Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geen skatebaan

08 juli 2008

In Barneveld mag van de rechter voorlopig geen skatebaan worden aangelegd dichtbij woningen. Eerst moet de gemeente aantonen dat de overlast binnen bepaalde grenzen blijft.
Zie bron: Barneveldse Krant

Hersenonderzoek hinder Schiphol

08 juli 2008

Onderzoek met hersenscanapparatuur moet duidelijk maken waarom bepaalde omwonenden van Schiphol meer geluidshinder ondervinden dan bijvoorbeeld hun buren.
Zie bronnen Haarlems Dagblad; Platform Nederlandse Luchtvaart

Wat er mis gaat bij evenementen

08 juli 2008

Steden willen veel evenementen. Alles moet kunnen. Handhaven? Ho maar. Dus, veel klachten over evenementen.
Bron: weblog Volkskrant

Actiegroep eist minder verkeerslawaai

04 juli 2008

De Stichting Stop Geluidhinder Maartensdijk accepteert de verbreding van de A27 alleen indien het lawaai van de snelweg wordt aangepakt en wil een gesprek met Eurlings.
Zie bron: AD

Overlast uit buurgemeente

03 juli 2008

Ermelo moet bij het afgeven van vergunningen voor evenementen op Strand Horst ook de mogelijke gevolgen voor geluidsoverlast in Zeewolde mee laten wegen. Dat vindt de fractie van de VVD in Zeewolde naar aanleiding van het driedaagse evenement Multi-Pop, dat eind juni op Strand Horst werd gehouden.
Zie bron: De Stentor

Liefst geen geluidsschermen inpassing A1

02 juli 2008

Om de verbrede en verlegde A1 bij Muiden/Weesp in het landschap in te passen wordt hij verdiept aangelegd. Maar er zijn desondanks geluidsschermen nodig. Wie heeft de oplossing?
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Oordoppen bezoekers evenementen

30 juni 2008

Voortaan zijn bij een aantal grote muziekevenementen tegen een geringe vergoeding oordoppen te koop voor eenmalig gebruik. De organisaties willen namelijk dat hun bezoekers kunnen blijven genieten van muziek, ook in de toekomst.
Zie bron: Evenementennieuws.nl

Actieplannen Friesland, Gelderland, Groningen

30 juni 2008

Provincie Fryslân heeft het Actieplan geluid vastgesteld zoals bedoeld in art. 122 van de Wet geluidhinder. GS van Gelderland hebben een concept klaar. GS van Groningen noemt het Actieplan Wegverkeerslawaai. De plannen kunnen via de websites van de provincies worden gedownload.
Zie bronnen: Provincie Fryslân; Provincie Gelderland; Provincie Groningen

VROM moet scherm betalen

30 juni 2008

Minister Cramer wilde niet, omdat wegaanpassingen in het verschiet liggen. De Raad van State vindt dat te lang duren en is het eens met de gemeente Amersfoort dat het scherm langs de A28 er snel moet komen.
Zie bron: AD

Sluiting Rotterdam Airport?

30 juni 2008

Rotterdam Airport overschrijdt binnenkort de toegewezen geluidsruimte. Schiedam eist sluiting. Zo niet, dan compensatie.
Zie bron: AD

Lawaai maakt slachtoffers

20 juni 2008

Herrie in de Rijnmond kost jaarlijks tientallen levens. Langdurige blootstelling aan 'stadslawaai' leidt bij duizenden mensen tot verhoogde bloeddruk, met op den duur ernstige gevolgen zoals een beroerte of een hartinfarct.
Zie bronnen: DCMR,  AD en nogmaals AD, aardige discussie in Autoweek

Spoorlawaai

19 juni 2008

Bewoners in het Brabantse Rijen hebben heel veel last van goederentreinen. Er wordt gezocht naar een oplossing.
Zie bron: BNdeStem

EK-herrie

18 juni 2008

Amsterdam controleert café's tijdens de voetbalwedstrijden op geluid.
Zie bron: De Telegraaf
Milieuambtenaren zijn kennelijk geen voetballiefhebbers. (JKr)

Horeca vreest evenementenbeleid

17 juni 2008

De horecaondernemers in Coevorden vrezen dat door de keuzes die de gemeente doet luidruchtige evenementen niet meer kunnen.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Minister Cramer en windmolens

17 juni 2008

Minister Cramer van VROM kondigt herziene regelgeving aan waarmee de geluidsproductie van windmolens beter kan worden beoordeeld. Zij verwacht dat zodoende minder discussie zal zijn over de geluidseffecten bij de plaatsing van windmolens. Dat zegt zij naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer.
Zie bron: VROM

Fontein uit

15 juni 2008

De kraan van een pas geplaatste fontein in Zwolle is dichtgedraaid omdat het kunstwerk te veel geluid maakt.
Zie bron: De Stentor

Spoor moet stiller

13 juni 2008

De spoorlijn dwars door Bergen op Zoom moet stiller worden gemaakt, zegt de Raad van State. Hoe is nog onbekend. ProRail moet dat doen, volgens de gemeente.
Zie bron: BNdeStem 

Stillere provinciale wegen

13 juni 2008

Van de in totaal 640 kilometer provinciale weg in Noord-Holland krijgt ongeveer 360 kilometer fluisterasfalt.
Zie bron: enigeeringnow

Belgische schermen

13 juni 2008

Klachten over verkeerslawaai kan de Belgische overheid doen besluiten schermen te plaatsen. Metingen moeten dan uitwijzen of de grens van 65 dB(A) wordt overschreden.
Zie bron: Nieuwsblad.be

CDA helpt TT Assen

12 juni 2008

TT Assen wil meer races en ook muziekevenementen. CDA fractie-voorzitter Van Geel en oud-staatsrecretaris voor milieu helpt daarbij.
Zie bron: Blik op Nieuws

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >