Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Nieuwe metingen HSL

01 februari 2010

DCMR is gestart met metingen in de gemeente Langsingerland. Daaruit moet blijken of Prorail (Eurlings) zich aan de Wet houdt. Ook TNO gaat weer meten.
Zie bron: De weekkrant

Luidruchtige kinderen, niet strafbaar

01 februari 2010

In het Belgische Lebbeke vormen spelende kinderen geen geluidshinder meer. Dat wordt gesteld in een recente aanpassing van het politiereglement.
Zie bron: Gazet van Antwerpen

Meer lawaai door GPP

01 februari 2010

Bij de introductie van de geluidproductieplafonds in de Wet geluidhinder zal op een aantal woningen een hogere geluidbelasting van rijkswegen kunnen ontstaan dan in het verleden is toegezegd. Een RIVM rapport geeft een globaal overzicht van maatregelen en kosten om deze groei van de geluidbelasting te beperken
Zie bron: RIVM

Klachten over Thalys ook in Breda

28 januari 2010

Het geluid van de Thalys mobiliseert bewoners van het Bredase buurtschap Overa.
Zie bron: BN DeStem
In de gemeente Lansingerland is DCMR gestart met geluidsmetingen.
Zie bron: De Heraut

In Vlaanderen is geluidshinder groot probleem

28 januari 2010

Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de belangrijkste vormen van hinder. Volgens het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek was in 2004 ongeveer 30% van de Vlamingen in een bepaalde mate gehinderd door geluid, waarvan ongeveer 10% ernstig.
Zie bron: Envirodesk

Huurders meest ontevreden over geluidsisolatie

27 januari 2010

Een onderzoeksbureau vroeg aan 3000 bewoners van huur- en koopwoningen hoe tevreden zij zijn over hun woning. De resultaten laten zien dat verhuurders op het gebied van geluids- en warmte-isolatie winst kunnen behalen.
Zie bron: NVM

'Lawaai is een stille doder'

27 januari 2010

Cardioloog waarschuwt voor gevolgen geluidsoverlast: 'Verkorting van de slaap of verlies van slaapkwaliteit betalen we cash met onze gezondheid. Slaapderving is zelfs dodelijk.
Zie bron: Nieuwsblad (Belgie), zie ook: gezondheid.blog

ChristenUnie wil 'oorbehoedsmiddelen'

27 januari 2010

De jongerenafdeling van de ChristenUnie, PerspectieF, wil clubs ertoe verplichten oordopjes uit te delen. Volgens de grefojeugd lopen teveel jongeren gehoorschade op in de disco.
Zie bron: Spits

Interactieve geluidswal

26 januari 2010

De Bouwkunde vakgroep hyperBODY van professor ir. Kas Oosterhuis is vooral geïnteresseerd in interactieve architectuur en ziet de interactieve muur als een stap naar de dynamische geluidswal, die zich alleen opricht als er veel verkeer is.
Zie bron: TUDelta

Oordeel Brussel HSL

25 januari 2010

De hogesnelheidslijn (hsl) overschrijdt wel degelijk de Europese geluidsnormen, meent VVD–Europarlementslid Hennis–Plasschaert. Ze heeft de Europese Commissie schriftelijke vragen gesteld wat die aan de geluidsoverlast gaat doen.
Bron: Reformatorisch Dagblad

Geen luidsprekers minaret

20 januari 2010

De moskeevereniging in het Belgische Beringen heeft besloten om de aanvraag voor gebedsoproepen in te trekken. Aanleiding is de 'grote tegenkanting' tegen de plannen.
Zie bron; De Standaard

Hinder anders meten

19 januari 2010

Volgens de milieudienst Rijnmond DCMR doet de wijze waarop hinder volgens de Wet moet worden beoordeeld geen recht aan de échte hinder. De milieudienst gaat daar onderzoek naar doen bij de HSL.
Zie bron: Zie.nl

Asfalt met rubber is stil

18 januari 2010

Uit proeven blijkt dat dit asfalt 8 dB minder bandenlawaai veroorzaakt dan gewoon  asfalt.
Zie bron: De Stentor

Lawaaiprotesttocht

18 januari 2010

Zeker 350 Utrechters protesteerden tegen de verbreding van de snelwegen A27 en A12.
Zie bron: RTV Utrecht

Meting lawaai HSL biedt hoop

18 januari 2010

Het milieubureau Rijnmond DCMR gaat het lawaai van de HSL in Lansingerland meten. Daar moet uit blijken welke maatregelen genomen moeten worden.
Zie bron: AD 

 

 

 

Carillon speelt 's nachts door

16 januari 2010

Ondanks een notitie van de GGD Amsterdam, waaruit blijkt dat het carillon in de gemeente Weesp de slaap verstoort, mag het doorspelen.
Bron: RTVNH   
Download Notitie

SP: kritiek GPP

15 januari 2010

De SP-fractie van de Tweede Kamer keurt de introductie van Geluidproductieplafonds (GPP) af. VROM moet haar eigen verantwoordelijkheid houden en niet V&W, die de GPP vaststelt en controleert.
Zie bron: SP

Lawaai grootste oorzaak burenruzies

15 januari 2010

Van de 62 dossiers die het project buurt- en burenbemiddeling van de stad Antwerpen in 2009 behandelde, ging dertig procent over geluidsoverlast.
Bron: Gazet van Antwerpen

DCMR: 'Nieuwe wetgeving

13 januari 2010

Op plaatsen waar de geluidwetgeving niet in staat is overlast te voorkomen, moeten lokale overheden meer zeggenschap krijgen over de ruimtelijke inrichting van woonwijken en industriegebieden.
Zie bron: Cobouw

Ook in Breda HSL klachten

11 januari 2010

HSL-trein veroorzaakt vooral in de westelijke wijken van de Haagse Beemden in Breda geluidsoverlast. De wijkraad Bekom heeft inmiddels een tiental klachten binnen over een scherp fluitend geluid dat de Thalys, die met ruim 300 kilometer per uur voorbijraast, maakt.
Zie bron: BN DeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >