Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Windmolengevecht

26 september 2008

De Duivense wethouder Nico Verlaan is bedreigd met de dood als het plan voor plaatsing van vier windmolens doorgang vindt. Omwonenden vrezen geluidsoverlast.
Zie bron: Trouw

Maximumsnelheid omlaag

24 september 2008

Rijkswaterstaat verlaagt de maximumsnelheid van 120 naar 100 km/u op de A59 bij Drunen. Het wachten is op een geluidsscherm, dan kan de snelheid weer omhoog.
Zie bron: De Telegraaf 
Het blijkt dat de maatregelen om procedurele redenen nog even op zich laat wachten.
Zie bron: Brabants Dagblad

Burenlawaai in de Viva

22 september 2008

Op de website van het blad Viva ontspint zich een discussie over een heftig feestje bij de buren.
Zie bron: Viva

Luchthaven in de Theems

22 september 2008

Londen kiest wellicht voor een luchthaven in de Theems. In Nederland bestonden plannen voor een luchthaven in zee. Gaat Londen Amsterdam voor?
Zie bron: De Telegraaf

TV rechter

19 september 2008

Frank Visser, bekend van het tv-programma ’De rijdende rechter’, schreef het boek Onze buren, over burenconflicten en hoe je ze het beste kunt oplossen. Geluidshinder is een veel voorkomend probleem.
Zie bron: Trouw

Gezamenlijke aanpak in Limburg

17 september 2008

In Limburg zijn door een impuls van het samenwerkingsverband ‘Regiegroep Geluid’ afspraken gemaakt tussen de provincie Limburg, gemeenten en gezondheidsdiensten om de geluidsproblematiek in Limburg gezamenlijk aan te pakken.
Zie bron: Blik op nieuws

Lawaai in zee

16 september 2008

Er is zoveel geluid van schepen en booreilanden in de oceanen dat dit tot problemen leidt voor walvissen, dolfijnen en andere zeedieren.
Zie bron: Nu 

Politie pakt burenlawaai aan

15 september 2008

Eerst een waarschuwing, dan een boete, vervolgens proces verbaal en eventuele inbeslagname van apparatuur. Die werkwijze kiest de politie in de gemeente Heusden.
Zie bron: Brabants Dagblad

Lawaai van fontein gedempt

11 september 2008

Een water spuitend kunstwerk in Zwolle krijgt een drijvende mat waarop het beeld zijn waterstraal gaat spuiten. De mat moet er voor zorgen dat omwonenden geen geluidsoverlast ervaren. 
Zie bron: De Stentor

Motorrijders aangepakt

10 september 2008

De politie gaat optreden tegen een groep motorrijders die 'al enkele jaren' regelmatig overlast veroorzaakt op de snelweg A58 tussen Roosendaal en Etten-Leur.
Zie bron: De Pers 

Woonbootbewoners willen scherm

08 september 2008

Voor de bewoners van 180 woonboten in de Schinkel bij de A10 in Amsterdam is de grens bereikt. De woonboten liggen vlak bij één van de drukste snelwegen in Nederland. Duizenden auto's per uur razen langs dit woongebied en zorgen voor voortdurende geluidsoverlast. Ze protesteerden in pyjama
Zie bron: AT5

Stilte in de stad

08 september 2008

Amsterdam gaat een inventarisatie maken van stille plekken in de stad en zal beleid ontwikkelen waarmee de gevonden stilte wordt beschermd. Er komt een kaart van.
Zie bron: Amsterdam

Stil asfalt niet voldoende

08 september 2008

Bewoners langs de provinciale weg N279 in Veghel ondervinden na het aanbrengen van stil asfalt nog steeds ernstige geluidsoverlast. Als de provincie niks doet, willen ze dat de gemeente schermen plaatst. Een advocaat dreigt met een procedure.
Zie bron: Brabants Dagblad

Laagvliegen militaire helikopters

05 september 2008

Tijdens een informatieavond in het gemeentehuis van Maasdriel legt de Koninklijke Luchtmacht het hoe en waarom uit van het (laagvlieg)oefenen met helikopters.
Zie bron: Brabants Dagblad

50 Miljoen voor luidruchtig overvliegen

04 september 2008

Air Libre Brussel eist van de federale overheid de onmiddellijke betaling van ruim 50 miljoen euro dwangsommen wegens het te luidruchtig overvliegen van het Brussels Gewest.
Zie bronnen: De Morgen en De Standaard

Buurtbemiddeling

03 september 2008

Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen mensen die een conflict hebben met hun buren buurtbemiddeling inschakelen om samen te zoeken naar een oplissing. Geluidsoverlast is de meest voorkomende reden voor een conflict.
Zie bron: AD

Schermen uit IPG-pot

01 september 2008

Waarschijnlijk al eind 2010 staan langs de Maasroute op Heusdens grondgebied geluidsschermen die ook lucht zuiveren. Heusden kan voor de bouw van deze schermen rekenen op een bijdrage uit de rijkspot Innovatieve Projecten Geluid (IPG).
Zie bron: Brabants Dagblad

Zeecontainers helpen niet

01 september 2008

De geluidswand van zeecontainers langs de bouwput aan de Turfmarkt in Den Haag werkt niet. Dat stelt een omwonende, die alleen maar méér last heeft gekregen van het gedreun van heipalen.
Zie bron: RTV West

80 % gemeenten te laat met geluidsplan

01 september 2008

Van de 63 gemeenten die voor 18 juli jl. bij het ministerie van VROM een actieplan geluid moesten inleveren, hebben slechts dertien dat gedaan.
Zie bron: VROM totaal

Aanpak lawaai A1

15 augustus 2008

Verbreding van de A1 tussen Apeldoorn (knooppunt Beekbergen) en Deventer (Oost) zorgt op bijna duizend plekken voor te veel geluidsoverlast.
Zie bron: De Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >