Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

HSL klachten

25 april 2010

Steeds meer bewoners langs het HSL-spoor in Brabant ervaren overlast. Petities met klachten worden ingediend. Voorlichting moet de klachten beteugelen. Prorail laat geluidsmetingen uitvoeren.
Zie bron: BNdeStem
Ook politieke actie in Langsingerland.
Zie bron: De Weekkrant

Circulaire windmolens

23 april 2010

De Circulaire "Beoordeling geluidhinder windturbines" is aangeboden aan de gemeenten en provincies welke in essentie de nieuwe regels bevat voor de beoordeling van geluid van windturbines. Deze circulaire vervangt op dit punt de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998.
Zie bron: InfoMill en download de circulaire

Schutters richten pijlen op bewoners

23 april 2010

Een aantal bewoners uit de gemeente Elspeet zouden graag zien dat families die last hebben van het geluid van de plaastelijke kleiduivenverening het dorp verlaten.
Zie bron: De Stentor

AWACS

23 april 2010

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Awacs-geluidsoverlast in 2012 met 35 procent moet zijn verminderd.
Zie bron: LOOTV

Uitvoering Crisis- en herstelwet ter inspraak

23 april 2010

De ministerraad heeft ingestemd met de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze algemene maatregel van bestuur is een aanvulling op de 31 maart in werking getreden Crisis- en herstelwet (Chw). Het gaat om projecten in diverse steden
Zie bron: VROM TOTAAL

Info lawaai A6

23 april 2010

Op 28 april - Geluidsbewustwordingsdag - gaat RWS Almeerders informeren over het toenemende lawaai van de A6.
Zie bron: Almere Vandaag 

Scherminspraak

22 april 2010

De herrie langs de A12 in Maarn overschrijdt zo hier en daar de 70 dB. Na inspraak komen er nu eindelijk schermen.
Zie bron: De Weekkrant

Brugproblemen A50

22 april 2010

De Waalbrug in de A50 bezorgt de bewoners in Ewijk heel veel dB's. Problemen bestaan uit berekeningen, die niet kloppen, meer geluid dan gedacht en verkeersgroei groter dan voorspeld. De bewoners willen een hoog scherm.
Zie bron: De Gelderlander
Ook in Brabant willen bewoners langs de A50 maatregelen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Lawaai uit Antwerpen in NL

22 april 2010

Milieuvereniging Benegora zegt dat uit metingen blijkt dat het geluidsniveau dat afkomstig is van het Antwerpse industriegebied in Ossendrecht flink boven de wettelijke normen zit. De gemeenteraad schrikt.
Zie bron: BN DeStem

Betuwelijn

22 april 2010

Omwonenden van de Betuwelijn bij Ochten klagen over geluidsoverlast. Meerdere families hebben een brief geschreven naar Rijkswaterstaat, gemeente en provincie waarin ze vragen om een oplossing.
Zie bron: Omroep Gelderland

Herrie TV reclame

22 april 2010

Een werkgroep binnen de EBU, een samenwerkingsverband van publieke omroepen in Europa, werkt aan een gezamenlijke geluidsnorm.
Zie bron BN de Stem

Opheffen NSG?

21 april 2010

De NSG strijdt al veertig jaar tegen ongewenst geluid in de leefomgeving. Het aantal geluidgehinderden neemt niet af. Een columnist stelt de vraag wanneer de NSG zich moet gaan opheffen.
Zie bron: VROM TOTAAL

Effect geluidsscherm wordt gemeten

15 april 2010

Volgens de bewoners heeft het geluidsscherm langs de Leenderweg in Eindhoven geen effect. Daarom zijn er geluidsmetingen uitgevoerd.
Zie bron: ED

Anti-hagelkanon

15 april 2010

Ondanks heel veel klachten wil de gemeenteraad van Tholen een fruitteler een kans geven om zijn anti-hagelkanon te blijven gebruiken. Hij zal dan wel maatregelen moeten treffen.
Zie bron: BN DeStem

Hoge boetes voor café

15 april 2010

Volgens de RvS moet een cafe-eigenaar in Eindhoven de boetes voor geluidsoverlast betalen. Het bedrag is opgelopen tot 18.000 euro.
Zie bron: ED

Heilsmuziek

14 april 2010

Als het Leger des Heils zich in Zutphen niet houdt aan de door de gemeente opgelegde geluidsnormen, gaat Zutphen over tot het opleggen van dwangsommen. Het leger verzet zich.
Zie bron: Netwerk

Lawaai omzetten in energie?

13 april 2010

Een team aan de Universiteit van Wisconsin-Madison beweert dat je lawaai kan omzetten in energie. Het werkt met zinkoxide kristallen in water, die door geluid uit elkaar worden getrokken in sterk positief en negatief geladen delen. Watermoloculen in de buurt scheuren, waardoor er waterstof en zuurstof vrijkomt.
Zie bron: New Scientist

HSL: huis onverkoopbaar

13 april 2010

De stichting Geen Gehoor Kaag en Braassem stapt op korte termijn met een schadeclaim naar de rechter. Door de overheid aansprakelijk te stellen voor de onverkoopbaarheid van huizen in de buurt van de hogesnelheidslijn wil de stichting verbetering van de geluidwerende voorzieningen afdwingen.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Boskap Awacs onwettig

08 april 2010

De Raad van State heeft het besluit van de minister van VROM herroepen om 6 hectare bos bij Schinveld (Zuid-Limburg) in januari 2006 te laten kappen. De minister is niet in staat gebleken om binnen een redelijke termijn goed te onderbouwen waarom een toename van geluidsoverlast van het vliegverkeer van de nabijgelegen NAVO-basis in Duitsland aanvaardbaar is.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Dubbel ZOAB

31 maart 2010

Rijkswaterstaat heeft het verzoek van Almere om bij de verbreding van de A6 overal dubbellaags zoab-asfalt te gebruiken niet ingewilligd.
Zie bron: Almere Vandaag

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >