Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Heilsmuziek

14 april 2010

Als het Leger des Heils zich in Zutphen niet houdt aan de door de gemeente opgelegde geluidsnormen, gaat Zutphen over tot het opleggen van dwangsommen. Het leger verzet zich.
Zie bron: Netwerk

Lawaai omzetten in energie?

13 april 2010

Een team aan de Universiteit van Wisconsin-Madison beweert dat je lawaai kan omzetten in energie. Het werkt met zinkoxide kristallen in water, die door geluid uit elkaar worden getrokken in sterk positief en negatief geladen delen. Watermoloculen in de buurt scheuren, waardoor er waterstof en zuurstof vrijkomt.
Zie bron: New Scientist

HSL: huis onverkoopbaar

13 april 2010

De stichting Geen Gehoor Kaag en Braassem stapt op korte termijn met een schadeclaim naar de rechter. Door de overheid aansprakelijk te stellen voor de onverkoopbaarheid van huizen in de buurt van de hogesnelheidslijn wil de stichting verbetering van de geluidwerende voorzieningen afdwingen.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Boskap Awacs onwettig

08 april 2010

De Raad van State heeft het besluit van de minister van VROM herroepen om 6 hectare bos bij Schinveld (Zuid-Limburg) in januari 2006 te laten kappen. De minister is niet in staat gebleken om binnen een redelijke termijn goed te onderbouwen waarom een toename van geluidsoverlast van het vliegverkeer van de nabijgelegen NAVO-basis in Duitsland aanvaardbaar is.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Dubbel ZOAB

31 maart 2010

Rijkswaterstaat heeft het verzoek van Almere om bij de verbreding van de A6 overal dubbellaags zoab-asfalt te gebruiken niet ingewilligd.
Zie bron: Almere Vandaag

Klachten Randstadrail

30 maart 2010

Het geluid van de RandstadRail valt binnen de normen. Zo luidt de uitkomst van het onderzoek van gemeente Zoetermeer naar de geluidsniveaus van de RandstadRail. De gemeente voerde in overleg met Stadsgewest Haaglanden het onderzoek uit naar aanleiding van klachten over geluidshinder van de RandstadRail.
Zie bron: Infothuis

Alcohol goed voor gehoor

29 maart 2010

Zowel roken als overgewicht kan permanent schade aanrichten aan je gehoor. Alcohol is daarentegen goed voor het gehoor. Dit blijkt uit een Europees onderzoek geleid door Universiteit Antwerpen.
Zie bron: Gezondheidsnet

Hotelherrie

29 maart 2010

Het blijkt de grootste ergernis van zowel vakantiegangers als zakenreizigers in hotels: geluidsoverlast.
Zie bron: Telegraaf 1
Zie ook: Telegraaf 2

Geen dwangsom overlastgever

23 maart 2010

Schiedam mag een vermeende overlastgever geen dwangsom opleggen. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente vindt de motivering gebrekkig en adviseert mediation.
Zie bron: BWTinfo

Verkeerslawaai doodt

23 maart 2010

Verkeerslawaai jaagt 3000 Antwerparen vroegtijdig de dood in."Als de Vlaamse regering beslist om de Oosterweelverbinding met de Lange Wapper te bouwen, dan pleegt het schuldig verzuim." Dat stelt Erik De Bruyn (sp.a-rood) namens actiegroep Ademloos, nadat de geluidskaart van Antwerpen werd bekend.
Zie bron: De Gazet van Antwerpen

Studentenwoningen isoleren

22 maart 2010

De gemeente Groningen gaat via bestuursrechtelijke maatregelen geluidsisolatie voor oude etage-woningen met studenten afdwingen.  
Zie bron: Groningen

Monitoring evenementen

22 maart 2010

De gemeente Helmond wil betere grip krijgen op het geluidsniveau bij evenementen. Daarvoor staan er vaste geluidsmeters in het centrum, die het geluid dag en nacht monitoren.
Zie bron: Helmond

Slecht slapen

17 maart 2010

Mensen die tijdens hun slaap worden blootgesteld aan nachtelijk verkeersgeluid, slapen vaak slechter en staan 's morgens minder uitgerust op.
Zie bron: AD

Vliegmaatschappijen negeren geluidboetes

16 maart 2010

Het Brussels Gewest legde sinds 2005 voor miljoenen euro's aan boetes wegens geluidsoverlast op, maar niemand betaalt.
Zie bron: HLN

Hoogspanningsmasten

16 maart 2010

Hoogspanningsmasten en geleiders in de gemeente Maarssen produceren bij harde wind een fluitend en snerpend geluid. Onderzoek van de afgelopen tijd heeft tot nu geen resultaten opgeleverd. Meer onderzoek is toegezegd.
Zie bron: Gemeente Maarssen

Mosquito is onmenselijk

15 maart 2010

Het gebruik van mosquito's is inhumaan en degradeert hangjongeren tot de status van "ongewenste vogels en ziektes". Dat heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa geoordeeld over het apparaatje dat een irritante hoge toon afgeeft die alleen door jongeren gehoord kan worden.
Zie bron: Spits

Convenant vliegveld Eelde - bewoners

12 maart 2010

Wordt het convenant een succes, dan betekent dat misschien wel het einde van een tijdperk waarin juridische procedures de boventoon voerden.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Gedogen lawaai disco fout

12 maart 2010

De gemeentelijke ombudsman heeft stadsdeel Zeeburg in Amsterdam op de vingers getikt. Jarenlang heeft het geluidsoverlast van discotheek Panama gedoogd terwijl er niet eens een vergunning was om een discotheek te exploiteren.
Zie bron: Misset

Ook Thalys op HSL teveel herrie

10 maart 2010

Evenals de Fyra maakt de hogesnelheidstrein Thalys op het nieuwe hsl-spoor teveel herrie. De oorzaak ligt in de spoorbevestiging op beton. Bovendien lijken geluidsschermen minder goed te werken dan gehoopt. Eurlings laat onderzoeken wat de oorzaak is.
Zie bronnen: De Telegraaf en BN DeStem

Burenherriemeter

09 maart 2010

Bij Rotterdammers die last hebben van luidruchtige buren kan voortaan thuis een zogenoemde herriemeter worden geplaatst. Dat is een apparaat dat geluidsoverlast objectief kan vaststellen, zegt de gemeente Rotterdam.
Zie bronnen: RTV RijnmondNOS nieuws en Rotterdam.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >