Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Dierenpension

08 maart 2010

Omwonenden van een huisdierenpension met blaffende honden hebben van de Raad van State gelijk gekregen in een zaak tegen het college van B&W in Uithoorn.
Zie bron: Het Witte Weekblad

"Gemeente daadkrachtiger tegen HSL"

05 maart 2010

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL verwijt de gemeente Lansingerland dat zij meer daadkracht moeten tonen om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast van de HSL. Het ministerie van VROM heeft vastgesteld dat de gemeente zelf bevoegd is tot handhaving.
Zie bron: De Weekkrant

Geluidarmasfalt in Westland

04 maart 2010

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland gaat de gemeente Westland in 10 projecten geluidarmasfalt op wegen toepassen.
Zie bron: info thuis

Akkoord Saventem

01 maart 2010

De Belgische ministerraad heeft een definitief akkoord bereikt over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Bedoeling is dat onder meer de vluchtprocedures, het baangebruik en de geluidsnormen voor vliegtuigen in een wet worden verankerd. De nieuwe vliegplannen houden een gelijkmatige verdeling in de vluchten met een bijzondere aandacht voor het overvliegen van niet-bewoonde industriezones.
Zie bronnen: Express en Het Laatste Nieuws
commentaar: Meer vluchten, minder hinder. Waar doet ons dat aan denken?
Zie ook: De Morgen

Stilte is noodzaak

01 maart 2010

Uit onderzoek en statistieken blijkt, dat geluidsoverlast de grootste bron van ergernis van burgers in dit land is.  Stilte is nodig om tot rust te kunnen komen, om ontspannen te kunnen slapen.
Zie bron:  column RTV Utrecht

Perfect isolatiemateriaal?

01 maart 2010

Een dun latexmembraan geplakt op de muur met knoppen die bij lage tonen tegengesteld trillen elimineren lagen tonen.
Zie bron: Het Nieuwsblad
Commentaar: ongelofelijk, toch?

Horecaherriedagen

24 februari 2010

Leeuwarden krijgt twee dagen waarop horecazaken zoveel lawaai mogen maken als ze willen. Deze collectieve ontheffing van de geluidsnormen geldt op dagen dat er buiten grote evenementen zijn.
Zie bron: Friesch Dagblad

'Zonder geluidsscherm minder lawaai'

24 februari 2010

Bewoners van de Huizer villawijk Crailo zeggen dat ze minder verkeerslawaai horen nu de geluidsschermen tijdelijk weg zijn omdat ze vervangen worden.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Geluidswal Schiphol afgeblazen

24 februari 2010

De ecobarrier (opblaasbare geluidswal) tegen het grondlawaai van de Polderbaan gaat niet door. Schiphol heeft een streep door de plannen gehaald na vernietigende veiligheidsrapporten over het project.
Zie bron: IJmuider Courant

Tuinders in de knel

24 februari 2010

Texelse bollenboeren maken zich zorgen over de strengere geluidsnormen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Zie bron: Texel Plaza

HSL

22 februari 2010

Zie filmpje van de Telegraaf

Aanpak luidruchtige motorvoertuigen lastig

22 februari 2010

Een aanzienlijk deel van de bevolking ervaart ernstige geluidhinder van auto’s, motorfietsen en brommers. Minister Eurling zou er wat tegen willen doen, maar ziet weinig mogelijkheden. Wellicht biedt uitbreiding van de APK soulaas.
Zie bron: verkeersnet.

Duurzaam ZOAB

18 februari 2010

Modieslab van Arcadis is een nieuw soort wegdek met dezelfde waterafvoerende eigenschappen als ZOAB. Vorstschade en geluidsoverlast zijn met dit wegdek flink minder en er hoeft minder gestrooid te worden aangezien het wegdek verwarmd wordt. Daarnaast is het een stuk sneller te leggen dan asfalt.
Zie bron: Flitsservice

Huizenprijzen en lawaai

18 februari 2010

Geluidhinder heeft een negatief effect op huizenprijzen; vliegverkeer heeft bij de gehanteerde drempelwaarden de grootste invloed, daarna treinverkeer en als laatste wegverkeer. Promovendus Jasper Dekkers van de VU laat zien dat beleidsmakers hun doelstellingen halen, maar weinig oog hebben voor de negatieve neveneffecten.
Zie bron: Groene Ruimte

Kinderen

18 februari 2010

Kinderen in Berlijn mogen lawaai maken. Door een aanpassing van een milieuwet gelden geluiden die door kinderen worden veroorzaakt voortaan ook juridisch als „sociaal passend en daarmee billijk”.
Zie bron: de Telegraaf

HSL-piek: 74 dB(A)

17 februari 2010

De Milieaudienst West Holland meet op verchillende plaatsen in de gemeente Kaag en Braassem geluidsniveaus variërend van 57 tot 74 dB(A) als piekwaarden (Lmax).
Zie bron: Leidsch Dagblad

Antigeluid in Assen?

16 februari 2010

Geluidsoverlast door motoren en popconcerten kan worden bestreden met een 'muur' van geluidsgolven. De gemeente Assen gaat inventariseren welke bedrijven zich ermee bezighouden.
Zie bron: Moto

Schermen in België

16 februari 2010

De Vlaamse overheid trekt 20 miljoen euro uit om geluidsoverlast door het verkeer aan te pakken. 
Zie filmpje van De Standaard

Gemeenteraadsverkiezing

10 februari 2010

Luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn voor de bewoners van de Utrechtse wijk Lunetten de belangrijkste thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat bleek tijdens een verkiezingsdebat.
Zie bron: GroenLinks

Antigeluid werkplek

10 februari 2010

Het op werkplekken veel voorkomende probleem van teveel lawaai valt in de praktijk niet altijd te beheersen. Vooral lage tonen vormen een probleem. Het bedrijf Loggers denkt met haar 'Active anti-noise' systeem de oplossing te hebben.
Zie bron: Sigma

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >