Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Vuurwerkverbod

01 november 2016

Meer dan de helft van de Amsterdammers wil desgevraagd een algeheel vuurwerkverbod. Ze kiezen voor een centrale vuurwerkshow met de jaarwisselling op een zekere locatie.
Zie bron: het Parool

Belgische luchtoorlog over geluidgrenzen

25 oktober 2016

De Brusselse minister van Milieu Céline Fremault (CDH) heeft een slag gewonnen in een luchtoorlog over de lawaaihinder veroorzaakt door vliegtuigen die opstijgen vanaf Brussels Airport. Ze wil een eind maken aan een besluit uit 2000, waardoor luchtvaartmaatschappijen de gewestelijke geluidsnormen mochten overschrijden met 9 decibel overdag en 6 decibel 's nachts, zonder een boete te moeten betalen. De Belgische Raad van State geeft haar gelijk.
Zie bron: deredactie.be

Geen nachtvluchten boven Amsterdam?

25 oktober 2016

Vlak nadat Schiphol aankondigde een tijdelijke vertrekhal te moeten bouwen om de enorme toename van het aantal reizigers op te vangen eist het Platform Vliegoverlast Amsterdam dat de nachtvluchten over Amsterdam onmiddellijk worden gestaakt en dat het aantal vluchten overdag tot enkele per maand worden beperkt.
zie bron: het parool
commentaar NSG: Door de vluchten over gebieden buiten A'dam te sturen heeft de bewoner daar evenveel of misschien wel meer hinder van dan de Amsterdammer. Opmerkelijk ook dat bestuurders menen dat de hinder afneemt louter en alleen door te kijken naar het aantal gehinderde omwonenden. Als er meer gevlogen wordt neemt de hinder uiteraard toe, want zo'n vliegtuig vliegt altijd over woningen. Er wordt meer gevlogen en de toestellen worden niet minder luidruchtig. Bij autowegen is dat anders want bij geluidschermen neemt de herrie echt af.

Speelplaats school

20 oktober 2016

Uiterlijk 1 november komt de gemeente Oldenzaal met concrete voorstellen om de overlast terug te dringen rondom de basisschool De Windroos. Al over een langere periode klagen omwonenden over structurele geluidsoverlast in de avonduren. Een gerechtelijke uitspraak dwong de gemeente om de problematiek te inventariseren aan de hand van camerabeelden en geluidsmetingen. Telkens in de vroegere avond is het met name het trapveldje op het schoolplein waar de jongere jeugd voor lawaaioverlast zorgt met schreeuwen en door de bal hard tegen de hekken te schieten. Geluidsmetingen onderbouwen die klachten.
Zie bron: tubantia

Actieplan Geluid overheden

13 oktober 2016

Een aantal overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. De bedoeling is dat ze het eerder opgestelde actieplan heroverwegen en passen dit zo nodig aan. Kenniscentrum InfoMil geeft antwoord op de vraag "Wat staat in een actieplan?".  Het plan heeft als functie de beheersing van geluidemissie en effecten van geluid, waar nodig door vermindering van lawaai. Het bestaat daarom uit een beleidsmatig en een concreet deel.
Zie bron: InfoMil

Extra scherm werkt averechts

12 oktober 2016

In 2015 heeft Rijkswaterstaat een scherm op de geluidswal bij de A50 ter hoogte van Son en Breugel gebouwd. Een aantal inwoners ervaart echter nog steeds geluidsoverlast en in sommige gevallen zelfs meer overlast dan voorheen. RWS gaat het onderzoeken.
Zie bron: omroepbrabant

Niet heien, maar boren

12 oktober 2016

Bij een woningbouwproject is, na een handtekeningenactie van omwonenden, afgezien van heien. In de eerste fase was dit wel gedaan en dat leverde veel klachten over geluidsoverlast op. De projectleider: ,,Het heien van prefab betonpalen is binnen de huidige regelgeving mogelijk, mits het niet te veel trillingen veroorzaakt. Met de moderne heimachines is dat goed te sturen. Vanwege de ontstane onrust en om alle risico's uit te sluiten hebben we echter besloten over te gaan tot boorpalen."
Zie bron: veluweland.nl

(SP)oorverdovend

07 oktober 2016

Het actiecomité Spoorverdovend Soest vraagt staatssecretaris Dijksma om hulp. Inzet is de overlast van de NS-dubbeldekkers, die door het dorp rijden. Die maken volgens het comité veel meer lawaai dan wettelijk is toegestaan. Omdat klachten bij de NS en ProRail niets hebben opgeleverd, stapte de actiegroep eerder naar de gemeente Soest. Nu is er een brandbrief gestuurd richting het verkeersministerie. Onder die brief staan inmiddels de namen van 125 klagers. 
Zie bron: rtvutrecht

Aanpak spoorweglawaai

06 oktober 2016

De geluidsoverlast door het spoor in de Hofstraat in Eindhoven wordt aangepakt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het lawaai de wettelijke normen overschrijdt. De Hofstraat is al jaren onderwerp van gesprek. De afgelopen tijd heeft spoorbeheerder ProRail, de geluidsproblematiek in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid de wettelijke normen zodanig overschrijdt dat saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Zie bron: Omroep Brabant

Voegovergangen

29 september 2016

Verschillende zienswijzen op het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsplan (OSP) gaan over geluidsoverlast als gevolg van verkeer dat over voegovergangen rijdt. Een lastig onderwerp, omdat het niet onder de Wet milieubeheer of de Wet geluidhinder valt. Waar mogelijk, probeert Rijkswaterstaat de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.
Zie bron: rijkswaterstaat

Schiphol blijft binnen geluidgrenzen

29 september 2016

Schiphol is in de eerste helft van het gebruiksjaar binnen de normen gebleven voor geluidsoverlast, luchtverontreiniging en externe veiligheidsrisico. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag gemeld in een rapport aan de Tweede Kamer. Het gaat over de naleving van de normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren.
Zie bron: arbozone.nl

Gegil

28 september 2016

Omwonenden van vakantie- en attractiepark Duinrell vinden dat het maximum aantal decibellen die bezoekers van Duinrell mogen produceren moet worden vastgelegd. Een grens stellen aan het gegil in de attracties dus. De buurtvereniging 'Dorpskern Duinrell' stapte naar de Raad van State om het inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan voor de uitbreiding te laten toetsen. De buurtvereniging is bang dat het bestemmingsplan Duinrell zoveel mogelijkheid voor uitbreiding gaat en dat dat ten koste gaat van hun woongenot. Het bestemmingsplan had dan ook veel meer rekening moeten houden met hen, vinden ze. Zo had in het plan het maximale aantal bezoekers moeten zijn vastgelegd, evenals regels over attracties die niet zichtbaar mogen zijn vanuit omliggende woningen en het stemgeluid van bezoekers.
Zie bron: themapark

Schiphol: knel in de polder

28 september 2016

Schiphol zit na 100 jaar knel in de polder. Op de grond kampt Schiphol al met te weinig ruimte, in de lucht komt het maximaal aantal toegestane vluchten snel dichterbij. Groei van Schiphol kan alleen in balans met de omgeving, zegt de overheid al jaren. Hoe moet Schiphol verder na de eerste 100 jaar?
Zie bron: NRC

D66: verplaats Schiphol naar zee!

28 september 2016

Hoewel Schiphol op dit moment nog ruimte heeft om te groeien in de marge moet nagedacht worden over de aanleg van een nieuwe luchthaven in zee. Daarvoor pleit Salima Belhaj (D66) vandaag in het Algemeen Dagblad. “Het zou een serieuze optie kunnen zijn”, aldus het Kamerlid. Belhaj benadrukt in haar opiniestuk dat een verplaatsing van Schiphol naar zee één van de opties is, maar dat er serieus op dit idee moet worden nagedacht. “De politiek steekt nu de kop in het zand.”
Zie bron: luchtvaartnieuws.nl

Noord Holland wil windmolens op grotere afstand

26 september 2016

Na zes jaar gesteggel is de maat vol voor Amsterdam. De hoofdstad wil nieuwe windmolens in de gemeente plaatsen, maar door strenge eisen van de provincie Noord-Holland wil het maar niet lukken, tot frustratie en onbegrip van wethouder Abdeluheb Choho (D66, duurzaamheid). Hij stapt naar de bestuursrechter. Landelijk is de eis dat windmolens tot 450 meter van woningen af staan, om geluidshinder te voorkomen. Dat Noord-Holland dit ophoogt tot 600 meter is volgens de D66-wethouder misschien een goedbedoelde poging om dorpen te ontzien. Maar dat die zware eis nu ook geldt voor de toch al rumoerige Amsterdamse haven vindt hij niet te verkroppen, omdat omwonenden daar heus wel wat gewend zijn met alle industriële activiteiten.
Zie bron: Trouw

Luidruchtige egel

15 september 2016

De politie werd in de nacht door een ongeruste bewoner gealarmeerd omdat hij een vreemd geluid hoorde. De bewoner kon hier niet van slapen maar vertrouwde het ook niet helemaal waarop hij met de politie belde. 'Iemand zat namelijk buiten al een uur te slepen met iets van ijzer', zo liet hij tegenover de politie weten. Agenten lokaliseerden de dader in een tuin. 'Het bleek een egel te zijn die een voederbak aan het verplaatsen was. We hebben de egel aangesproken en een bekeuring voor geluidsoverlast gegeven', grapten de agenten op Facebook.
Zie bron: blikopnieuws

klachten Schiphol

15 september 2016

Sinds 2011 is er een dalende trend te zien in het aantal klagers en het aantal klachten bij een toename van het aantal vliegbewegingen van het handelsverkeer. Het aantal personen dat in 2013 een klacht indiende was 4.624, tegenover 5.286 in 2012 en 5.419 in 2011. In 2013 werden 121.771 klachten geregistreerd, in 2012 130.604 en in 2011 132.866. 
Zie bron: rijksoverheid

Gpp's worden overschreden

15 september 2016

In 2014 vindt op 1,4% van de referentiepunten van rijkswegen een overschrijding plaats. Dat is een verhoging ten opzichte van 2013. Bij spoorwegen vindt een overschrijding op 0,65% van de punten plaats. Vrijwel gelijk aan 2013.
Zie bron: rijksoverheid

Schiphol en lawaai door de jaren heen

15 september 2016

De ontwikkeling van de ernstige hinder houdt vrijwel gelijke tred met het volume van het vliegverkeer, gemiddeld over het etmaal. De ernstige slaapverstoring neemt minder toe dan het volume van het nachtelijke vliegverkeer. Woningbouw binnen de contouren voor hinder en slaapverstoring zorgt voor extra gehinderden en slaapverstoorden.
Zie bron: rijksoverheid

4silence komt niet van de grond

13 september 2016

De productie van het bedrijf 4Silence, dat een betongoot bedacht als alternatief voor een geluidsscherm langs autowegen, wil niet vlotten. Ja, we gaan van award naar award, maar verder gaat het allemaal wel langzaam. Maar de weg van idee tot productie is héél lang in een land van regels. Het selecte gezelschap van tien bedrijven, dat zich woensdag presenteerde op het ministerie van Economische Zaken, heeft 'baanbrekende, innovatieve technologieën' ontwikkeld, zei minister Henk Kamp. Eerder won 4Silence al de Young Technology Award en de Accenture Innovation.
Zie bron: tubantia

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >