Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gezamenlijke aanpak in Limburg

17 september 2008

In Limburg zijn door een impuls van het samenwerkingsverband ‘Regiegroep Geluid’ afspraken gemaakt tussen de provincie Limburg, gemeenten en gezondheidsdiensten om de geluidsproblematiek in Limburg gezamenlijk aan te pakken.
Zie bron: Blik op nieuws

Lawaai in zee

16 september 2008

Er is zoveel geluid van schepen en booreilanden in de oceanen dat dit tot problemen leidt voor walvissen, dolfijnen en andere zeedieren.
Zie bron: Nu 

Politie pakt burenlawaai aan

15 september 2008

Eerst een waarschuwing, dan een boete, vervolgens proces verbaal en eventuele inbeslagname van apparatuur. Die werkwijze kiest de politie in de gemeente Heusden.
Zie bron: Brabants Dagblad

Lawaai van fontein gedempt

11 september 2008

Een water spuitend kunstwerk in Zwolle krijgt een drijvende mat waarop het beeld zijn waterstraal gaat spuiten. De mat moet er voor zorgen dat omwonenden geen geluidsoverlast ervaren. 
Zie bron: De Stentor

Motorrijders aangepakt

10 september 2008

De politie gaat optreden tegen een groep motorrijders die 'al enkele jaren' regelmatig overlast veroorzaakt op de snelweg A58 tussen Roosendaal en Etten-Leur.
Zie bron: De Pers 

Woonbootbewoners willen scherm

08 september 2008

Voor de bewoners van 180 woonboten in de Schinkel bij de A10 in Amsterdam is de grens bereikt. De woonboten liggen vlak bij één van de drukste snelwegen in Nederland. Duizenden auto's per uur razen langs dit woongebied en zorgen voor voortdurende geluidsoverlast. Ze protesteerden in pyjama
Zie bron: AT5

Stilte in de stad

08 september 2008

Amsterdam gaat een inventarisatie maken van stille plekken in de stad en zal beleid ontwikkelen waarmee de gevonden stilte wordt beschermd. Er komt een kaart van.
Zie bron: Amsterdam

Stil asfalt niet voldoende

08 september 2008

Bewoners langs de provinciale weg N279 in Veghel ondervinden na het aanbrengen van stil asfalt nog steeds ernstige geluidsoverlast. Als de provincie niks doet, willen ze dat de gemeente schermen plaatst. Een advocaat dreigt met een procedure.
Zie bron: Brabants Dagblad

Laagvliegen militaire helikopters

05 september 2008

Tijdens een informatieavond in het gemeentehuis van Maasdriel legt de Koninklijke Luchtmacht het hoe en waarom uit van het (laagvlieg)oefenen met helikopters.
Zie bron: Brabants Dagblad

50 Miljoen voor luidruchtig overvliegen

04 september 2008

Air Libre Brussel eist van de federale overheid de onmiddellijke betaling van ruim 50 miljoen euro dwangsommen wegens het te luidruchtig overvliegen van het Brussels Gewest.
Zie bronnen: De Morgen en De Standaard

Buurtbemiddeling

03 september 2008

Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen mensen die een conflict hebben met hun buren buurtbemiddeling inschakelen om samen te zoeken naar een oplissing. Geluidsoverlast is de meest voorkomende reden voor een conflict.
Zie bron: AD

Schermen uit IPG-pot

01 september 2008

Waarschijnlijk al eind 2010 staan langs de Maasroute op Heusdens grondgebied geluidsschermen die ook lucht zuiveren. Heusden kan voor de bouw van deze schermen rekenen op een bijdrage uit de rijkspot Innovatieve Projecten Geluid (IPG).
Zie bron: Brabants Dagblad

Zeecontainers helpen niet

01 september 2008

De geluidswand van zeecontainers langs de bouwput aan de Turfmarkt in Den Haag werkt niet. Dat stelt een omwonende, die alleen maar méér last heeft gekregen van het gedreun van heipalen.
Zie bron: RTV West

80 % gemeenten te laat met geluidsplan

01 september 2008

Van de 63 gemeenten die voor 18 juli jl. bij het ministerie van VROM een actieplan geluid moesten inleveren, hebben slechts dertien dat gedaan.
Zie bron: VROM totaal

Aanpak lawaai A1

15 augustus 2008

Verbreding van de A1 tussen Apeldoorn (knooppunt Beekbergen) en Deventer (Oost) zorgt op bijna duizend plekken voor te veel geluidsoverlast.
Zie bron: De Stentor

Heien afschermen

13 augustus 2008

Bij de bouw van twee overheidsgebouwen in Den Haag worden zeecontainers langs de bouwput geplaatst om het lawaai van heien af te schermen.
Zie bron: AD

Onderzoek welbevinden en lawaai

13 augustus 2008

In twee woonwijken in Assen wordt onderzoek gedaan naar de klachten die bewoners hebben over lawaai.
Zie bron: Asser Journaal

Frustratie windmolens

13 augustus 2008

Lokale overheden frustreren en vertragen de nationale windenergieambities niet, dat doet het rijk zelf. Zo reageert de VNG op onderzoek van de Nederlandse Windenergie Associatie.
Zie bronnen: BTWinfoVNG

Dreunend feest

08 augustus 2008

Evenement met veel dreungeluid doet Bergen op Zoom geen goed. In Zwolle is veel vraag naar een dreunend openluchtfeest. Maar ook heel klachten over dreungeluid.
Bronnen: BN de Stem en De Stentor en nogmaals De Stentor

Lawaaidoof? Dan lipleescursus!

08 augustus 2008

Steeds meer jongeren volgen een lipleescursus, omdat ze slechthorend zijn doordat ze zich blootstellen aan teveel muziekgeluid.
Zie bron: De Morgen

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >