Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

België worstelt met lawaai

01 december 2008

In België is nog steeds geen uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn omgevinggeluid: geluidskaarten en actieplannen ontbreken. Geluidsschermen worden bijna niet geplaatst o.a. omdat geld ontbreekt.
Zie bron: BBL

Luistervink straatleven

01 december 2008

In Oss komt een 'snuffelpaal' voor geluiden. Het is een experiment om hoofd- en bijgeluiden op te vangen en om de klankkleur van het straatleven in kaart te brengen. De proef is een opstap naar een zeer groot onderzoek dat waarschijnlijk in het voorjaar begint en tot ergens in 2011 gaat duren.
Zie bron: Brabants Dagblad

Bewoners willen actie

01 december 2008

Het lawaai van de snelweg teistert Bathmen (Ov.), maar de geluidsbelasting is wettelijk te laag voor geluidsreducerende maatregelen. Toch eist de Werkgroep Geluidshinder A1 maatregelen.
Zie bron: De Stentor

Manilow als straf

26 november 2008

Geluidsovertreders in Colorado kunnen van de rechter een bijzondere straf opgelegd krijgen: het verplicht luisteren naar Barry Manilow.
Zie bron: Showbiznews

Kerkklok Tilburg

25 november 2008

In Tilburg is men op zoek naar een stille klok voor de kerk van pastoor Harm Schilder. Hij haalde het landelijke nieuws door te kiezen voor het luiden van de klok 's morgens vroeg terwijl omwonenden daar hinder van ondervonden.
Zie bron: Brabants Dagblad

Overlast in België

25 november 2008

Lawaai is de grootste bron van ergernis in België. Dat blijk uit een landelijke peiling. 62 % van de Belgen ervaart geluidshinder in meer of mindere mate, 27% heeft echt last. Hoger opgeleiden ervaren de meeste hinder.
Zie bron: Nieuwsblad

Snelheidsverlaging stuit op weerstand

24 november 2008

Vanaf maandag 17 november mag men op snelweg bij Waalwijk nog maar 100 km/u rijden. Het Brabants Dagblad polste de mening van haar lezers daarover. De maatregel heeft RWS getroffen om de bewoners langs de weg, die last hebben van geluids- en stankoverlast, tegemoet te komen. De snelheidsverlaging stuit op stevige tegenstand.
Zie bron: Brabants Dagblad 

Kinderspel

21 november 2008

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat minister Cramer voor scholen en kinderdagverblijven andere normen opstellen op het gebied van geluidshinder, zodat er volop gespeeld kan worden. Op minstens acht plaatsen in Nederland kunnen kinderen van basisscholen en kinderdagverblijven tijdens pauzes niet naar buiten, doordat buurtbewoners met succes hebben geklaagd tegen geluidsoverlast.
Zie bronnen: Nederlands Dagblad

Weg om lawaai

20 november 2008

Een derde van de bewoners van de Utrechtse binnenstad overweegt het centrum te verlaten. De voornaamste reden daarvoor is geluidsoverlast.
Zie bron: De Pers, RTVUtrecht

Verkeerslawaai moet minder

20 november 2008

Bijna 3500 Hagenaars krijgen dagelijks meer dan 68 dB te verwerken door verkeerslawaai. Dat is hoger dan het maximaal toegestane niveau. Gemeente Den Haag gaat daar iets aan doen.
Zie bron: AD Infothuis

CDA en lawaai

20 november 2008

Liesbeth Spies, milieuspecialist van het CDA in de Tweede Kamer, wil een nieuw geluidsbeleid van de overheid.
Zie bron: Trouw

Keihard kinderspeelgoed

17 november 2008

Kinderspeelgoed met geluid kan ernstige gehoorschade veroorzaken, concludeert een Belgische fabrikant van gehoortoestellen na onderzoek. Dichtbij het kinderoor kunnen de geluidsniveaus ruimschoots een waarde van 100 dB(A) overschrijden.
Zie bron: Trouw

'dB's bepalen hinder niet'

17 november 2008

Geluidshinder is vooral een kwestie van persoonlijke beleving. Geluid meten heeft geen zin. Dat is de mening van luitenant-kolonel Hendrik Faber, hoofd van de afdeling geluidshinderklachten bij de Luchtmachtstaf.
Zie bron: Brabants Dagblad

Luide muziek en gehoorschade

14 november 2008

In België gaat de overheid jongeren wijzen op de gevaren van luide muziek voor het gehoor; 18% van hen heeft gehoorschade.
Zie bron: Nieuwsblad

Cafémeting van één minuut voldoet

13 november 2008

Milieudiensten kunnen volstaan met zeer korte metingen van minimaal één minuut om geluidsoverlast van cafés vast te stellen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald.
Zie bron: BN DeStem

Geluidsnet in Alphen

10 november 2008

De gemeente Alphen aan den Rijn wil vaststellen met welke regelmaat er vliegtuiggeluid is en hoe hoog de geluidsbelasting is. Zes meetpunten registreren vanaf begin volgend jaar het lawaai. Inwoners mogen zich aanmelden voor zo’n meetpunt.
Zie bron: Gemeente Alphen

Evenementen in Den Bosch

10 november 2008

Geluidsoverlast bij evenementen in de gemeente Den Bosch wordt volgend jaar veel harder aangepakt.
Zie bron: Brabants Dagblad

'Alders luistert slecht'

07 november 2008

Stichting Natuur en Milieu vindt het onverantwoord dat minister Eurlings een regionaal vervolg wil op de Tafel van Alders. ‘Met het overleg rond Schiphol heeft Alders bewezen slecht te luisteren naar de bewoners en hun belangen onvoldoende serieus te nemen’
Zie bron: SNM;  Zie ook: Luchtvaartnieuws

Amsterdam genomineerd

06 november 2008

Amsterdam hoort bij de laatste acht steden die een kans maken om de eerste Groene hoofdstad van Europa te worden. Vernieuwende oplossingen voor de bestrijding van geluidshinder is een van de criteria voor verwerving van de 'prijs'.
Zie bron: De Europese Unie in Nederland

Arnhem wil van spoorlawaai af

05 november 2008

Arnhem ondervindt veel geluidshinder van de goederentreinen die 's nachts door de plaats denderen. De gemeente heeft een klemmend beroep gedaan op de Tweede Kamer om hier iets tegen te doen.
Zie bron: Nieuwsblad Transport

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >