Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geen belastinggeld voor geluidswal

25 april 2017

De Utrechtse motorcrossvereniging MCU veroorzaakt al decennia lang forse overlast voor de bewoners van het nabijgelegen Zuilen. Daar wil het college met een geluidswal nu iets aan doen. De manier waarop deze geluidswal gefinancierd wordt stuit GroenLinks echter tegen de borst. ‘De verhouding tussen de bijdrage van €50.000 van MCU en de gemeente van €200.000 is buiten proportie.
Zie bron: allesoverutrecht

België op zoek naar oplossing lawaai Zaventem

25 april 2017

Het hoog oplopende conflict tussen de Vlaamse en Brusselse deelregeringen over het lawaaiprobleem van vliegveld Zaventem kan tot een oplossing komen nu 'Brussel' wil praten. Hoewel Brussel de strengere geluidsnormen nu gaat toepassen zal het nog zo'n twee jaar duren om de boetes te innen. De Vlaamse regering behoudt zich het recht voor om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de (verstrengde) Brusselse geluidsnormen het belangenconflict in te roepen, zodat de procedure wordt geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten in de marge van zijn bezoek aan de luchthaven Brussels-Airport tijdens de tweede Luchtvaartdag.
Zie bron`: de standaard en nogmaals de standaard

Stadsvogels zingen anders door lawaai

19 april 2017

Zang is voor de meeste vogels essentieel om een partner te kunnen vinden. Maar in de stad worden deze liederen vaak overstemd door lawaai van onder andere verkeer. Dit zou de voortplanting van stadsvogels in gevaar kunnen brengen. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat een Noord-Amerikaanse vogelsoort daar iets op gevonden heeft.
Zie bron: headlines24

Boetes voor cafe's

18 april 2017

Voor drie cafe's in de gemeente Weert dreigt een fikse boete als ze nog een keer de muziekinstallatie te luid afstellen. Zowel in 2015 als 2016 zijn exploitanten en portiers door de toezichthouders gewezen op de afspraken. Zo mogen ramen of deuren niet open staan als er binnen muziek klinkt. Volgens de toezichthouder was de muziek buiten goed te horen.
Zie bron: limburger.nl

Meer muziek in cafe's?

18 april 2017

In Den Haag wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geluidsgrenswaarden voor muziek in cafe's te verruimen en welke randvoorwaarden er gelden om na een verruiming het woongenot van bewoners op peil te houden. De horeca-branche aldaar meent dat ze niet kunnen functioneren met de wettelijke grenswaarden op dit punt.
Zie bron: omroepwest

Schoolplein

13 april 2017

Een groep bewoners in de Utrechtse villawijk Rijnsweerd maakt zich druk om een schoolplein in de buurt. De kinderen die er spelen veroorzaken namelijk al jaren geluidsoverlast. De Daltonschool heeft al voor 80.000 euro aan geluidswerende maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg volgens de klagende buurtbewoners.
Zie bron: RTVUtrecht

Verkeerslawaai en ontwikkeling kinderen

13 april 2017

Er komt een groot onderzoek naar de invloed van verkeerslawaai op Nederlandse kinderen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat duizenden kinderen volgen, vanaf de zwangerschap tot ze volwassen zijn. Irene van Kamp van het RIVM zegt in het AD dat het belang van het onderzoek wordt onderstreept door recente bevindingen in Duitsland. Uit onderzoek van de universiteit van Wuppertal blijkt dat 5-jarigen die in een omgeving met veel verkeersgeluid wonen tot drie maanden achterlopen in hun ontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun motoriek en het niveau van taal en rekenen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder krijgt vaker meldingen van ouders die zich afvragen wat het effect is van lawaai op hun kinderen. Volgens directeur Erik Roelofsen moet dan vooral gedacht worden aan slaapgebrek of onrustig slapen door lawaai op straat, van bijvoorbeeld verkeer.
Zie bron: NOS en AD

Badhoevedorp verlost van verkeerslawaai

11 april 2017

Het laatste verkeer reed vrijdagavond, 7 april, over de 'oude A9': de weg is een kilometer opgeschoven om van Badhoevedorp dorp te maken. Na miljoenen auto's is het nu afgelopen met de rijksweg die - door de hoge geluidsschermen - niet alleen claustrofobische gevoelens opriep bij veel automobilisten, maar ook een heel dorp in tweeen sneed.
Zie bron: Amstelveenweb

Beheersing muziek evenemententerrein

11 april 2017

De gemeente Groningen gaat maatregelen nemen om de geluidsoverlast bij toekomstige evenementen op het Suikerunieterrein te beheersen. Te denken valt aan geluidswallen, het afbouwen van de muziek op de buitenpodia in de avond en minder uren met beats. Dat staat in het locatieprofiel voor dit terrein. In dit profiel staan de spelregels waar organisatoren zich aan moeten houden. B&W blijven in het Suikerfabriekterrein een belangrijk evenemententerrein zien.
Zie bron: Groninger internet courant

Veel klachten in Groningen

10 april 2017

In de stad Groningen zijn landelijk gezien de meeste meldingen van geluidsoverlast gedaan: Dit waren er in 2016 namelijk bijna 187 per tienduizend inwoners. Ter vergelijking: In Amsterdam waren dit 47 meldingen per tienduizend inwoners en in Utrecht 119 per tienduizend inwoners. Dit blijkt uit cijfers van dataplatform Localfocus. Het aantal meldingen van geluidsoverlast in de stad Groningen is sinds 2012 toegenomen met 43 procent. 
Zie bron: nu.nl

In Vlaanderen scoort bedrijfslawaai.

29 maart 2017

De Vlaamse milieu-inspectie ontving vorig jaar ruim 2.500 klachten. Meer dan de helft daarvan gaat over geurhinder en geluidsoverlast, zo blijkt uit het Milieuhandhavingsrapport 2016 van de milieu-inspectie.
Zie bron: hln.be

Zonnig perspectief voor geluidschermen

22 maart 2017

Snelwegen gelden als lelijk en ernstig milieuvervuilend. Maar wat nu als snelwegen zelf schone energie opwekken? Wie weet rijden we straks in onze elektrische auto op de energie die wordt geproduceerd door de snelweg waarop we rijden. Langs de A6 bij Almere worden zonnepanelen geplaatst als geluidschermen. Ze leveren de stroom voor matrixborden en verlichting langs de weg.
Zie bron: volkskrant

Altijd lawaai snelweg

22 maart 2017

Bewoners aan de westkant van het dorp Heijningen (Moerdijk) hebben heel veel last van de snelweg A4. Daar is het zowel overdag als in de nacht nooit meer echt stil is. Daarom gaat er op het ogenblik in deze kern een petitie rond om de gemeente Moerdijk te overtuigen om maatregelen te nemen. In het dorp Moerdijk is men nog niet zover, maar ook daar is er altijd het geluid van de omringende snelwegen te horen.
Zie bron: internetbode

Gehoorschade kleuters

20 maart 2017

Het is zo makkelijk, een kind met een koptelefoon voor de televisie of achter een tablet zetten. Maar veel ouders realiseren zich niet dat ze de tere kinderoortjes hiermee flink kunnen beschadigen. Steeds meer jonge kinderen lopen blijvende gehoorschade op omdat het volume veel te hard staat. De Nederlandse Vereniging van kno-artsen slaat nu alarm, want het komt steeds vaker voor dat ze zelfs peuters en kleuters in hun spreekkamer krijgen met gehoorschade waarvan vaststaat dat ze daar hun hele leven last van zullen houden.
Zie bron: earline-magazine

Ronde landingsbaan verdeelt herrie

20 maart 2017

The Endless Runway heet het project waaraan de Nederlandse wetenschapper Henk Hesselink met vijf instituten door heel Europa heeft samengewerkt en waarvoor de Europese Commissie subsidie gaf. Vliegtuigen kunnen zodoende altijd landen bij de meest gunstigste windrichting. Volgens Hesselink helpt de ronde landingsbaan ook om geluidshinder in te perken. "Doordat er op elk punt van de baan gestart of geland kan worden, kunnen - bij normale weersomstandigheden - bepaalde woonwijken ontweken worden", zegt hij. "Het geluid kan op een andere manier verdeeld worden. Daar zouden afspraken over gemaakt moeten worden."
Zie bron: Nos

Evenementen verder van woningen

16 maart 2017

De gemeente Zwolle heeft  een nieuwe plek opeen bedrijventerrein aangewezen voor dancefestivals. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest in Zwolle, vooral over geluidsoverlast. Omwonenden stapten vanwege die overlast naar de rechtbank en kregen gelijk. De gemeente Zwolle wil dat niet opnieuw.
Zie bron: rtvoost

Schiphol waarschuwt voor hinder

14 maart 2017

Omdat er groot onderhoud wordt verricht aan de Kaagbaan op Schiphol wordt er gebruik gemaakt van andere banen en dat leidt op andere plekken tot geluidshinder. Het weer, de milieuregels en verstoringen in de baanbeschikbaarheid bepalen welke banen worden gebruikt. Het is afhankelijk van het baangebruik welke gebieden meer of minder belast worden tijdens het onderhoud.
Zie bron: kaagenbraassem.

Ombudsman: Gemeenten onzorgvuldig.

13 maart 2017

De Nationale ombudsman kapittelt gemeenten. Burgers trekken nogal eens aan het kortste end als het gaat om Goede ruimtelijke ordening en handhaving van grenswaarden.
Zie bron: demonitor

Kunstgras reden hinder

13 maart 2017

Omwonenden klagen bij de gemeente Marum over overlast na de ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld op het complex van een voetbalclub. Het gaat om geluidsoverlast. Kunstgras maakt intensief gebruik mogelijk. De gemeente gaat bekijken of aanleg van groenvoorzieningen helpt. Formeel hoeft de gemeente niets te doen omdat de woningen meer dan 50 meter verwijderd zijn van het voetbalveld.
Zie bron: dvhn

Duidelijkheid evenementen Breda

13 maart 2017

Breda wil meer grip waar, wanneer en onder welke voorwaarden evenementen in de binnenstad gaan en kunnen plaatsvinden. Daarvoor is een voorlopige evenementenkalender opgesteld. Evenementenorganisatoren wordt gevraagd om elk jaar voor 1 oktober aan te geven waar en wanneer ze een evenement willen organiseren. In het nieuwe beleid worden afspraken gemaakt over geluidsgrenzen en basgeluid per locatie. Op twee plaatsen komen permanente meetstations voor geluid.
Zie bron: Bredavandaag

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >