Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Vrijstaat Schiphol

11 mei 2009

Het TV programma Zembla keek terug op het ontstaan van de Polderbaan en constateert dat Schiphol al jaren lang haar eigen gang kan gaan. De politiek heeft geen enkele greep op de ontwikkelingen en omwonenden van Schiphol hebben hun vertrouwen in de overheid verloren.
Bekijk de uitzending van Zembla
Het Platform Duurzame Luchtvaart (PDL) is kritisch over de Zembla-documentaire.
Zie bron: LuchtvaartNieuws

Popmuziek: 85 dB bij woningen

11 mei 2009

De gemeente Etten-Leur hanteert deze waarde bij evenementen in de open lucht..
Zie bron: BN DeStem

Broedende vogels en autocross

11 mei 2009

In Ouddorp mag de geplande autocross op Hemelvaart niet worden gehouden omdat vogels broeden in het nabij gelegen natuurgebied.
Zie bron: Flakkee Actueel

Bioscoopfilm over lawaai

08 mei 2009

Komisch drama met Tim Robbins als een man die gek wordt van alle herrie in New York City en de strijd aanbindt met ieder auto-alarm dat onnodig afgaat.
Bekijk de trailer.

Stemmen op terrassen

08 mei 2009

Amsterdam gaat proeven doen met verwarmde terrassen. Één van de voorwaarden is dat stemgeluid wordt getoetst aan de geluidvoorschriften.
Zie bron: Het Parool

Hogere waarde Wgh

08 mei 2009

Met ingang van 1 januari 2007 hebben gemeenten de bevoegdheid gekregen om in bepaalde situaties hogere geluidbelasting toe te staan dan de voorkeursgrenswaarde. De VROM-Inspectie is nagegaan of de gemeenten aan de regelgeving voldoen, alle mogelijke maatregelen in beeld brengen en haalbare maatregelen toepassen in de situaties waarin een verhoogde geluidsbelasting onvermijdelijk is. Ook is onderzocht in hoeverre burgers worden geïnformeerd over de verhoogde geluidbelasting in hun (woon)omgeving en kunnen beschikken over informatie over de geluidsbelasting in hun (woon)omgeving.
Download rapport

Aanslagen op onze trommelvliezen

08 mei 2009

De Duitse TVzender ZDF besteedde aandacht aan lawaai. Ons gehoor is een biologische waarschuwingssysteem van oudsher. Het laat ons bedreigingen herkennen voordat ze zichtbaar worden. In de moderne maatschappij heeft dat vervelende consequenties. Lawaai is inmiddels een bedreiging voor onze gezondheid. Bekijk de wetenschappelijke informatie met effecten van geluid, infrageluid, geluidschermen, antigeluidvensters, band/wegdekgeluid: zie ZDF AbenteuerWissen

Spoor moet stiller.

07 mei 2009

Verkeersminister Eurlings moet 560 woningen isoleren die vlakbij de Calandbrug in Rozenburg staan. Geluidsadviseur Elly Waterman voorziet in de toekomst meer problemen.
Zie bron: Cobouw

Kerk heeft last

07 mei 2009

De klassieke muziekconcerten in de Catharinakerk in Eindhoven worden regelmatig verstoord door geluid van andere evenementen rond deze kerk. "Het is soms bij de beesten af", zegt beheerder Gerrit van der Waal van de Catharinakerk. Een dieptepunt vond op 4 april plaats.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Rondweg in tunnel

07 mei 2009

De Actiegroep Tunnelvariant start een actie waarbij zoveel mogelijk handtekeningen worden verzameld van Groningers die vóór ondertunneling van de Zuidelijke Ringweg zijn. De actiegroep heeft daarvoor op de website tunnelvariant.nl een petitie geplaatst.
Zie bron: Groninger Internet Courant

Scheveningse strand

01 mei 2009

Alle ondernemers op het strand en op de boulevard zijn per brief geïnformeerd over de spelregels die er zijn voor muziek. Bewoners met klachten over geluidsoverlast kunnen die tot 15 oktober melden op telefoonnummer 14070.
Zie: Info Thuis

Kinderopvang

29 april 2009

De gemeente Harderwijk vindt dat een kinderopvangcentrum voor tien kinderen in een woonwijk te veel herrie oplevert.
Zie bron: De Stentor

Fors meer vliegherrie rondom Eindhoven

27 april 2009

Volgens de luchtvaartnota mag het aantal vliegbewegingen op vliegveld Eindhoven groeien van 17.000 naar 35.000 in 2020. De geluidscontour reikt dan van Veghel tot Valkenswaard en Eersel.
Zie bronnen: BN DeStem; Brabants Dagblad.
Zie ook: Eindhovens Dagblad met uitleg over geluidscontouren, decibellen, Kosten-eenheden en Lden.

Saudi-Arabië bestrijdt geluidoverlast moskee

27 april 2009

SPA, het officiële persbureau in het koninkrijk, meldt dat er wordt opgetreden tegen al te luidruchtige geloofsuitingen. Zo verwijderden ambtenaren recentelijk honderd luidsprekers bij 45 gebedshuizen in de stad Bahah.
Zie bron: Het Parool

Gemeente wil hoger scherm

22 april 2009

De gemeenteraad van Renkum wil in beroep gaan tegen het tracébesluit A50 Valburg-Grijsoord. Op verschillende plaatsen vindt de Raad de geplande geluidschermen te laag.
Zie bron: De Gelderlander

Protest hagelkanonnen

22 april 2009

Het stadsbestuur van het Belgische Herk-de-Stad heeft plannen om voor de fruitteelt in de gemeente hagelkanonnen toe te laten, tot op 250 meter van huizen. Inwoners vrezen geluidsoverlast.
Zie bron: Het Belang van Limburg

Tweede Kaagbaan

22 april 2009

Schiphol mag van het kabinet tot 2020 groeien met 100.000 extra vluchten per jaar. Het kabinet houdt daarom onder meer de optie open om een tweede Kaagbaan aan te leggen.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Klokgelui(ds)norm

21 april 2009

De Tilburgse raad voert een norm voor het luiden van een kerkklok: tussen 23 uur en 7.30 uur mag het gelui niet harder zijn dan 10 decibel boven de normen van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen en het referentieniveau van de omgeving.
Zie bron: Brabants Dagblad

Motorfietsen maken teveel geluid

21 april 2009

Bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) in Elsloo konden motorrijders vrijblijvend en zonder sancties het geluid van hun fietsen laten meten. Het resultaat: een overgrote meerderheid van de geteste motoren overschreed de maximale geluidsnorm. Er werden geluidsniveau's gemeten tot 113 dB(A), in dat specifieke geval 22 dB(A) te veel. Een overschrijding tot 4 dB levert doorgaans een boete op van 180 euro. Bij hogere overschrijding beslist de officier van justitie en dreigt zelfs in beslagname.
Zie bron: De Limburger

Peuters naar binnen

10 april 2009

Een kinderdagverblijf in Amsterdam mag van de gemeente niet meer alle kinderen dagelijks laten buitenspelen i.v.m klachten over lawaai.  De peuters mogen nu twee keer per dag naar buiten.
Zie bronnen: RTVNH en Kinderopvangtotaal

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >