Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Schutters richten pijlen op bewoners

23 april 2010

Een aantal bewoners uit de gemeente Elspeet zouden graag zien dat families die last hebben van het geluid van de plaastelijke kleiduivenverening het dorp verlaten.
Zie bron: De Stentor

AWACS

23 april 2010

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Awacs-geluidsoverlast in 2012 met 35 procent moet zijn verminderd.
Zie bron: LOOTV

Uitvoering Crisis- en herstelwet ter inspraak

23 april 2010

De ministerraad heeft ingestemd met de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze algemene maatregel van bestuur is een aanvulling op de 31 maart in werking getreden Crisis- en herstelwet (Chw). Het gaat om projecten in diverse steden
Zie bron: VROM TOTAAL

Info lawaai A6

23 april 2010

Op 28 april - Geluidsbewustwordingsdag - gaat RWS Almeerders informeren over het toenemende lawaai van de A6.
Zie bron: Almere Vandaag 

Scherminspraak

22 april 2010

De herrie langs de A12 in Maarn overschrijdt zo hier en daar de 70 dB. Na inspraak komen er nu eindelijk schermen.
Zie bron: De Weekkrant

Brugproblemen A50

22 april 2010

De Waalbrug in de A50 bezorgt de bewoners in Ewijk heel veel dB's. Problemen bestaan uit berekeningen, die niet kloppen, meer geluid dan gedacht en verkeersgroei groter dan voorspeld. De bewoners willen een hoog scherm.
Zie bron: De Gelderlander
Ook in Brabant willen bewoners langs de A50 maatregelen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Lawaai uit Antwerpen in NL

22 april 2010

Milieuvereniging Benegora zegt dat uit metingen blijkt dat het geluidsniveau dat afkomstig is van het Antwerpse industriegebied in Ossendrecht flink boven de wettelijke normen zit. De gemeenteraad schrikt.
Zie bron: BN DeStem

Betuwelijn

22 april 2010

Omwonenden van de Betuwelijn bij Ochten klagen over geluidsoverlast. Meerdere families hebben een brief geschreven naar Rijkswaterstaat, gemeente en provincie waarin ze vragen om een oplossing.
Zie bron: Omroep Gelderland

Herrie TV reclame

22 april 2010

Een werkgroep binnen de EBU, een samenwerkingsverband van publieke omroepen in Europa, werkt aan een gezamenlijke geluidsnorm.
Zie bron BN de Stem

Opheffen NSG?

21 april 2010

De NSG strijdt al veertig jaar tegen ongewenst geluid in de leefomgeving. Het aantal geluidgehinderden neemt niet af. Een columnist stelt de vraag wanneer de NSG zich moet gaan opheffen.
Zie bron: VROM TOTAAL

Effect geluidsscherm wordt gemeten

15 april 2010

Volgens de bewoners heeft het geluidsscherm langs de Leenderweg in Eindhoven geen effect. Daarom zijn er geluidsmetingen uitgevoerd.
Zie bron: ED

Anti-hagelkanon

15 april 2010

Ondanks heel veel klachten wil de gemeenteraad van Tholen een fruitteler een kans geven om zijn anti-hagelkanon te blijven gebruiken. Hij zal dan wel maatregelen moeten treffen.
Zie bron: BN DeStem

Hoge boetes voor café

15 april 2010

Volgens de RvS moet een cafe-eigenaar in Eindhoven de boetes voor geluidsoverlast betalen. Het bedrag is opgelopen tot 18.000 euro.
Zie bron: ED

Heilsmuziek

14 april 2010

Als het Leger des Heils zich in Zutphen niet houdt aan de door de gemeente opgelegde geluidsnormen, gaat Zutphen over tot het opleggen van dwangsommen. Het leger verzet zich.
Zie bron: Netwerk

Lawaai omzetten in energie?

13 april 2010

Een team aan de Universiteit van Wisconsin-Madison beweert dat je lawaai kan omzetten in energie. Het werkt met zinkoxide kristallen in water, die door geluid uit elkaar worden getrokken in sterk positief en negatief geladen delen. Watermoloculen in de buurt scheuren, waardoor er waterstof en zuurstof vrijkomt.
Zie bron: New Scientist

HSL: huis onverkoopbaar

13 april 2010

De stichting Geen Gehoor Kaag en Braassem stapt op korte termijn met een schadeclaim naar de rechter. Door de overheid aansprakelijk te stellen voor de onverkoopbaarheid van huizen in de buurt van de hogesnelheidslijn wil de stichting verbetering van de geluidwerende voorzieningen afdwingen.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Boskap Awacs onwettig

08 april 2010

De Raad van State heeft het besluit van de minister van VROM herroepen om 6 hectare bos bij Schinveld (Zuid-Limburg) in januari 2006 te laten kappen. De minister is niet in staat gebleken om binnen een redelijke termijn goed te onderbouwen waarom een toename van geluidsoverlast van het vliegverkeer van de nabijgelegen NAVO-basis in Duitsland aanvaardbaar is.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Dubbel ZOAB

31 maart 2010

Rijkswaterstaat heeft het verzoek van Almere om bij de verbreding van de A6 overal dubbellaags zoab-asfalt te gebruiken niet ingewilligd.
Zie bron: Almere Vandaag

Klachten Randstadrail

30 maart 2010

Het geluid van de RandstadRail valt binnen de normen. Zo luidt de uitkomst van het onderzoek van gemeente Zoetermeer naar de geluidsniveaus van de RandstadRail. De gemeente voerde in overleg met Stadsgewest Haaglanden het onderzoek uit naar aanleiding van klachten over geluidshinder van de RandstadRail.
Zie bron: Infothuis

Alcohol goed voor gehoor

29 maart 2010

Zowel roken als overgewicht kan permanent schade aanrichten aan je gehoor. Alcohol is daarentegen goed voor het gehoor. Dit blijkt uit een Europees onderzoek geleid door Universiteit Antwerpen.
Zie bron: Gezondheidsnet

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >