Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

AWACS in Kamer

20 mei 2010

De ministeries van Defensie en VROM moeten beter hun best doen om geluidsoverlast van de Awacs-vliegtuigen in Limburg te reduceren. Dat eisen de PvdA, de VVD en de SP.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Woonboten

18 mei 2010

Na zeventien jaar klagen, protesteren en zeuren krijgen de mensen die in woonboten langs de Amsterdamse Schinkel wonen, eindelijk een geluidsscherm. Stadsdeel Zuid en de gemeente zullen elk enkele tonnen meebetalen aan het project. De overige kosten komen voor rekening van het rijk en Prorail.
Zie bron: Het Parool

Trapveld geeft te veel overlast

17 mei 2010

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de goals op een trapveld in de gemeente Helmond moeten worden verwijderd. Een bewoner heeft te veel geluidsoverlast.
Zie bron: -Rechtspraak-

Gemeente wil schermen van Prorail

12 mei 2010

De gemeente Bergen op Zoom is niet tevreden met de maatregelen tegen geluidsoverlast van goederentreinen. De gemeente is in gesprek met spoorwegbeheerder ProRail om diens geluidssaneringsprogramma voor de Zeeuwse Lijn (Vlissingen-Roosendaal) aangepast te krijgen voor het traject door Bergen.
Zie bron: BNdeStem

'HSL geluid anders meten'

12 mei 2010

De heer Frits Bus uit Breda wonend langs het HSL tracé heeft in een brief aan de vaste Kamercommissie Verkeer laten weten dat de huidige Wet geluidhinder en daarbij toe te passen onderzoeksmethode voor het geluid van de HSL geen goed beeld geeft van de optredende hinder en vraagt om aanpassing.
Zie bron: BNdeStem

Haan moet zwijgen

29 april 2010

De gemeente Den Helder wil dat hanen verdwijnen uit een straat. Dit naar aanleiding van klachten van geluidsoverlast en een uitspraak van de rechter in Alkmaar. Een plan om de overlast te beperken, wordt door de gemeente als onvoldoende gezien.
Zie bron: Den Helder,Actueel

Overgevoelig

29 april 2010

Uit recent onderzoek blijkt dat 50% van de musici bij het Concertgebouw een overgevoeligheid voor geluid hebben ontwikkeld.
Zie bron: AVRO en beluister de podcast

Geen luidruchtig evenement meer

27 april 2010

Dance Park, een jaarlijks dansfestival moet naar drie jaar weg uit Etten-Leur. Wegens het grote aantal klachten over geluidsoverlast heeft de burgemeester een vergunning geweigerd.
Zie bron: BNdeStem

Meld uw ergernis

26 april 2010

De Gooi- en Eemlander vraagt lezers hun hinderbron te melden i.v.m. Noise Awarness Day.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Zeeuwse lijn; dwangsom Prorail

26 april 2010

Op de goederenspoorlijn reden de treinen te hard. VROM legde een dwangsom op. Prorail wil daar onderuit zien te komen.
Zie bron: PZC

HSL klachten

25 april 2010

Steeds meer bewoners langs het HSL-spoor in Brabant ervaren overlast. Petities met klachten worden ingediend. Voorlichting moet de klachten beteugelen. Prorail laat geluidsmetingen uitvoeren.
Zie bron: BNdeStem
Ook politieke actie in Langsingerland.
Zie bron: De Weekkrant

Circulaire windmolens

23 april 2010

De Circulaire "Beoordeling geluidhinder windturbines" is aangeboden aan de gemeenten en provincies welke in essentie de nieuwe regels bevat voor de beoordeling van geluid van windturbines. Deze circulaire vervangt op dit punt de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998.
Zie bron: InfoMill en download de circulaire

Schutters richten pijlen op bewoners

23 april 2010

Een aantal bewoners uit de gemeente Elspeet zouden graag zien dat families die last hebben van het geluid van de plaastelijke kleiduivenverening het dorp verlaten.
Zie bron: De Stentor

AWACS

23 april 2010

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Awacs-geluidsoverlast in 2012 met 35 procent moet zijn verminderd.
Zie bron: LOOTV

Uitvoering Crisis- en herstelwet ter inspraak

23 april 2010

De ministerraad heeft ingestemd met de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze algemene maatregel van bestuur is een aanvulling op de 31 maart in werking getreden Crisis- en herstelwet (Chw). Het gaat om projecten in diverse steden
Zie bron: VROM TOTAAL

Info lawaai A6

23 april 2010

Op 28 april - Geluidsbewustwordingsdag - gaat RWS Almeerders informeren over het toenemende lawaai van de A6.
Zie bron: Almere Vandaag 

Scherminspraak

22 april 2010

De herrie langs de A12 in Maarn overschrijdt zo hier en daar de 70 dB. Na inspraak komen er nu eindelijk schermen.
Zie bron: De Weekkrant

Brugproblemen A50

22 april 2010

De Waalbrug in de A50 bezorgt de bewoners in Ewijk heel veel dB's. Problemen bestaan uit berekeningen, die niet kloppen, meer geluid dan gedacht en verkeersgroei groter dan voorspeld. De bewoners willen een hoog scherm.
Zie bron: De Gelderlander
Ook in Brabant willen bewoners langs de A50 maatregelen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Lawaai uit Antwerpen in NL

22 april 2010

Milieuvereniging Benegora zegt dat uit metingen blijkt dat het geluidsniveau dat afkomstig is van het Antwerpse industriegebied in Ossendrecht flink boven de wettelijke normen zit. De gemeenteraad schrikt.
Zie bron: BN DeStem

Betuwelijn

22 april 2010

Omwonenden van de Betuwelijn bij Ochten klagen over geluidsoverlast. Meerdere families hebben een brief geschreven naar Rijkswaterstaat, gemeente en provincie waarin ze vragen om een oplossing.
Zie bron: Omroep Gelderland

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >