Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geluidloos varen

08 juni 2010

In Nederland komen steeds meer oplaadpunten voor elektrische vaartuigen. Zowel overheid als ondernemers zien daar de voordelen van in (minder uitstoot, minder geluidsoverlast) en investeren in het plaatsen van oplaadpunten.
Zie bron: 6minutes.be

Lawaai Schiphol meten

08 juni 2010

De ChristenUnie wil dat op korte termijn fatsoenlijke geluidsmetingen worden gedaan rond Schiphol. Kamerlid Ernst Cramer vindt dat minister Eurlings eindelijk beloften aan de regio moet nakomen en heeft schriftelijke Kamervragen ingediend.
Zie bron CU

Dorpsrel over jachthoornkorps

08 juni 2010

In Elspeet klagen twee families over lawaai van schieten en blazen. De dorpsgemeenschap wenst dat de families vertrekken. Een mediator heeft een mediastilte afgekondigd om verdere escalatie te voorkomen.
Zie bron: De Stentor

Onderwaterlawaai

03 juni 2010

Door toenemende herrie onder water worden vissen bedreigd.
Zie bron: biteback

HSL: acties tegen Staat en Hispeed

02 juni 2010

Nu uit onderzoek van de Milieudienst Rijnmond blijkt dat de HSL in de gemeente Lansingerland de Wet overschrijdt - naar verwachting 11 dB in de toekomst en ook nadat er maatregelen zijn getroffen - toont de gemeente op haar website welke acties te gaat ondernemen. V&W wil overleg.
Zie bron: Lansingerland en De Heraut

VROM weg?

01 juni 2010

GroenLinks wil in een nieuw kabinet milieu onderbrengen in een nieuw ministerie voor duurzaamheid en ruimte.
De PVV heeft gewoon niks met milieu en wil VROM opheffen.
Zie bron: VROMTotaal

Geluidsisolatie moet beter

27 mei 2010

De helft van de huurders van woningen in de gemeente Beilen vindt de geluidsisolatie van hun woning te slecht.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Hotelgast zoekt rust

20 mei 2010

Hotels kiezen bij hun aanbiedingen steeds meer voor stilte bij hun promotie; 'het is een trend.'
Zie bron: Horeca entree

AWACS in Kamer

20 mei 2010

De ministeries van Defensie en VROM moeten beter hun best doen om geluidsoverlast van de Awacs-vliegtuigen in Limburg te reduceren. Dat eisen de PvdA, de VVD en de SP.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Woonboten

18 mei 2010

Na zeventien jaar klagen, protesteren en zeuren krijgen de mensen die in woonboten langs de Amsterdamse Schinkel wonen, eindelijk een geluidsscherm. Stadsdeel Zuid en de gemeente zullen elk enkele tonnen meebetalen aan het project. De overige kosten komen voor rekening van het rijk en Prorail.
Zie bron: Het Parool

Trapveld geeft te veel overlast

17 mei 2010

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de goals op een trapveld in de gemeente Helmond moeten worden verwijderd. Een bewoner heeft te veel geluidsoverlast.
Zie bron: -Rechtspraak-

Gemeente wil schermen van Prorail

12 mei 2010

De gemeente Bergen op Zoom is niet tevreden met de maatregelen tegen geluidsoverlast van goederentreinen. De gemeente is in gesprek met spoorwegbeheerder ProRail om diens geluidssaneringsprogramma voor de Zeeuwse Lijn (Vlissingen-Roosendaal) aangepast te krijgen voor het traject door Bergen.
Zie bron: BNdeStem

'HSL geluid anders meten'

12 mei 2010

De heer Frits Bus uit Breda wonend langs het HSL tracé heeft in een brief aan de vaste Kamercommissie Verkeer laten weten dat de huidige Wet geluidhinder en daarbij toe te passen onderzoeksmethode voor het geluid van de HSL geen goed beeld geeft van de optredende hinder en vraagt om aanpassing.
Zie bron: BNdeStem

Haan moet zwijgen

29 april 2010

De gemeente Den Helder wil dat hanen verdwijnen uit een straat. Dit naar aanleiding van klachten van geluidsoverlast en een uitspraak van de rechter in Alkmaar. Een plan om de overlast te beperken, wordt door de gemeente als onvoldoende gezien.
Zie bron: Den Helder,Actueel

Overgevoelig

29 april 2010

Uit recent onderzoek blijkt dat 50% van de musici bij het Concertgebouw een overgevoeligheid voor geluid hebben ontwikkeld.
Zie bron: AVRO en beluister de podcast

Geen luidruchtig evenement meer

27 april 2010

Dance Park, een jaarlijks dansfestival moet naar drie jaar weg uit Etten-Leur. Wegens het grote aantal klachten over geluidsoverlast heeft de burgemeester een vergunning geweigerd.
Zie bron: BNdeStem

Meld uw ergernis

26 april 2010

De Gooi- en Eemlander vraagt lezers hun hinderbron te melden i.v.m. Noise Awarness Day.
Zie bron: Gooi- en Eemlander

Zeeuwse lijn; dwangsom Prorail

26 april 2010

Op de goederenspoorlijn reden de treinen te hard. VROM legde een dwangsom op. Prorail wil daar onderuit zien te komen.
Zie bron: PZC

HSL klachten

25 april 2010

Steeds meer bewoners langs het HSL-spoor in Brabant ervaren overlast. Petities met klachten worden ingediend. Voorlichting moet de klachten beteugelen. Prorail laat geluidsmetingen uitvoeren.
Zie bron: BNdeStem
Ook politieke actie in Langsingerland.
Zie bron: De Weekkrant

Circulaire windmolens

23 april 2010

De Circulaire "Beoordeling geluidhinder windturbines" is aangeboden aan de gemeenten en provincies welke in essentie de nieuwe regels bevat voor de beoordeling van geluid van windturbines. Deze circulaire vervangt op dit punt de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998.
Zie bron: InfoMill en download de circulaire

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >