Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

4silence komt niet van de grond

13 september 2016

De productie van het bedrijf 4Silence, dat een betongoot bedacht als alternatief voor een geluidsscherm langs autowegen, wil niet vlotten. Ja, we gaan van award naar award, maar verder gaat het allemaal wel langzaam. Maar de weg van idee tot productie is héél lang in een land van regels. Het selecte gezelschap van tien bedrijven, dat zich woensdag presenteerde op het ministerie van Economische Zaken, heeft 'baanbrekende, innovatieve technologieën' ontwikkeld, zei minister Henk Kamp. Eerder won 4Silence al de Young Technology Award en de Accenture Innovation.
Zie bron: tubantia

Kermis

09 september 2016

Bewoners van de Eikenboomgaard in Oss hebben alle reden om boos en teleurgesteld te zijn in de gemeente. Wethouder Gé Wagemakers trok in de raadscommissie ruimte het boetekleed aan. „Geluidsmetingen hebben uitgewezen dat de norm op verschillende avonden werd overschreden.Wij hebben een vergunning afgegeven voor een buitenactiviteit van de horeca met een maximum geluidsniveau, maar hebben steken laten vallen bij de handhaving van de regels".
Zie bron: bd.nl

Festivalgedreun tot op 6 km

07 september 2016

Het was even schrikken voor de inwoners van Broek in Waterland. Gedreun drong de dorpskern binnen, maar waar kwam het toch vandaan? Het antwoord bleek onwaarschijnlijk. De bastonen van het Voltt-festival op de NDSM-werf in Amsterdam dreunden over de weilanden een heel nieuwe gemeente in, meer dan zes kilometer verderop. Tot elf uur hield het geluid aan – daarna stopte het, conform de regels. Maar dat was voor veel kinderen toch wel erg laat.
Zie bron: NRC

Eijsden-Margraten is Belgisch vliegverkeer zat

01 september 2016

De gemeente Eijsden-Margraten heeft een klacht ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gemeentebestuur vindt dat het ministerie onvoldoende maatregelen heeft getroffen tegen geluidsoverlast, veroorzaakt door vliegverkeer van en naar luchthaven Bierset bij Luik. Veel meer hinder Sinds de wijziging van routes in het luchtruim, nu drie jaar geleden, ondervinden vooral inwoners van Eijsden en Mesch veel meer hinder van het vliegverkeer. Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten willen dat de geluidsoverlast teruggebracht wordt tot het niveau van voor 4 april 2013 toen de wijziging in werking trad. Gebeurt dat niet, dan stapt Eijsden-Margraten naar de rechter, aldus een woordvoerder van de gemeente. 
Zie bron: 1limburg.nl

Buurtbemiddeling gaat vooral over lawaai

30 augustus 2016

Geluidsoverlast is al twintig jaar de belangrijkste oorzaak voor problemen tussen buren. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In de twintig jaar dat buurtbemiddeling nu bestaat is geluidsoverlast nog altijd oorzaak nummer één voor klachten en burenruzies. 
Zie bron: gemeente.nu

Meer lawaai in Muiderberg

30 augustus 2016

Een bredere A1 en een gloednieuwe spoorbrug. De aanpassingen aan de snelweg en het spoor bij Muiderberg lijken voor iedereen gunstig te uit te pakken. Lijken inderdaad, want volgens tal van Muiderbergers is de geluidsoverlast sinds de aanpassingen flink toegenomen.
Zie bron: rtvnh

Uitbreiding Heathrow heet hangijzer

29 augustus 2016

Omwonenden van Heathrow vrezen uitbreiding met een derde start- en landingsbaan vanwege geluidsoverlast en milieuorganisaties zijn tegen het plan. Eerder zei Johnson nog dat hij "desnoods voor de bulldozers gaat liggen" om te voorkomen dat de derde baan er komt. Als burgemeester pleitte Johnson in plaats daarvan voor de aanleg van een geheel nieuw vliegveld bij de monding van de Thames. Het besluit om Heathrow al dan niet uit te breiden, is al jaren een heet hangijzer in de Britse politiek. Keer op keer werd de beslissing uitgesteld, zowel door regeringen van Labour als conservatieve politici. Veel politici zijn het erover eens dat een grotere capaciteit van het luchtvervoer goed is voor de Britse economie, maar ze verschillen van mening over hoe dat moet gebeuren.
Zie bron: Nu.nl

Schiphol rekent zich rijk

26 augustus 2016

Schiphol moet zijn methode om geluidsoverlast te meten nog eens tegen het licht houden. De nieuwe start- en landingsprocedures leveren in werkelijkheid meer lawaai op dan de luchthaven nu berekent, concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).
Zie bron: NOS

Podia staan fout.

26 augustus 2016

De podia van het festival Psy-Fi bij Leeuwarden staan per abuis allemaal gericht naar buurgemeente Tytsjerksteradiel. Leeuwarden heeft excuses gemaakt.
Bron: Leeuwarder Courant

Kusttram bestrijdt booggeluid

24 augustus 2016

Al meer dan 10 jaar zoekt het Vlaamse OV-bedrijf De Lijn naar een oplossing het snerpende lawaai van de kusttram in scherpe bochten tot aanvaardbare geluidswaarden te reduceren. Inmiddels zijn 8 stellen uitgerust met een gps-gestuurd systeem dat op kritische punten zoals bochten een afbreekbare smeerpasta op de rails spuit. Betrachting van de Lijn is om de geluidshinder in de ca. 10 storende bochten op het 72 km lange traject tot onder de 80 decibel te herleiden. 
Zie bron: knack.be

Muziek van festival eerder uit.

03 augustus 2016

Het Europees Jongleerfestival dat wordt gehouden in Almere Poort zet de muziek op het festivalterrein eerder uit. Dit nadat verschillende omwonenden bij de gemeente hebben geklaagd over geluidsoverlast. De gemeente Almere laat weten dat het festival een vergunning heeft om tot 03:00 uur ‘s nachts versterkte muziek te gebruiken. Naar aanleiding van de klachten heeft de organisatie besloten de muziek om 01:00 uur al uit te zetten.
Zie bron: omroepflevoland

Slaapverstoring

02 augustus 2016

In opdracht van Het Parool onderzocht Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente het slaapgedrag van Amsterdammers. Zestig procent van de ondervraagden zegt 's nachts, tijdens hun slaap te worden gestoord. De grootste boosdoeners daarbij zijn de buren. Geschreeuw, muziek of ander lawaai van de buren is goed voor achttien procent van de slaapverstoringen. Alleen in het centrum zijn de horeca en het uitgaanspubliek met 32 procent grotere slaapverstoorders.
Zie bron: Parool

Krijsende meeuwen

01 augustus 2016

Raadslid Louis van der Kallen van de gemeente Bergen op Zoom wil dat het college in actie komt tegen het krijsende meeuwen. "De binnenstad is overgenomen door kauwen en vooral meeuwen", betoogt hij. Als binnenstadbewoner ervaart hij naar eigen zeggen zelf ook de toegenomen geluidsoverlast van met name de meeuwen. Ook andere bewoners klagen over de toename van de vogels. Volgens de BSD’er begint die geluidsoverlast vaak al een half uur voor de zonsopgang. "Mensen slapen slecht en sommigen melden mij in de zomer maanden aan de slaappil te zijn gegaant. Een enkeling heeft zelfs al zijn huis te koop gezet", zegt het raadslid. 
Zie bron: nu.nl

Zondagswet ingetrokken

01 augustus 2016

Gemeenten mogen straks zelf regels bepalen voor de openbare rust op zondag. Het kabinet besloot tot intrekking op verzoek van de Tweede Kamer. Die nam enkele maanden geleden een motie van D66 hierover aan. De Zondagswet verbiedt het houden van optochten voor 13.00 uur en het maken van lawaai in de buurt van een kerk. Het verstoren van religieuze bijeenkomsten blijft wel strafbaar.
Zie bron: RD

Handboek geluidschermen spoorwegen

01 augustus 2016

Afgelopen maanden is door ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester gewerkt aan de update van het Handboek Geluidsschermen. Onlangs werd het vastgesteld en vervangt hiermee het bestaande handboek. Het handboek slaat een brug tussen de vormgevingsuitgangspunten zoals geformuleerd in Spoorbeeld en de OVS 00058 waarin de (geluid)technische eisen zijn verwoord. Het handboek is integraal onderdeel van het ProRail-beleid voor geluidsschermen; doelmatigheid en vormgeving gaan hand-in-hand.
Zie bron: spoorbeeld

App voor beoordeling geluid evenementen

28 juli 2016

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen proberen met een nieuwe App, MoSART, grip te krijgen op geluid(overlast). Bezoekers en omwonenden kunnen via de App aangeven hoe zij geluid beleven in termen als plezierig, kalm of chaotisch. De App stuurt een korte opname mee en verwerkt de klachten en complimentjes. Oganisatoren en gemeente volgen MoSART en kunnen meteen ingrijpen. ,,Het systeem voorkomt een hoop ergernis door draagvlak te creëren en duidelijk te maken welke feestlocaties geschikt zijn’’, zegt onderzoeker Tjeerd Andringa. Het systeem werkt ook als de wind het geluid van een openluchtconcert op grote afstand neerslaat op een woonwijk. Hoewel decibellen dan niet of nauwelijks te meten zijn, stromen de klachten binnen. ,,De organisatie kan afhankelijk van het geluidssysteem de bassen een andere kant uit draaien en het probleem verminderen. De volumeknop terugdraaien helpt niet altijd.’’ Volgens Andringa is de RUG een van de weinige universiteiten ter wereld die dit soort technologieën in de praktijk toepast. ,,Langzaam maar zeker vult het databestand zich met informatie over wat mensen in bepaalde omstandigheden en rollen van geluid vinden.’’
Zie bron: dbvhn Zie ook oogtv

Burenruzie

28 juli 2016

Om aard en omvang van burenruzies in Nederland in kaart te brengen, heeft het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum in het tweede kwartaal van 2016 onderzoek gedaan naar burenruzies. Onder de respondenten heeft 26% aangegeven, wel eens ruzie te hebben gehad met de buren. De voornaamste reden is in 60% van de ruzies muziek. Daarnaast zijn kinderen voor veel mensen (19%) een bron van overlast. Verbouwingen zorgen ook voor veel onenigheid met de buren. Om financiële schade bij een burenruzie te voorkomen doen veel mensen aansprak op de rechtsbijstandverzekering. Uit e-mails die het R.I.C. ontvangt van particulieren, blijkt dat er vaak nog veel onduidelijkheid heerst over de dekking van schade door een burenruzie door een rechtsbijstandverzekering. Om deze reden raden wij aan om altijd goed naar de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering te kijken.
Zie bron: rechtbijstandsverzekering

Zonne-energie van geluidschermen

26 juli 2016

Bouwconcern Heijmans heeft verschillende zonneceltechnologieën verwerkt in bestaande geluidsschermen. Uit de proeven blijken de geluidsschermen succesvol zonne-energie op te wekken.
Zie bron: duurzaambedrijfsleven

Veel festivalgangers vinden muziek te luid

26 juli 2016

De muziek op festivals en muziekevenementen staat vaak zo hard aan dat een derde van de bezoekers het niet tot het einde volhoudt. Dat meldt de Nationale Hoorstichting op basis van eigen onderzoek onder ruim duizend jongeren. Volgens de organisatie vinden de meeste festivalgangers en concertbezoekers dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor informatie over schadelijke decibels en gehoorbescherming. Toch geeft 43 procent aan dat ze nog nooit hierop zijn gewezen vooraf of tijdens een muziekevenement.
Zie bron: Telegraaf

Van Rijn wil minder gehoorschade uitgaansbranche

26 juli 2016

De Stichting Kwaliteit Evenementen gaat toezien op de afspraken rondom maximale geluidsniveaus, geluidsmetingen en de beschikbaarheid van goede gehoorbescherming tijdens muziekevenementen. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren aangeven dat ze na het uitgaan last van hun oren hebben.
Zie bron: arbozone

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >