Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Carillon speelt 's nachts door

16 januari 2010

Ondanks een notitie van de GGD Amsterdam, waaruit blijkt dat het carillon in de gemeente Weesp de slaap verstoort, mag het doorspelen.
Bron: RTVNH   
Download Notitie

SP: kritiek GPP

15 januari 2010

De SP-fractie van de Tweede Kamer keurt de introductie van Geluidproductieplafonds (GPP) af. VROM moet haar eigen verantwoordelijkheid houden en niet V&W, die de GPP vaststelt en controleert.
Zie bron: SP

Lawaai grootste oorzaak burenruzies

15 januari 2010

Van de 62 dossiers die het project buurt- en burenbemiddeling van de stad Antwerpen in 2009 behandelde, ging dertig procent over geluidsoverlast.
Bron: Gazet van Antwerpen

DCMR: 'Nieuwe wetgeving

13 januari 2010

Op plaatsen waar de geluidwetgeving niet in staat is overlast te voorkomen, moeten lokale overheden meer zeggenschap krijgen over de ruimtelijke inrichting van woonwijken en industriegebieden.
Zie bron: Cobouw

Ook in Breda HSL klachten

11 januari 2010

HSL-trein veroorzaakt vooral in de westelijke wijken van de Haagse Beemden in Breda geluidsoverlast. De wijkraad Bekom heeft inmiddels een tiental klachten binnen over een scherp fluitend geluid dat de Thalys, die met ruim 300 kilometer per uur voorbijraast, maakt.
Zie bron: BN DeStem

JSF en lawaai

08 januari 2010

Door tegenstrijdige getallen is er onduidelijkheid over het lawaai dat de JSF maakt. Op verzoek van de provincie Friesland wordt dat onderzocht.
Zie bron: Wereldomroep

Stille auto moet geluid maken

06 januari 2010

Voor de bevordering van de veiligheid zullen stille elektrische voertuigen toch geluid moeten gaan maken. Europees Commissaris Günter Verheugen (Industrie) vindt dat.
Zie bron: De Volkskrant

Gemeenten laten HSL hinder onderzoeken

06 januari 2010

De gemeenten Rijnwoude, Zoetermeer en Kaag en Braassem doen mee aan een akoestisch onderzoek naar geluidsoverlast van de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam. Het onderzoek zal wiorden uitgevoerd door milieudeinstv Rijnmond DCMR in opdracht van de gemeente Lansingerland.
Zie bron: Omroep Rijnwoude

Gemeente Barneveld: gebiedsgericht geluidbeleid

06 januari 2010

Met een aparte nota wordt de Wet milieubeheer zo ingevuld dat bedrijven worden beoordeeld op de gewenste geluidssituatie in een gebied.
Zie bron: Leusder Courant

HSL overschrijdt Wgh (of toch niet?)

23 december 2009

Bestudering van het TNO-onderzoek door bureau Sight laat zien dat de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder (Lden= 57 dB) wordt overschreden zo lang er met 'oude' intercitys wordt gereden. De gemeente Lansingerland vraagt Cramer om handhaving. VROM wacht nieuw TNO onderzoek af alvorens tot actie over te gaan. Daaruit blijkt dat VROM niet handhavend kan optreden, zolang er een paar luidruchtige treinen per dag rijden. Die paar treinen maken wel veel herrie
Zie bron: Cobouw
Zie bronnen: De Pers; Lansingerland

Geen uitbreiding Lelystad

23 december 2009

De Regio Noord-Veluwe tekent beroep aan bij de Raad van State tegen het besluit tot uitbreiding van vliegveld Lelystad. De gemeenten vrezen geluidsoverlast door overvliegende verkeersvliegtuigen.
Zie bron: De Pers

Lawaai ondermijnt gezondheid

18 december 2009

Weinig mensen weten dat lawaai ook hartfalen, een hoge bloeddruk en hersenbloedingen kan veroorzaken. 'Geluidsoverlast pleegt een aanslag op het hele lichaam', zegt audioloog Bart Vinck van de Universiteit Gent.
Zie bron: NIBURU

Luidsprekers op minaret?

17 december 2009

Het plan van een Belgisch moskeebestuur om de gelovigen met luidsprekers op te roepen tot het gebed, heeft voor ophef gezorgd.
Zie bronnen: De Pers en De Morgen

geluid TV reclames in wet

16 december 2009

Het Amerikaanse parlement heeft de eerste stappen gezet om omroepen te dwingen het geluid van tv-reclames niet harder te laten zijn dan het gewone tv-programma. Het is een veel gehoorde klacht in Washington. Het Huis van Afgevaardigden stemde daarom in met de Commerciële Advertenties Geluidsverminderingswet.
Zie bron: Spits

Thalys geeft ook al herrie

15 december 2009

Ook de Thalys-trein zorgt voor veel geluidsoverlast in Lansingerland. Dat zeggen de omwonenden van de spoorlijn. Zondag heeft deze hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs voor het eerst op het nieuwe HSL-spoor gereden.
zie bron: RTV Rijnmond

Plattelandswoningen, ruimere geluidsnormen

11 december 2009

CDA Tweede Kamerlid Van Heugten stelt voor het begrip ‘plattelandswoning’ in de Wet milieubeheer op te nemen. Voor plattelandswoningen gelden ruimere geur- en geluidsnormen dan voor andere woningen. Op deze manier kan op het platteland zonder al te veel beperkingen 'gewerkt' worden.
Zie bron: Zwartewaterkrant

Wal Schiphol onzeker

04 december 2009

De aanleg van een geluidswal op Schiphol, die het grondgeluid van de Polderbaan moet verminderen, is hoogst onzeker geworden De gemeenteraad van Haarlemmermeer blijft zeer kritisch over de eis van Schiphol om achter de wal een bedrijventerrein van 50 hectare aan te leggen, bevestigt fractievoorzitter Peter Boerman van collegepartij GroenLinks, een bericht hierover in De Telegraaf.
Zie bron: Cobouw, Nu.nl, Hoofddorpse Courant

Adviezen voor Amsterdam

04 december 2009

Geluidshinder in een stad als Amsterdam is onvermijdelijk. Wel streeft Amsterdam er naar om de hinder tot een minimum te beperken, waardoor de gezondheid en de nachtrust zo min mogelijk worden aangetast. De adviseurs van de DMB geven het stad(sdeel)bestuur concrete, technische en procedurele geluidsadviezen.
Zie bron: Amsterdam

Nieuwjaarsgebulder aan banden

04 december 2009

Wie het nieuwe jaar in Duiven in wil luiden door carbid te schieten, moet zich dit jaar vooraf melden in het gemeentehuis. De gemeente Duiven wil niet meer verrast worden door spontane acties en scherpt daarom de regels aan.
Zie bron: De Gelderlander

Evenementen

03 december 2009

In Almere blijkt uit een enquête met een raadspanel over de overlast bij evenementen dat 3/4 geluid aanvinkt als probleem.
Zie bron: Almere

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >