Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Coulissenscherm is doorkijkbaar

07 augustus 2008

Naar analogie van de coulissendemper in (rook)kanalen heeft bureau Cauberg Huygen dit principe toegepast bij geluidsschermen.
Zie bron: Onri

Awacs-pieken tot 100 dB(A) en gezondheid

06 augustus 2008

Eerste meetresultaten bekend van geluid van AWACS.
Zie bron: Geluidsnet
De NAVO-vliegtuigen teisteren de dorpen in Limburg.
Zie bronnen: Luchtvaartnieuws, AD en Telegraaf

Geen mosquito

31 juli 2008

Den Haag wil geen piepende geluidskastjes (mosquito's) inzetten om jeugd weg te jagen.
Zie bron: AD

Geluidseis evenementen geen probleem

31 juli 2008

De organisatoren dachten dat de geluidseis te streng zou zijn.
Zie bron: De Stentor

Jezusfeesten te luidruchtig

29 juli 2008

De gemeente Weert beweert dat het om geluidshinder gaat. Het kerkgenootschap De Bron, dat diensten houdt in de open lucht, vermoedt discriminatie.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Provincies kiezen voor stil asfalt

28 juli 2008

De komende jaren worden de provinciale wegen in het Westland voorzien van een dunne laag stil asfalt. Ook in Gelderland zal dat op verschillende plaatsen gebeuren.
Zie bron: AD en AD

Geluidsarm hekwerk

28 juli 2008

Een voetbalkooi in de gemeente De Lier wordt wellicht voorzien van hekwerk dat minder geluid van kaatsende ballen veroorzaakt.
Zie bron: AD

Lawaaiig gezin moet verhuizen

28 juli 2008

Een gezin met luidruchtige kinderen moet van de rechter de huurwoning verlaten.
Zie bron: AD 

Cafémuziek moet onhoorbaar zijn

25 juli 2008

De milieudienst van Harderwijk kiest voor luistertests bij de controle van de milieuregels voor muziek van de horeca. Afhankelijk van het omgevingslawaai leidt dat tot verschillende luisterafstanden.
Zie bron: De Stentor

Storende RTV-tunes

21 juli 2008

Veelvuldig komen klachten bij de afdeling Publieksreacties en bij de NOS Ombudsman over het geluid op RTV. Tunes en leaders zijn te luid. De NOS geeft tekst en uitleg.
Zie bron: NOS

Bromtoon

18 juli 2008

In de Rotterdamse nieuwbouwwijk Nesselande hoort een aantal bewoners 's nachts van tijd tot tijd een bromtoon. Mensen kunnen er niet van slapen en de milieudienst kan de oorzaak niet vinden.
Zie bron: AD

Nieuw scherm is lelijk

18 juli 2008

In Voorbrug rijst verzet tegen de vervanging het van geluidsscherm langs de Utrechtse Baan omdat het lelijk is.
Zie bron: AD

Vlaanderen te traag met lawaaibestrijding

18 juli 2008

Volgens de Bond voor Beter Leefmilieu (BBL) heeft de Vlaamse regering verzuimd op tijd actieplannen op te stellen in het kader van de Europese richtlijn voor omgevingslawaai.
Zie bron: De Morgen

Discotheek beboet

17 juli 2008

Een discotheek in Woerden maakt te veel geluid. De milieudienst heeft tot tweemaal toe geconstateerd dat ze de geluidsgrens ruim overschrijden.
Zie bron: AD

Eindhoven kiest voor luchtzuiverend geluidsscherm

17 juli 2008

Als eerste grote stad en belangrijk verkeersknooppunt in Nederland laat de gemeente Eindhoven langs een belangrijke toegangsweg een geluidsscherm bouwen dat tevens een luchtzuiverende werking heeft, fijn stof afvangt en CO2 vasthoudt.
Zie bron: Tauw

Nooit rust door weg

17 juli 2008

Petra van Burgh woont nu een paar jaar aan de Rijpersweg in Oud Gastel. Ze staat versteld van het verkeerslawaai dat ze moet accepteren van de provinciale weg, die zowat tegen haar achtertuin ligt.
Zie bron: BNdeStem

Oplossing voor dove brandweermannen

17 juli 2008

De sirenes van brandweerauto's moeten steeds luider worden om de autoradio's te overstemmen. Door een speciaal systeem vallen autoradio's stil bij nadering van de brandweer.
Zie bron: Het Nieuwsblad

IPG eindrapportage naar Kamer

15 juli 2008

Het Innovatieprogramma Geluid heeft nieuwe maatregelen opgeleverd om het geluid van verkeer op rijkswegen en spoorwegen te verminderen. Innovaties als tweelaags ZOAB, modulaire schermen, raildempers en akoestisch slijpen worden inmiddels toegepast op veel locaties waar geluidsmaatregelen nodig zijn.
Zie bron: V&W

Piloten bekritiseren spreidingsplan Zaventem

15 juli 2008

Stijgen en landen bij rugwind geeft meer lawaai.
Zie bron: Het Laatste Nieuws

De luidruchtige motorrijder

10 juli 2008

Veel mensen ergeren zich aan het gedrag van rijders op een knetterende en bulderende motorfiets. De motorrijder heeft een slecht imago. Een kleine groep verpest het voor de meerderheid.
Zie bron: BNdeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >