Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

ZOAB wast en dempt

22 september 2009

Gemeentewerken Rotterdam heeft op de Westzeedijk een weg aangelegd die zichzelf wast én het verkeerslawaai beperkt.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

HSL hindert

21 september 2009

Klachten uit de dorpen langs de HSL noord worden door Prorail serieus genomen. De VVD roept Eurlings ter verantwoording en hij laat het onderzoeken door TNO
Zie bronnen: WebRegio, NOS, Nieuws.nl,  De VolkskrantAD en VVD

Geluiden uit Eindhoven

21 september 2009

Het afgelopen jaar was er veel herrie in Eindhoven. De politieke partijen gaan er zich nu mee bezig houden. Zal dat helpen?
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Crisis- en Herstelwet en wegenaanleg

17 september 2009

Deze (tijdelijke) wet noemt een groot aantal vooral infrastructurele projecten die een „significant effect” hebben op werkgelegenheid en economie, en daarom versneld worden uitgevoerd. Daartoe worden niet alleen de beroepsmogelijkheden van lagere overheden beperkt. Milieuregels kunnen worden opgerekt.
Zie bronnen: NRC, Crisis- en Herstelwet

Lawaai beinvloedt woongenot sterk

14 september 2009

Uit een belevingsonderzoek naar geluidsbeleving onder Assenaren in de wijken Baggelhuizen en Westerpark blijkt lawaai een zeer grote ergernis. Verkeerslawaai, het TT-circuit en een schietterrein laten de waardering met ruim een half punt punt zakken op een schaal van 10.
Zie bron: Milieufederatie Drenthe

Hogere bloeddruk in huis langs drukke weg

14 september 2009

Wie veel aan verkeerslawaai wordt blootgesteld, ziet vaker zijn bloeddruk, hartslag en stresshormonen veranderen. Onderzoekers van het universitair ziekenhuis van Lund stelden vast dat verkeerslawaai van meer dan 60dB het risico op hoge bloeddruk met meer dan 25 procent doet stijgen.
Zie bron: Gazet van Antwerpen

Gasten beschoten

08 september 2009

Een boze man uit Leiden heeft zondagnacht bezoekers van een restaurantje aan de Turfmarkt beschoten met een luchtbuks.
Zie bron: Nieuws.nl

Emplacement, Prorail wint

08 september 2009

De Raad van State heeft bepaald dat ProRail geen wisselsmeerinstallaties hoeft te plaatsen bij een spoorwegemplacement in Den Bosch. Aanscherping van de geluidvoorschriften is onterecht.
Zie bron: VROMTOTAAL

Ziekenhuis klaagt over evenement

07 september 2009

Het Flevoziekenhuis in Almere wil niet nog een openluchtfestival met dreunende muziek. Patiënten en personeel hadden de laatste keer er erg veel hinder van Dancetour.
Zie bron: AlmereVandaag

Overlastpleger hoeft zijn woning niet uit

04 september 2009

Dat heeft de rechter bepaald. Wel moet de man een dwangsom van 5000 euro betalen voor elke keer dat hij te veel geluidsoverlast veroorzaakt. Met een maximum van 100.000 euro.
Zie bron: AD

Stille windmolens

01 september 2009

Door langs de wieken van een windmolen zaagtandjes aan te brengen maakt hij minder geluid.
Zie bron: De Pers

Overlast van terrassen.

01 september 2009

Bewonersgroep Hooj (Horeca Overlast/Overleg Jordaan) vindt dat Amsterdam verloedert en verwordt tot 'een Salou aan de Amstel'. Vooral terrassen in woonstraten moeten worden gestopt.
Zie bron: Het Parool

Spoor in Zeeland

28 augustus 2009

Minister Cramer wordt door de RvS in de gelegenheid gesteld wat langer de tijd te nemen om geluidsvoorschriften vast te stellen voor een zogenaamde Sloelijn in Zeeland.
Zie bron: PZC

Hondenpension

26 augustus 2009

Een hondenpension mag van de Raad van State na bezwaar van de buren niet uitbreiden, omdat de gemeente Zwartewaterland bij de vergunningverlening onvoldoende rekening heeft gehouden met geluidshinder.
Zie bron: De Stentor

Saventem strenge geluidsnormen

24 augustus 2009

Zware vrachtvliegtuigen van de vorige generatie worden niet langer toegelaten. Nachtvluchten alleen met geluidsarme toestellen.
Zie bron: Express.be

Gehoorschade cellist door trompetten

24 augustus 2009

Het Gelders Orkest is aansprakelijk gesteld voor de blijvende gehoorschade die cellist Hans Borstlap heeft opgelopen. Hij krijgt 10 duizend euro smartengeld.
Zie bron: NRC Handelsblad

Luid christelijk festival

21 augustus 2009

Omwonenden van het festivalterrein Busloo in de Gelderse gemeente Voorst trachten via een gerechtelijke procedure een muziekfestival bedoeld voor christelijke jongeren een halt toe te roepen. De rechter heeft beslist dat het door mag gaan.
Zie bronnen: IKONNederlands Dagblad en De Stentor
Ook een metallfestival in Rijssen mag door gaan van de RvS:
Zie bron: Nederlands Dagblad

Geen helikopters

21 augustus 2009

Het Rhenens gemeentebestuur wil niet dat de Veerwei nog gebruikt wordt als start- en landingsplaats van helikopters. Lawaai is één van de argumenten om te stoppen. Hete luchtballonnen zijn nog wel welkom.
Zie bron: De Gelderlander

Buren ruzies nemen toe.

21 augustus 2009

Het aantal burenruzies neemt toe, en de aard ervan wordt steeds grimmiger. Een simpele klacht over geluidsoverlast kan uitlopen op een ordinaire scheldpartij over de schutting of op een gewelddadige strijd. Rotterdam komt met een speciaal actieplan om het probleem aan te pakken.
Zie bron: Netwerk

'Zet terreurburen uit eigen huis'

20 augustus 2009

Nachts hard de trap- op en afrennen, met de deuren slaan en de muziek kei- en keihard. En wel met zo’n volume dat de muren meedreunen. Dat doen hun buren Daarom eist een familie in kort geding dat hun buren een half jaar niet meer in hun koopwoning mogen komen.
Zie bron: AD

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >