Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Dwangsom café's

10 juni 2009

Twee cafés in Hoogeveen hebben een dwangsom opgelegd gekregen wegens geluidsoverlast. Per overtreding kan een dwangsom van € 2.500,- worden opgelegd tot een maximum van € 12.500,- per jaar.
Zie bron: Regio Hoogeveen

Motorlawaai op lekdijk aangepakt

08 juni 2009

De politie controleerde op de zuidelijke Lekdijk motorrijders o.a. op lawaai. Aanleiding zijn de klachten die Waterschap Rivierenland krijgt over motorrijders die te hard rijden en geluidsoverlast veroorzaken op deze dijk. 9 van de 70 aangehouden motoren maakte teveel lawaai
Zie bronnen: AD en Nieuwsblad Geldermalsen

Hogere waarde Wgh

08 juni 2009

In de gemeente Raalte geven burgers commentaar op het voornemen van de gemeente om woningen te bouwen op een plaats waar het wegverkeer meer geluid maakt dan de voorkeursgrenswaarde die de Wgh aangeeft.
Zie bron: Salland Centraal

Goederentrein

05 juni 2009

Het Rijssense gemeenteraadslid J. Slagman (SGP) is bijzonder slecht te spreken over de verdeling van het treinverkeer over de Twentse spoorlijnen. Goederentreinen, die wegens teveel lawaai geweerd zijn van het traject Zutphen-Hengelo, rijden nu op het traject Deventer-Enschede. 
Zie bron: Ref. dgbl

Stil trapveld

05 juni 2009

In Lochem komt het eerste stille trapveldje in NL. De stalen balken van de hekken krijgen een hardrubberen laag. Dat moet voorkomen dat de omgeving wordt opgeschrikt door ballen die tegen het hek aan knallen. 
Zie bron: De Stentor

Ingerekend

05 juni 2009

In Enschede rekende de politie twee bewoners in met luide muziek. De muziekaparatuur werd in beslag genomen.
Zie bron: Typische uitgaven

Examens

03 juni 2009

Geluid verstoord schoolexamens frequent. Dit keer in Breda waar leerlingen in een gehuurde gymzaal voor de tweede keer werden gestoord door muziek uit een aangrenzend sportcomplex.
Zie bron: De Pers, zie ook: De Pers van 3 juni.

Hanengekraai

03 juni 2009

De gemeente Woudenberg wenste niet op te treden tegen een pluimveebedrijf met 2000 hanen. De buren stapten naar de Raad van State. De rechter stelde de buren in het gelijk. Toch wenst de gemeente een nieuw geluidonderzoek alvorens handhavend op te treden. 
Zie bron: AD
NB.: de NSG adviseerde de buren in deze casus.

Aanpak burenoverlast

03 juni 2009

Huurders die hun buren overlast bezorgen, moeten sneller uit hun woning kunnen worden gezet. Dat vindt de politieke partij Leefbaar Rotterdam. De top 3 van zware overlast bestaat uit burenlawaai, asociaal gedrag en intimidatie (bedreiging en agressie).
Zie bron: De Pers en NRC

Wind en evenementen

03 juni 2009

In Zwolle wordt een nieuwe methode voor de beheersing van het geluid van evenementen gebruikt. Er zijn acht meetpunten aangewezen waar het geluidsniveau tijdens evenementen meerdere keren wordt gemeten. Zo wordt het windeffect in beeld gebracht. De geluidsnorm bedraagt 85 dB(A).
Zie bron: weblogzwolle

Gillend pretpark

29 mei 2009

De gemeente Wassenaar gaat geluidsonderzoek doen naar het gegil van kinderen in de nieuwe achtbaan van pretpark Duinrell. Omwonenden klagen.
Zie bron: AD

Luisteren bij café's

29 mei 2009

De gemeente Ermelo wil net als Harderwijk een eenvoudige luisterproef op straat uitvoeren om na te gaan of een horeca-bedrijf zich houdt aan de geluidvoorschriften.
Zie bron: de Stentor

Awacs slopen huizen

27 mei 2009

In een Amerikaans rapport wordt voorgesteld huizen in het Zuid-Limburgse Schinveld te slopen om de hinder van Awacs te beteugelen.
Zie bron: De Limburger

Heil in voorzetramen

27 mei 2009

Met voorzetramen in een kerkgebouw in Zutphen komt een einde aan de meeste geluidhinder tijdens kerkdiensten en oefeningen van het Leger des Heils. De Raad van State moet nog een oordeel vellen over godsdienstvrijheid en over klachten van omwoenenden over repetities, brassbands en versterkte muziek.
Zie bron: De Stentor

Crêche verdeelt bestuur

25 mei 2009

Het lawaai van buitenspelende peuters dringt door tot de bestuurskamers van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Centrum heeft een crêche beperkingen opgelegd aan buiten spelen. Volgens wethouder Marijke Vos mag dat niet.
Zie bron: Het Parool

Uitgaans'leven'

25 mei 2009

De ongezonde hoeveelheid decibels uit geluidsversterkers in het uitgaansleven en via de oordopjes van de mp3-speler vormt een sluimerende bedreiging voor de volksgezondheid: een hele generatie jongeren dreigt gehoorschade op te lopen. Daarom vraagt de ChristenUnie maatregelen tegen gehoorschade.
Zie bron: Christen Unie

Kogelmaximum

22 mei 2009

Op schutterijen in Limburg mogen, om geluidsoverlast terug te dringen, voortaan nog maar 120 schoten per uur worden gelost. Dat is het resultaat van een evaluatie van het ministerie van Milieu, vier Limburgse gemeenten, de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de provincie Limburg. Voorheen bestond er geen limiet.
Zie bron: Nieuws.nl

Herrie grootste irritatie hotelgast

20 mei 2009

Slaan met deuren, krakende vloeren, dunne wandjes, geschreeuw in de gang, luide tv’s, zoemende airco’s, het doortrekken van de toiletten in naast- of bovengelegen kamers en verkeerslawaai ervaren veel gasten als irritant en als een domper op hun verblijf.
Zie bron: Misset

Mes in geluidsruimte

19 mei 2009

De Raad van State beperkt de geluidsruimte die Defensie en VROM hebben gegeven aan de militaire luchthaven in Eindhoven.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Fontein mag weer spuiten

15 mei 2009

De fontein in Zwolle mag overdag weer spuiten. 's Nachts maakt'ie te veel geluid.
Zie bron: HartvanNederland

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >