Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Schadevergoeding bewoners Schiphol

27 november 2009

Bewoners die al lang rond Schiphol wonen, krijgen een hogere schadevergoeding dan mensen die er net een paar jaar wonen. Door dit nieuwe beleid gaat het Schadeschap Schiphol naar alle waarschijnlijk meer uitkeren aan gedupeerden van toegenomen vliegtuigherrie.
Zie bron: Haarlems Dagblad

'Geen muziek op NS stations'

23 november 2009

Nederland is één lawaaiig gekkenhuis. Met zo veel geluidshinder om ons heen is er, vooral in de Randstad, grote behoefte aan stilte. Aan rustplekken. Die conclusie trekt een Telegraaf-journalist op zijn vraag over het ’muzikaal onthaal’ dat NS in petto heeft.
Zie bron: de Telegraaf

Vlaanderen bestrijdt verkeerslawaai (niet)

19 november 2009

Meer geluidsschermen en een stiller wegdek. Dat zijn de kernpunten van het actieplan 'geluidshinder wegverkeer' van de Vlaamse regering.
Zie bron: de Morgen
Bij geluidbelastingen hoger dan 80 dB worden schermen geplaatst.
Zie bron: BBL

Eco-barrier langs Polderbaan Schiphol

17 november 2009

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer stellen de raad voor om door te gaan met het Ecobarrier-project om het grondlawaai te verminderen.
Zie bron: Witte Weekblad.
Gegronde twijfels aan effect, zie: DGMR

Eurlings zit fout met HSL

12 november 2009

TNO-onderzoek heeft uitgewezen dat de oudere treinen waarmee nu wordt gereden,  veel meer lawaai maken dan was voorzien. De maatregelen, die Prorail gaat treffen, zullen het geluid met 2 tot 4 dB doen afnemen.
Zie bron: De Telegraaf
Zie TNO rapport via www.stopherriehsl.nl
Zie SBS6 HartvanNederland
TNO: Per treinpassage 14 dB meer lawaai dan is aangenomen. Oorzaak: baan en oude trein. Thalys is 9 dB minder luidruchtig bij 160 km/u op deze baan.

Burenoverlast?,dan dwangsom

09 november 2009

In de gemeente Schiedam is na jarenlange ernstige geluidsoverlast een dwangsom opgelegd aan de overlastgever op basis van een APV. Steeds als overlast wordt geconstateerd, krijgt de overlastgever een dwangsom van 500 euro opgelegd. ‘En het werkt meteen’, zegt de Schiedamse burgemeester Wilma Verver-Aartsen (VVD). Zie bron: Binnenlands Bestuur

Miljoen huizen minder lawaai?

04 november 2009

De ministerraad gaat akkoord met een voorstel van minister Cramer om geluidsplafonds vast te stellen voor de rijksinfra. De huidige Wgh heeft gefaald.
Zie bron: De Telegraaf

Rekenmethode 30 km-wegen

04 november 2009

Ook op 30 km/uur-wegen wordt geluidhinder steeds vaker een probleem. Formeel vallen deze wegen buiten de Wet geluidhinder maar in de praktijk worden de geluidnormen ook daar nogal eens overschreden. Reden voor CROW om een aangepaste rekenmethode te ontwikkelen.
Zie bron: Verkeersnet

CDA eist beperking HSL-herrie

03 november 2009

De overheid en NS HiSpeed moeten zich 'te allen tijde' aan de geluidsnormen houden voor de HSL. Dat heeft het CDA-partijcongres besloten in Utrecht. Daarmee schaart het landelijke CDA zich achter de afdelingen in de betrokken regio's.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Anti-lawaai bij Polderbaan

01 november 2009

TNO ontwikkelt een systeem dat omwonenden van de Polderbaan hun nachtrust terug moet brengen. Het systeem past antigeluid toe. Wanneerde motoren van grote vliegtuigen op vol vermogen draaien, veroorzaakt turbulentie grondgeluid. Door toegevoegde tegendruk verdwijnt het geluid niet helemaal volledig maar wel voor een groot gedeelte.
Zie bron: VROM totaal

Speciale deskundigheid voor geluidisolatie

29 oktober 2009

"Wij willen het vak geluidsisolatiemonteur op de kaart zetten", verklaren Lucas Keizer en Leonie Vermeulen. Hun doel is te komen tot een landelijk netwerk van bedrijven die geluidsisolatie vakkundig aanpakken. Het werk, verzekeren ze, ligt voor het opscheppen. "50 Procent van de Nederlanders heeft last van geluid."
Zie bron: Cobouw

Aanpak overlast evenementen

29 oktober 2009

De stad Groningen wil de wildgroei aan evenementen in Groningen aanpakken. Dat moet leiden tot minder klachten over geluidsoverlast en andere hinder.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Lawaai hangjeugd eerste plek

29 oktober 2009

Ze waren er allemaal in Kortenhoef: opvallend veel jongeren en bewoners, de wijkagent, burgemeester Karen Heerschop, wethouder Lia Moote en jongerenwerkers. Samen gingen ze in gesprek om oplossingen te vinden voor de hangjongeren die voor overlast zorgen.
Zie bron: Gooi en Eemlander

Rubber asfalt

28 oktober 2009

De bandenfabrikant Vredestein gaat oude autobanden verwerken in asfalt. Een proefproject wordt in samenwerking met de firma Heijmans uitgevoerd. Daarna wordt gekeken of het verkeerslawaai vermindert.
Zie bron: Tubantia

Milieuvergunning vernietigd

28 oktober 2009

Omdat een mengvoederbedrijf in Voorthuizen (gemeente Barneveld) ook 's nachts draait overschrijdt het gangbare geluidvoorschriften. De Raad van State vernietigde de vergunning op verzoek van de omwonenden.
Zie bron: Barneveldse Courant

Knetterende brommers

28 oktober 2009

In Neunen ergeren mensen zich aan knetterende brommers en scooters die dag en nacht voorbij razen. Herrie en benzinedamp dwingen hen 's nachts het raam van hun slaapkamer gesloten te houden.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Hoge bloeddruk

27 oktober 2009

Mensen in lawaaierige straten (meer dan 65 decibel, dat is de geluidsintensiteit van een geanimeerd gesprek) lopen meer kans om verhoogde bloeddruk te krijgen. De stijging van het risico kan oplopen tot 45%!  In straten die matig lawaaierig zijn (45 tot 54 decibel) zijn niet meer hogebloeddruklijders dan in echt rustige straten.
Zie bron: e-gezondheid.be

Lawaai teistert Europa

27 oktober 2009

De helft van de Europese steden wordt geteisterd door geluidsoverlast als gevolg van lucht–, weg– en spoorverkeer. Veel inwoners kampen daardoor met slaap– en leerproblemen, nervositeit en een hoge bloeddruk. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap EEA.
Zie bron: De Telegraaf

Stille spoorbrug

23 oktober 2009

ProRail vervangt de spoorbrug in Waardenburg door een zogenaamde stille brug met een ingegoten spoorconstructie, waardoor de geluidsoverlast aanzienlijk wordt gereduceerd. Er komen ook geluidsschermen.
Zie bron: Nieuwsblad Geldermalsen

CDA en HSL

21 oktober 2009

De CDA-afdeling Zuid-Holland pleit voor eventeel noodzakelijke extra geluidswerende maatregelen bij bestaande en toekomstige woonwijken langs de hogesnelheidslijn HSL-Zuid.
Zie bron: NU.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >