Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Rust op het water

09 april 2009

Amsterdam gaat bij de start van het vaarseizoen recreanten oproepen de rust op het water te bewaren. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van billboards en flyers.
Zie bron: Nieuws.nl

Verkeerslawaai nijpend probleem; beleid faalt

02 april 2009

Dat betoogt de Algemene Rekenkamer: "Burgers worden op dit moment onvoldoende beschermd tegen geluidhinder van wegverkeer. De beleidsmaatregelen leiden in de praktijk onvoldoende tot resultaat en er ontstaan steeds meer knelpunten. Ook het niveau van de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer is de laatste jaren toegenomen. De voortgang van de saneringsoperatie is beperkt."
Zie bron: Algemene Rekenkamer
Zie ook de reactie van de VNG

Decibellen van zangvogels

01 april 2009

Vogelzang kan zeer indringend en allesoverheersend zijn, met name in het voorjaar. Geluidsmetingen bij diverse inheemse zangvogels tonen niveau's van meer dan 85 dB(A). Grote boosdoeners zijn merels en lijsters, die vaak al vlak voor ochtendgloren (in de zomer om 4 uur ’s nachts!!!) letterlijk uit de veren gaan.
Zie bron: Den Haag, maar let op de datum!!

Minister Cramer: geen geluidsschermen

01 april 2009

De plannen van PvdA-minister Jacqueline Cramer om negen 'snelwegpanorama's' aan te wijzen als te beschermen uitzicht en o.a. daar geen geluidsschermen te zetten vallen niet echt goed in de Tweede Kamer.
Zie bron: AD

AHOB-bel minder luid

31 maart 2009

ProRail ontwikkelt waarschuwingsbellen voor spoorwegovergangen waarvan het volume wordt aangepast aan het omgevingsgeluid. De Automatisch Niveau Aanpassende bel (ANAbel) zal daarom minder geluidsoverlast veroorzaken wanneer het stil is op straat, zoals in de avond en `s nachts.
Zie bron: MDweekly

Spoorweglawaai aangepakt

27 maart 2009

In de gemeente Waardenbrug (br.) wordt spoorweglawaai aangepakt met nieuwe spoorviaducten en honderde meterslange geluidsschermen. Bij sommige woningen wordt het lawaai met meer dan 20 dB(A) teruggebracht.
Zie bron: Brabants Dagblad

Eindhoven mag blijven heien

27 maart 2009

Het heien voor een nieuwe parkeergarage in het Stadionkwartier in Eindhoven mag doorgaan. Dat heeft de bestuursrechter in Den Bosch bepaald in een zaak die door een buurtbewoner was aangespannen.
Zie bron: Juridisch Dagblad

Boete prediker

27 maart 2009

Alsnog straf voor de Eindhovense stadsprediker die zijn boodschap luid in een winkelcentrum verkondigde.
Zie bron: Juridisch Dagblad

Ziek door de buren

26 maart 2009

Uit onderzoek van het tijdschrift gezondNU blijkt dat de helft van de Nederlanders als oorzaak van stress, slaaptekort en frustraties de buren aanwijst. Lawaai van de buren scoort het hoogst, d.w.z. 1/3 van die helft.
Bron: De Telegraaf

JSF: veel kabaal, weinig data

24 maart 2009

Rondom vliegbasis Leeuwarden zijn ze het er over eens: het nieuwe rapport over de geluidsproductie van de JSF deugt niet. Dat de Amerikaanse F-35 evenveel kabaal maakt als, bijvoorbeeld, de SAAB Gripen, zou nog wel kunnen. En dat het een stuk meer is dan van de huidige F-16’s, lijkt zelfs waarschijnlijk.
Zie bronnen: De VolkskrantElsevierReformatorisch Dagblad en nogmaals De Volkskrant

Stress op het werk

23 maart 2009

Uit onderzoek blijkt lawaai een stressfasctor op het werk. Vooral vrouwen compenseren de frustratie door eten van snoep en snacks.
Zie bron: Webregio

Herrie in Wassenaar

20 maart 2009

Attractiepark Duinrell en de buren denken totaal anders over het begrip geluid, en vooral over geluidsoverlast. Duinrell vindt dat het voldoet aan alle eisen, terwijl voor de buren nu de maat vol is.
Bron: AD, zie ook: De Telegraaf

Klokgelui aan banden

18 maart 2009

De gemeente Tilburg heeft de APV aangepast. Een klok voor het oproepen om naar de kerk te gaan mag niet voor half acht 's morgens luiden.
Zie bron: RKK

Vissen en lawaai

18 maart 2009

Het lawaai van ronkende schepen, draaiende windmolens, en bouwen in en aan het water zorgt voor overlast bij vissen. Hoe slecht dit geluid is voor het onderwaterleven is onduidelijk. Volgens Hans Slabbekoorn, bio-akoestisch gedragsbioloog aan de Universiteit van Leiden, is er snel onderzoek nodig.
Bron: VARA,
Beluister: de reportage

Boomcarplaag

18 maart 2009

De Belgische stad Mechelen kampt met een plaag van boomcars, auto's waarin een heel krachtige geluidsinstallatie is ingebouwd. Bij een controle van de politie werder twintig chauffeurs met zo'n rijdende discotheek geverbaliseerd.
Zie bron: De Standaard

Schreeuwen mag

18 maart 2009

Schoolpleinen zijn geen binnenterreinen meer in de zin van de Wet milieubeheer. VROM heeft het Acitiviteitenbesluit op dit punt aangepast.
Zie bron: Weekmedia

Heien in Eindhoven

12 maart 2009

Er is enorme overlast door de bouw van een parkeergarage naast het PSV stadion. Kan er toch geboord worden in plaats van heien?
Zie bron: Eindhovens Dagblad.
Alle informatie over deze zaak ziet u op een speciale website van het Eindhovens Dagblad.

Verkeerslawaai en hartfalen

11 maart 2009

Voor bewoners, die meer dan 20 jaar langs verkeerswegen met geluidsniveaus van 50 dB(A) of meer wonen, neemt het risico op een hartaanval met 40 procent toe t.o.v. mensen die rustig wonen. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek in en rondom de stad Stockholm. De effecten van andere ziekmakers, zoals luchtvervuiling of roken, werden verrekend in de studie.
Zie bron: Karolinska Institutet
Zie ook: Nu.nl

CBS: Steeds meer verkeerslawaai

10 maart 2009

In de periode 1997-2008 steeg het aandeel personen dat geluidshinder van het wegverkeer ervaart van 27 naar 31 procent.
Zie bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Hanen kraaien tonaal

06 maart 2009

Omdat het gekraai van hanen een tonaal karakter heeft moet bij de beoordeling van de hinder een straffactor worden toegepast van 5 dB(A).
Zie bron: RvS

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >