Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

'Zonder geluidsscherm minder lawaai'

24 februari 2010

Bewoners van de Huizer villawijk Crailo zeggen dat ze minder verkeerslawaai horen nu de geluidsschermen tijdelijk weg zijn omdat ze vervangen worden.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Geluidswal Schiphol afgeblazen

24 februari 2010

De ecobarrier (opblaasbare geluidswal) tegen het grondlawaai van de Polderbaan gaat niet door. Schiphol heeft een streep door de plannen gehaald na vernietigende veiligheidsrapporten over het project.
Zie bron: IJmuider Courant

Tuinders in de knel

24 februari 2010

Texelse bollenboeren maken zich zorgen over de strengere geluidsnormen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Zie bron: Texel Plaza

HSL

22 februari 2010

Zie filmpje van de Telegraaf

Aanpak luidruchtige motorvoertuigen lastig

22 februari 2010

Een aanzienlijk deel van de bevolking ervaart ernstige geluidhinder van auto’s, motorfietsen en brommers. Minister Eurling zou er wat tegen willen doen, maar ziet weinig mogelijkheden. Wellicht biedt uitbreiding van de APK soulaas.
Zie bron: verkeersnet.

Duurzaam ZOAB

18 februari 2010

Modieslab van Arcadis is een nieuw soort wegdek met dezelfde waterafvoerende eigenschappen als ZOAB. Vorstschade en geluidsoverlast zijn met dit wegdek flink minder en er hoeft minder gestrooid te worden aangezien het wegdek verwarmd wordt. Daarnaast is het een stuk sneller te leggen dan asfalt.
Zie bron: Flitsservice

Huizenprijzen en lawaai

18 februari 2010

Geluidhinder heeft een negatief effect op huizenprijzen; vliegverkeer heeft bij de gehanteerde drempelwaarden de grootste invloed, daarna treinverkeer en als laatste wegverkeer. Promovendus Jasper Dekkers van de VU laat zien dat beleidsmakers hun doelstellingen halen, maar weinig oog hebben voor de negatieve neveneffecten.
Zie bron: Groene Ruimte

Kinderen

18 februari 2010

Kinderen in Berlijn mogen lawaai maken. Door een aanpassing van een milieuwet gelden geluiden die door kinderen worden veroorzaakt voortaan ook juridisch als „sociaal passend en daarmee billijk”.
Zie bron: de Telegraaf

HSL-piek: 74 dB(A)

17 februari 2010

De Milieaudienst West Holland meet op verchillende plaatsen in de gemeente Kaag en Braassem geluidsniveaus variërend van 57 tot 74 dB(A) als piekwaarden (Lmax).
Zie bron: Leidsch Dagblad

Antigeluid in Assen?

16 februari 2010

Geluidsoverlast door motoren en popconcerten kan worden bestreden met een 'muur' van geluidsgolven. De gemeente Assen gaat inventariseren welke bedrijven zich ermee bezighouden.
Zie bron: Moto

Schermen in België

16 februari 2010

De Vlaamse overheid trekt 20 miljoen euro uit om geluidsoverlast door het verkeer aan te pakken. 
Zie filmpje van De Standaard

Gemeenteraadsverkiezing

10 februari 2010

Luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn voor de bewoners van de Utrechtse wijk Lunetten de belangrijkste thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat bleek tijdens een verkiezingsdebat.
Zie bron: GroenLinks

Antigeluid werkplek

10 februari 2010

Het op werkplekken veel voorkomende probleem van teveel lawaai valt in de praktijk niet altijd te beheersen. Vooral lage tonen vormen een probleem. Het bedrijf Loggers denkt met haar 'Active anti-noise' systeem de oplossing te hebben.
Zie bron: Sigma

Dove gevel

08 februari 2010

Om de bouw van woningen mogelijk te maken langs de A 10 in Amsterdam kiest de gemeente voor dove gevels.
Zie bron: Slotervaart

Ophoging geluidswal

05 februari 2010

De ingezakte geluidswal bij de A270 in Nuenen wordt dit jaar nog met 2 meter opgehoogd. De gemeenteraad heeft die opdracht donderdagavond tijdens de raadsvergadering – unaniem – aan het college van B en W gegeven. De geluidsoverlast van de A270, ook bekend als de Helmondweg, is veel inwoners van Nuenen(-Zuid) al jaren een doorn in het oog. Er komt ook geluidarmasfalt.
Zie bron: Eindhovens Dagblad

Schoolplein misschien dicht

03 februari 2010

Schoolpleinen in Alphen aan den Rijn moeten in buitenschoolse tijd mogelijk gesloten worden voor spelende kinderen omdat ze geluidsoverlast opleveren.
Zie bron: Binnenlands Bestuur Zie ook: De Telegraaf

Muziekwoningen

03 februari 2010

De Rotterdamse woningbouwvereniging Vestia heeft woningen gebouwd speciaal voor muzikanten.
Zie bron: RTL

Wetsvorstel GPP te beperkend

03 februari 2010

Volgens de Tweedekamerfracties van CDA, PvdA, GroenLinks en SP besteedt het wetsvoorstel Instrumentarium geluidbeleid en geluidproductieplafonds onvoldoende aandacht aan het groeiend probleem van ongewenst geluid in onze samenleving. Zij verzoeken de minister er nog eens kritsich naar te kijken.
Zie bron: VROM Totaal

Meer geluid bij evenementen

02 februari 2010

Evenementen in de gemeente Moerdijk hebben straks minder last van stringente geluidsregels. Er worden nieuwe beleidsregels opgesteld die de gemeenteraad in juni krijgt voorgelegd. Het initiatief komt van de PvdA.
Zie bron: BNdeStem

Eerste stiltegebied in België

02 februari 2010

Geluidsmetingen door de Vlaamse overheid wezen uit dat een gebied van de gemeente Tessenderlo uitzonderlijk stil is en daarom een kwaliteitslabel verdient. Verschillende projecten moeten het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van die stilte en rust vergroten en moeten rustzoekers helpen bij de beleving van de stilte en rust.
Zie bron: De Redactie

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >