak is, vastleggen hoeveel decibellen er bij bijvoorbeeld festivals en volksfeesten maximaal mogen worden geproduceerd.
Zie bron: De Stentor

'Laten we het stil houden'

09 april 2008

Overheden moeten hun burgers beter voorlichten over het toegestane geluidsniveau in hun woonomgeving. Dit is de conclusie van de VROM-Inspectie op basis van het rapport 'Laten we het stil houden'. Daarin vragen ze burgers bekend te maken met geluidskaarten.
Zie bron: VROM

Grondlawaai Schiphol blijft voorlopig

09 april 2008

Het plan om het grondlawaai van startende vliegtuigen op de Polderbaan te verminderen is met ten minste anderhalf jaar vertraagd.
Zie bron: NRC Handelsblad

Stille banden

08 april 2008

Stille banden helpen alleen als bijna alle auto's ze hebben. Het scheelt dan 3 dB(A) op een 'normale' asfaltweg en dat komt overeen met een halvering van het aantal auto's op de bewuste weg.
Zie bron: AD

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >