Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Biggen gillen

16 oktober 2009

Een varkenshouder raakt zijn vergunning kwijt van zijn biggenopfokbedrijf. De Raad van State heeft op verzoek van de omwonenden de milieuvergunning vernietigd die de gemeente Neder-Betuwe verleende. De bestuursrechtbank bepaalde dat het bedrijf te veel geluidsoverlast zal veroorzaken als de biggen worden gelost en geladen.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Dwangsom café

15 oktober 2009

Overschrijding van de geluidsvoorschriften is de reden dat de gemeente Eersel een dwangsomprocedure is gestart tegen café Bolle Jan aan de Eikenburg 1 in Eersel. De zaak werd onlangs aangekaart door omwonenden.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

A2 onder de grond

15 oktober 2009

Om het toenemende verkeer in de regio Utrecht op te vangen wordt de A2 tussen Maarssen en knooppunt Oudenrijn verbreed. De weg bestaat straks uit 2x5 rijstroken. Alle op- en afritten worden vernieuwd. Ook komt er een landtunnel en een nieuw viaduct.
Zie bron: Rijkswaterstaat

Duurzaam geluidsscherm

15 oktober 2009

Op 13 oktober is het startsein gegeven voor de bouw van het Duurzaam Geluidsscherm CleanStone (Tauw) langs de Leenderweg in Eindhoven. Naast een luchtzuiverende werking bindt het scherm fijn stof en CO2 door het gebruikte restmateriaal, dat NOx afvangt. De bewoners zien reikhalzend uit naar het resultaat.
Zie bron: Tauw

Preventie geluidsoverlast horeca

15 oktober 2009

Toekomstige horecaondernemers in de gemeente Apeldoorn worden in een vroeg stadium geïnformeerd over de wetten en regels omtrent de geluidsvoorschriften. Afhankelijk van de soort horecaonderneming kunnen akoestische voorzieningen aan het pand nodig zijn.
Zie bron: Gemeente Apeldoorn

Wegverbreding en geluid

13 oktober 2009

Geluidsplannen op grond van de Spoedwet wegverbreding dragen de goedkeuring van de Raad van State. Deze wet regelt voor een aantal wegaanpassingsprojecten dat de Wet geluidhinder niet van toepassing is. Toch moet de minister uiterlijk twee jaar na het onherroepelijk worden van het wegaanpassingsbesluit een geluidsplan vaststellen. In dit plan moet (alsnog) worden aangegeven welke geluidreducerende maatregelen worden toegepast. Het besluit tot vaststelling van dit geluidsplan staat open voor beroep.
Zie bron: VROM Totaal

Doden om lawaai

12 oktober 2009

Een inwoner van Parijs schoot zijn bovenburen en zichzelf dood omdat ze naar zijn mening teveel lawaai maakten.
Zie bron: De Telegraaf

Zelf geluid meten

09 oktober 2009

Onderzoekers van de Erasmushogeschool Brussel hebben een computerprogramma ontwikkeld waarmee iedereen zelf geluidsmetingen kan uitvoeren. Behalve de software en een pc heeft de gebruiker enkel een microfoon nodig. Het programma heet ,,Euterpe'' en wordt in afgeslankte vorm gratis op internet aangeboden.
Zie bron: De Standaard

Richtlijnen voor nachtelijk lawaai

09 oktober 2009

Een op de vijf Europeanen is volgens een nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 's nachts regelmatig aan lawaai blootgesteld en kan daar ziek van worden. Het gevaar strekt zich uit over slapeloosheid, hoge bloeddruk en hartinfarcten tot een vroege dood. Het regionaal kantoor van de WHO voor Europa beveelt daarom richtlijnen aan voor de nachtelijke geluidshinder.
Zie bron: Zita

Vliegtuiglast in Amstelveen e.o.

08 oktober 2009

Omdat Schiphol de geluidgrenzen van de Kaagbaan ging overschrijden werd deze baan enkele dagen gesloten en andere banen in gebruik genomen. De gemeente Amstelveen protesteerde daar tegen. Nu is de Kaagbaan weer in gebruik.
Zie bronnen:IJmuidercourant, Amstelveen en De Telegraaf

Stad Utrecht doet niks aan verkeerslawaai

05 oktober 2009

Bijna 47.000 mensen in de stad Utrecht hebben last van lawaai. Bij ruim achtduizend mensen is het zo erg, dat ze er niet van kunnen slapen. Maar de gemeente zegt weinig te kunnen doen.
Zie bron: RTV Utrecht

Steen door ruit

05 oktober 2009

Een Hagenaar heeft een steen door de ruit van zijn bovenburen gegooid. De man werd al een tijdlang geplaagd door geluidsoverlast van deze buren en had bij de woningbouwvereniging zijn beklag gedaan. Deze stuurde hem een brief om te melden dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. De getergde Hagenaar greep vervolgens het recht in eigen hand en gooide een steen bij de buren door de ruiten. De man is daarop in zijn woning aangehouden.
Zie bron: Infothuis

Spelende schoolkinderen

30 september 2009

Minister Cramer (Milieu) schrapt de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor spelende kinderen van basisscholen en kinderdagverblijven. Op omsloten schoolpleinen gelden nu nog grenzen aan het lawaai. Klagende omwonenden slaagden er steeds vaker in, met die wetgeving in de hand, het spelen buiten te verbieden.
Zie bronnen: De Telegraaf (zie ook de reacties) en VROM.
Gegil van kinderen gaat door merg en been, volg daarom de discussie die in NRC.Next over deze kwestie is gepubliceerd en hoe het komt dat er de laatste jaren zoveel meer hinder is.

Regels kinderopvang

24 september 2009

Het Amsterdamse stadsdeel Oud-West komt met regels die de geluidoverlast van crèches moet beperken. Per woonblok mag nog maar één kinderopvang gevestigd worden. Speeltijden en groepsgrootte moeten bespreekbaar zijn en geluiddempende maatregelen kunnen worden voorgeschreven.
Zie bronnen: Het Parool, zie ook: Binnenlands Bestuur

Autoracen in België kan voorlopig niet

24 september 2009

De Belgische Raad van State heeft de uitbatingvergunning van het circuit Spa-Francorchamps geschorst. De vergunning was oorspronkelijk verlengd tot 2026. Omwonenden bestrijden de vergunning i.v.m. lawaai.
Zie bron: Autosportweb.nl
Zie ook: Racen in Assen en Zandvoort

ZOAB wast en dempt

22 september 2009

Gemeentewerken Rotterdam heeft op de Westzeedijk een weg aangelegd die zichzelf wast én het verkeerslawaai beperkt.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

HSL hindert

21 september 2009

Klachten uit de dorpen langs de HSL noord worden door Prorail serieus genomen. De VVD roept Eurlings ter verantwoording en hij laat het onderzoeken door TNO
Zie bronnen: WebRegio, NOS, Nieuws.nl,  De VolkskrantAD en VVD

Geluiden uit Eindhoven

21 september 2009

Het afgelopen jaar was er veel herrie in Eindhoven. De politieke partijen gaan er zich nu mee bezig houden. Zal dat helpen?
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Crisis- en Herstelwet en wegenaanleg

17 september 2009

Deze (tijdelijke) wet noemt een groot aantal vooral infrastructurele projecten die een „significant effect” hebben op werkgelegenheid en economie, en daarom versneld worden uitgevoerd. Daartoe worden niet alleen de beroepsmogelijkheden van lagere overheden beperkt. Milieuregels kunnen worden opgerekt.
Zie bronnen: NRC, Crisis- en Herstelwet

Lawaai beinvloedt woongenot sterk

14 september 2009

Uit een belevingsonderzoek naar geluidsbeleving onder Assenaren in de wijken Baggelhuizen en Westerpark blijkt lawaai een zeer grote ergernis. Verkeerslawaai, het TT-circuit en een schietterrein laten de waardering met ruim een half punt punt zakken op een schaal van 10.
Zie bron: Milieufederatie Drenthe

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >