Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Festival stilgelegd

15 juli 2009

Na klachten over geluidshinder, heeft de burgemeester van het Belgische Elsene het avondconcert van het Brussels XL Flagey Summer Festival verboden.
Zie bron: Nieuwsblad

Sanering verkeerslawaai

14 juli 2009

Het is wel wat laat - en volgens de bewoners te laat -, maar in Hoorn wordt onderzoek gedaan aan woningen die sinds 1986 op de saneringslijst van VROM staan.
Zie bron: Noord-Hollands Dagblad

20 dB minder verkeerslawaai

13 juli 2009

Geluidswallen en verlaging van de maximumsnelheid zorgen voor een behoorlijke afname van het verkeerslawaai bij woningen langs een weg in Nieuwegein. Metingen tonen dat aan.
Zie bron: Nieuwegein

Handhavingsgat

13 juli 2009

Gelijk hebben en het toch niet krijgen. Dat is een bewoner in Uitgeest overkomen. Zijn klacht dat het verkeerslawaai van de A9 de normen overschrijdt, bleek na onderzoek van de Milieudienst te kloppen. Er komen geen geluidsschermen omdat de Wet niet tot maatregelen verplicht.
Zie bron: Noord-Hollands Dagblad

JSF even luidruchtig als F16

13 juli 2009

Het geluid van de Joint Strike Fighter (JSF), de beoogde opvolger van de F16, blijft binnen de normen. Dat beweert staatssecretaris Jack de Vries van Defensie, die daarover aanvullend onderzoek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit de berekeningen zou blijken dat de geluidsbelasting door de JSF overeenkomt met die van de huidige F16.
Zie bron: Omroep Brabant

Monument zwijgt eerder

13 juli 2009

Het Joods Monument in Tiel geeft geluidsoverlast, klaagt een omwonende. De gemeente laat nu de stemmen die onafgebroken uit het monument komen, eerder op de dag zwijgen.
Zie bron: Nederlands Dagblad

Legers des He(i)ls kabaal

10 juli 2009

Het Legers des Heils bezorgt muziekhinder tijdens diensten. De gemeente Zutphen tracht het te beteugelen. De rechter wordt te hulp geroepen, omdat het Leger zich beroept op godsdienstvrijheid.
Zie bron: Nederlands Dagblad

Geluidsscherm geeft meer lawaai

08 juli 2009

Het nieuwe geluidsscherm langs de rondweg in Groningen heeft volgens de bewoners een averechts effect.
Zie bron: RTV Noord (video)

Geen Hogere Waarde

08 juli 2009

Bewoners in Amersfoort verzetten zich tegen de aanleg van een weg die meer geluid gaat produceren dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder.
Zie bron: AD

Beperking lawaai Schiphol

07 juli 2009

Op Schiphol worden maatregelen getroffen om lawaai te beperken. Het gaan om het vliegen van een zogenoemde vaste ‘bochtstraaltechniek’ tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep en de optimalisatie van de vertrekroutes naar het zuiden, met vertrek vanaf de Polderbaan.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Cafés beboet

07 juli 2009

Bij een café in Venhuizen werd op zaterdagavond om 23.10 uur een geluidsniveau gemeten van 53,3 dB(A). Twintig minuten later werd 62,8 dB(a) gemeten terwijl slechts 40 dB(A) is toegestaan. Ook in Hoorn ging een café in de fout.
Zie bron: Weekmedia

Elektrische racemotorfiets

07 juli 2009

De Delftse student Maarten Timmer presenteerde de VertiGO: een racemotor met elektrische aandrijving. Voordelen zijn onder meer de snelle acceleratie, het stille karakter en de milieuvriendelijkheid. De motor, nu nog slechts als prototype/model beschikbaar, wijkt qua vormgeving en techniek radicaal af van conventionele motoren.
Zie bron: TUDELFT

Geluidproductieplafonds

06 juli 2009

De introductie van geluidproductieplafonds voor snelwegen en spoorwegen leidt tot minder hinder maar kan wel veel duurder uitpakken dan de huidige regelgeving. Geluidproductieplafonds stellen een grens aan het verkeersgeluid op een vaste afstand van een stuk (spoor)weg en zijn daardoor relatief eenvoudig te handhaven, bijvoorbeeld door jaarlijks te toetsen.
Zie bron: Planbureau voor de leefomgeving

Airport Lelystad

06 juli 2009

De gemeenten in de Regio Noord Veluwe gaan zich gezamenlijk verzetten tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast.
Zie bron: Barneveldse Krant

'Verbied kreunend vrouwentennis'

01 juli 2009

Oud toptennister Martina Navratilova eist een verbod omdat het geluid volgens haar onaanvaardbaar is. De niveaus overschrijden de 100 dB(A). De Internationale Tennisfederatie (ITF) overweegt of "geluidshinder" kan worden opgenomen in de gedragscode voor grote toernooien en lawaaimakers die doorgaan met kreunen eerst punten, dan een game en eventueel een wedstrijd kunnen verliezen
Zie bronnen: De Tijd en  Spits en oordeel zelf via You Tube
Zie ook het bericht in de Pers over het kreunen tijdens Wimbledon

Straatmuzikanten

16 juni 2009

Straatmuzikanten mogen van maandag tot zondag optreden tussen 10.00 en 20.00 uur. Ze kunnen hooguit een half uur op dezelfde plek blijven en moeten daarna minstens 100 meter verderop gaan staan. Waar de musici al geweest zijn, mogen ze binnen twee uur niet terugkeren. Zo luiden de regels in de gemeente Oss.
Zie bron: Brabants Dagblad

Schadelijk geluid disco's

12 juni 2009

De Arbeidsinspectie voert controles uit in discotheken om te kijken of werknemers in dansgelegenheden voldoende beschermd worden tegen luide muziek. Op de dansvloer werden niveaus tot 130 dB(A) gemeten.
 Beluister de EO-radioreportage.

Awacs mijden NL

11 juni 2009

Door een 900 meter langere startbaan oostwaarts kunnen Awacs-vliegtuigen voor de Nederlandse grens afbuigen. Staatssecretaris Jack de Vries van defensie wil dat realiseren.
Zie bron: Luchtvaartnieuws
Zie ook Dossier Awacs van Dagblad De Limburger.

Herrie in Rijnmond

11 juni 2009

Steeds meer mensen ontvluchten het Rijnmond wegens herrie en vuile lucht.
Zie bron: AD

Schoolplein

11 juni 2009

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer moet opnieuw beslissen op de bezwaren tegen de weigering om maatregelen te treffen tegen geluidsoverlast door spelende kinderen bij de Dr Plesmanschool in Badhoevedorp. Dat vindt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zie bron: Raad van State

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >