Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Pianolerares moet verhuizen

16 juni 2010

Afspraken maken over het aantal uren en isoleren is nodig. Maar de lerares ziet haar lessen niet als overlast. De corporatie heeft laten weten dat ze dan dient om te zien naar een andere woning.
Zie bron: Haarlems Dagblad

Weinig klagers TT Assen

16 juni 2010

Het merendeel van de geënquêteerden bewoners uit het stadsdeel Baggelhuizen in Assen is erg positief over het TT circuit. Uit die wijk hoor je de meeste klachten. Uit onderzoek blijkt deze groep klein.
Zie bron: oliepeil.nl

Vuvuzela WK toeter

16 juni 2010

Hij is van plastic, produceert 127 decibels en is hét gespreksonderwerp van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Tv-zenders doen er alles aan om de door velen gehate geluidshinder grotendeels te compenseren.
Zie bron: standaard.be
De NOS wil weten wat de kijker vindt: stadiongeluid wegdraaien of hoort het bij de cultuur van Afrika? Mogelijk worden ze verboden in de stadions.
Zie bronnen: NOS Headlines en NUij.nl

Lawine bezwaren wegverbreding

14 juni 2010

Bij Rijkswaterstaat zijn 845 bezwaren binnengekomen tegen de wegverbredingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Veel bezwaren richten zich op geluidsoverlast. Hogere geluidsschermen en meer dubbellaags zoab staan hoog op de wensenlijstjes. Veel omwonenden wijzen erop dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk komt met de wegverbredingen.
Zie bron: Cobouw

Maatwerkvoorschriften

14 juni 2010

Bij het stellen van andere geluidsnormen dan de standaard-normen in het Activiteitenbesluit kan rekening worden gehouden met het omgevingsgeluid.
Zie bron: StAB

Luidruchtige kerkdiensten

14 juni 2010

Het recht op geluidversterking tijdens kerkdiensten valt niet onder de bescherming van de Grondwet.
Zie bron: Stab

Onderzoek laagfrequent geluid

11 juni 2010

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) gaat in opdracht van de VROM-Inspectie (VI) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar aanleiding van klachten van inwoners van de Gemeente Zuidhorn. Een aantal inwoners klaagt al jaren over het horen van een lage bromtoon in hun omgeving en zegt last van trillingen te hebben.
Zie bron: VROM Inspectie

Geluidloos varen

08 juni 2010

In Nederland komen steeds meer oplaadpunten voor elektrische vaartuigen. Zowel overheid als ondernemers zien daar de voordelen van in (minder uitstoot, minder geluidsoverlast) en investeren in het plaatsen van oplaadpunten.
Zie bron: 6minutes.be

Lawaai Schiphol meten

08 juni 2010

De ChristenUnie wil dat op korte termijn fatsoenlijke geluidsmetingen worden gedaan rond Schiphol. Kamerlid Ernst Cramer vindt dat minister Eurlings eindelijk beloften aan de regio moet nakomen en heeft schriftelijke Kamervragen ingediend.
Zie bron CU

Dorpsrel over jachthoornkorps

08 juni 2010

In Elspeet klagen twee families over lawaai van schieten en blazen. De dorpsgemeenschap wenst dat de families vertrekken. Een mediator heeft een mediastilte afgekondigd om verdere escalatie te voorkomen.
Zie bron: De Stentor

Onderwaterlawaai

03 juni 2010

Door toenemende herrie onder water worden vissen bedreigd.
Zie bron: biteback

HSL: acties tegen Staat en Hispeed

02 juni 2010

Nu uit onderzoek van de Milieudienst Rijnmond blijkt dat de HSL in de gemeente Lansingerland de Wet overschrijdt - naar verwachting 11 dB in de toekomst en ook nadat er maatregelen zijn getroffen - toont de gemeente op haar website welke acties te gaat ondernemen. V&W wil overleg.
Zie bron: Lansingerland en De Heraut

VROM weg?

01 juni 2010

GroenLinks wil in een nieuw kabinet milieu onderbrengen in een nieuw ministerie voor duurzaamheid en ruimte.
De PVV heeft gewoon niks met milieu en wil VROM opheffen.
Zie bron: VROMTotaal

Geluidsisolatie moet beter

27 mei 2010

De helft van de huurders van woningen in de gemeente Beilen vindt de geluidsisolatie van hun woning te slecht.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Hotelgast zoekt rust

20 mei 2010

Hotels kiezen bij hun aanbiedingen steeds meer voor stilte bij hun promotie; 'het is een trend.'
Zie bron: Horeca entree

AWACS in Kamer

20 mei 2010

De ministeries van Defensie en VROM moeten beter hun best doen om geluidsoverlast van de Awacs-vliegtuigen in Limburg te reduceren. Dat eisen de PvdA, de VVD en de SP.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Woonboten

18 mei 2010

Na zeventien jaar klagen, protesteren en zeuren krijgen de mensen die in woonboten langs de Amsterdamse Schinkel wonen, eindelijk een geluidsscherm. Stadsdeel Zuid en de gemeente zullen elk enkele tonnen meebetalen aan het project. De overige kosten komen voor rekening van het rijk en Prorail.
Zie bron: Het Parool

Trapveld geeft te veel overlast

17 mei 2010

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de goals op een trapveld in de gemeente Helmond moeten worden verwijderd. Een bewoner heeft te veel geluidsoverlast.
Zie bron: -Rechtspraak-

Gemeente wil schermen van Prorail

12 mei 2010

De gemeente Bergen op Zoom is niet tevreden met de maatregelen tegen geluidsoverlast van goederentreinen. De gemeente is in gesprek met spoorwegbeheerder ProRail om diens geluidssaneringsprogramma voor de Zeeuwse Lijn (Vlissingen-Roosendaal) aangepast te krijgen voor het traject door Bergen.
Zie bron: BNdeStem

'HSL geluid anders meten'

12 mei 2010

De heer Frits Bus uit Breda wonend langs het HSL tracé heeft in een brief aan de vaste Kamercommissie Verkeer laten weten dat de huidige Wet geluidhinder en daarbij toe te passen onderzoeksmethode voor het geluid van de HSL geen goed beeld geeft van de optredende hinder en vraagt om aanpassing.
Zie bron: BNdeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >