Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Anti-hagelkanonregels

31 augustus 2010

Fruittelers zetten steeds vaker hagelkannonnen is om hun gewas te beschermen. In verband met de optredende hinder wilde de gemeente Tholen het gebruik ervan voorkomen via de APV. Volgens de voorzieningenrechter moet het via het Activiteitenbesluit. De gemeente weet nog niet wat ze gaan doen.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

Festivals dreunen door

31 augustus 2010

Er worden geluidgrenzen gesteld. Deze zijn altijd zo ruim dat er veel hinder zal zijn. Vaak ook worden ze niet gehandhaafd. De organisatoren weten van niks. Hier als voorbeeld de gemeente Oosterhout.
Zie: BNdeStem

Schiphol binnen geluidgrenzen

31 augustus 2010

De luchtvaartsector heeft de geluidsnormen op Schiphol tussen 1 november en 1 mei niet overschreden. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de Handhavingsrapportage Schiphol die maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Zie bron: Trouw

Muziekapparatuur in beslag

30 augustus 2010

De politie in Haarlem heeft de muziekaparatuur van een bewoner aldaar in beslag genomen, nadat hij weigerde de muziek te temperen.
Zie bron: regioweb

Liever geen isolatie

30 augustus 2010

Het verkeer op de toegangwsweg naar een bedrijf in Stampersgat maakt te veel geluid. Daarom moeten 20 woningen worden geisoleerd. De bewoners willen liever geluidsschermen.
Zie bron: BNdeStem

Massaal protest tegen aanleg spoorlijn

30 augustus 2010

Het ministerie van V&W heeft het voornemen dwars over een woonwijk in Deventer (Colmschate) een goederenspoorlijn met een 1200 meter lange brug aan te leggen. Er is massaal protest.
Zie bron: De Stentor

Nieuw geluidstelsel: doorgroei Schiphol

26 augustus 2010

Schiphol heeft een akkoord bereikt met KLM, de luchtverkeersleiding (LVNL) en andere betrokkenen rond de luchthaven over een nieuw geluidstelsel. Hierdoor zou Schiphol tot 2020 kunnen doorgroeien met minder hinder. Er is afgesproken dat over enkele maanden gestart gaat worden met een experiment. De huidige geluidsnormen van de luchthaven worden dan buiten werking gesteld. Minister Eurlings moet het nog goedkeuren.
Zie bronnen: NRC, Volkskrant
Kritiek Alderstafel: zie SNM.
Dubbeldoelstelling is sprookje: zie AmstelveenBlog

'Geluidsscherm oorzaak overlast'

24 augustus 2010

Bewoners langs de A28 in Hoevelaken ondervinden extra overlast nadat de gemeente Amersfoort voor de wijk Vathorst een geluidscherm heeft geplaatst. Amersfoort betoogt dat de bewoners zich vergissen.
Zie bronnen: de Stentor, Nijkerk

HSL herrie wordt weer gemeten

23 augustus 2010

Zowel TNO als de milieudienst Rijnmond DCMR meten het lawaai van de HSL bij woningen  in de gemeente Lansingerland nu en in de toekomst. TNO doet het onderzoek in opdracht van Prorail, DCMR i.o.v. Lansingerland. De onderzoeksinstanties wisselen gegevens uit. DCMR komt tot de conclusie dat wettelijke geluidsgrenzen dit jaar hoe dan ook worden overschreden. Een belangrijke oorzaak is reflectie tegen de schermen. Gegevens over nieuwe treinstellen met hoge snelheden ontbreken nog.
Zie bron: Gemeente Langsingerland

Irritatie geluidsscherm Randstadrail

23 augustus 2010

Geluidsoverlast blijft de gemoederen bezighouden in Lansingerland. Aan de ene kant van de gemeente wekt de herrie van de hsl constante ergernis op, aan de andere kant zijn nu geluidsschermen tegen herrie van de Randstadrail bron van irritatie.
Zie bron: RTV Rijnmond

HSL voor de rechter

19 augustus 2010

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL daagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail voor de rechter nu uit onderzoek blijkt dat afgesproken geluidgrenzen overschereden worden. Het kort geding dient op 3 september voor de rechtbank in Utrecht.
Zie bron: Heraut

Toename burenoverlast

17 augustus 2010

In Almere krijgt Buurtmiddeling steeds meer aanvragen over geluidsoverlast van buren.
Zie bron: Almere vandaag
Bemiddeling blijkt succesvol.
Zie bron: nu.nl

Straaljagerklachten

12 augustus 2010

Het aantal klachten over vliegoperaties van het leger is in 2009 toegenomen tot 7796. Dat zijn er 2571 (bijna een derde) meer dan een jaar eerder. Dat staat in de nog niet openbaar gemaakte jaarrapportage geluidhinderklachten van de Koninklijke Luchtmacht, waar het ANP over beschikt.
Zoe bron: Het Parool

Vaste slaper

10 augustus 2010

Mensen die moeiteloos kunnen slapen in een lawaaiige omgeving vertonen ’s nachts over het algemeen meer activiteit in de hersenkern thalamus. Dat schrijven wetenschappers van Harvard Medical School in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. De onderzoekers vermoeden dat hersengolven in de thalamus er voor zorgen dat harde geluiden niet doordringen tot het brein.
Zie bron: nu.nl

Pisa beperkt klokgelui

06 augustus 2010

Het klokgelui van de talrijke kerken in de Italiaanse stad Pisa werkt een aantal bewoners op de zenuwen. Het stadsbestuur heeft oren naar de frustraties en gaat een voorstel indienen om het geluid te beperken: alleen van 09.00 u tot 13.00 u en van 16.00 u tot 20.00 u.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Evenement: 17 dagen

06 augustus 2010

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het muziekevement De Parade in Utrecht maximaal 17 dagen mag duren. De omwonenden vinden dat teveel.
Zie bron: Rechtennieuws

Klank in kaatser

06 augustus 2010

Op 14 augustus j.l. is in het Muziekgebouw aan 't IJ te Amsterdam de tentoonstelling 'Klank als materie', geopend. Het nieuwste werk van de geluidkunstenaar Hans van Koolwijk, de Klankkaatser, wordt hier tentoongesteld. De bezoeker neemt plaats in een tien meter hoge rechtopstaande ellipsoïde en neemt geluid waar alsof hij zich midden in een soort geluidmachine bevindt.
Zie bron: Peutz

'HSL overschrijdt geluidsgrenzen'

05 augustus 2010

Het Lansingerlandse college van B en W plaatst kanttekeningen bij de, naar haar opvatting onvoldoende onderbouwde, opmerkingen van de minister van Verkeer en Waterstaat, als zou het HSL lawaai niet langer de norm overschrijden. De fractie van de PvdA vraagt de verantwoordelijk wethouder om een reactie
Zie bron: De Heraut

Wat is overlast?

05 augustus 2010

Onderzoeksinstituut INCAS3 uit Assen en de DCMR Milieudienst Rijmond gaan onderzoek doen naar nieuwe methoden om geluidsoverlast te meten. Daarbij wordt gekeken naar de 'akoestische kwaliteit' van een gebied.
Zie bron: Drenthejournaal.nl

Wens om superstil asfalt

05 augustus 2010

De gemeente Eemnes wil dat RWS op de A27 als proef superstilasfalt aanbrengt. Dan kunnen er meer woningen worden gebouwd met lagere geluidsschermen.
Zie bron: De Gooi- en Eemlander

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >