Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Hogere schermen A27 Utrecht

15 december 2016

Schultz trekt geld uit voor hogere geluidsschermen om Utrechtse bewoners langs de A27, Ze zegt: “We pakken vijf hardnekkige knelpunten uit de filetop 50 aan en we zorgen ervoor dat het verkeer veiliger kan doorstromen. Ook maken we werk van de leefomgeving met nieuwe en hogere geluidschermen, stiller asfalt en extra bos en komt er een groene verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd. Gedeputeerde Verbeek-Nijhof zegt: “Met het pakket aan extra maatregelen zorgen we er voor dat voor 3000 woningen de geluidsbelasting omlaag gaat, bovenop wat wettelijk nodig is.”
Zie bron: hq-nieuws

Zaventem steeds stiller

15 december 2016

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) roept het Brussels Gewest op om af te stappen van de strenge geluidsnormen voor vliegtuigen. Dat doet hij nadat gisteravond bekend raakte dat twee vrachtluchtvaartmaatschappijen vertrekken uit Zaventem omdat ze met hun meest lawaaierige vliegtuigen niet meer over Brussel mogen vliegen. Daardoor worden zo’n 3.500 jobs bedreigd.
Zie bron: de redactie

Bouwbedrijven: belang beperking bouwlawaai

13 december 2016

Bouwbedrijven hebben zelf belang bij het op de bouwplaats beperken van geluidshinder voor de omgeving. Het leidt tot meer begrip bij omwonenden en versoepelt zo het bouwproces. Dat stelt directeur Ilja Werkhoven van Stichting Bewuste Bouwers. 
Zie bron: bouwend nederland

Café 'snachts gesloten

13 december 2016

Een cafe in de Leidse binnenstad moet drie weken lang 's nachts dicht, omdat het teveel muziekgeluid produceerde. Eerder dit jaar kreeg het een zelfde straf.
Zie bron: sleutelstad

Conflict over lawaai Zaventem

06 december 2016

Vanaf 1 januari wil de Brusselse regering een nultolerantie invoeren voor vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden. Het gevolg? Meer vliegtuigen zullen worden beboet, waardoor luchtvaartmaatschappijen vluchten zullen schrappen en bepaalde routes zullen worden vermeden. De Vlaamse regering vreest voor de economische gevolgen van de beslissing en heeft daarom een belangenconflict ingeroepen, waardoor de beslissing voor minstens 60 dagen wordt opgeschort. "De Vlaamse Rand wordt nu al overmatig bevlogen", verklaart minister Weyts het belangenconflict in "De zevende dag". "Er zijn bovendien internationale geluidsnormen, maar toch zijn die van Brussel nog strenger. Is de Brusselaar dan gevoeliger voor geluid dan de rest van de wereld?"
Zie bron: De redactie

Sensoren sporen knalvuurwerk op

30 november 2016

In Rotterdam-Ommoord gaan knalsensoren vuurwerkoverlast opsporen. De gemeente begon de proef vorig jaar na klachten over schade en geluidsoverlast bij de flats in Ommoord. Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en kunnen binnen een minuut gaan kijken of ze de dader kunnen vinden. Vorig jaar werd eén persoon betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen kregen een waarschuwing.
Zie bron: RTV Rijnmond

4 miljoen euro voor aanpak booggeluid

30 november 2016

In een brief kondigt Staatssecretaris Dijksma vier miljoen euro uit te trekken voor ProRail voor de aanpak van booggeluid. Dat snerpende geluid is te horen als een trein door de bocht gaat. Door een biologisch afbreekbare vloeistof op de rails te spuiten, is er minder wrijving tussen wiel en rail, waardoor het snerpende geluid afneemt. Binnenkort worden deze 'spoorstaaf-conditionerings-systemen' geplaatst.
Zie bron: NOS

Amsterdamse evenementen aan banden

29 november 2016

In een nieuwe richtlijn tegen geluidoverlast van evenementen moeten binnenkort lage bastonen worden weggefilterd. Verder doet Amsterdam samen met de evenementenbranche onderzoek naar geluidoverlast om tot een nieuw geluidsbeleid te komen. De komende maanden worden nieuwe richtlijnen opgesteld die volgend jaar al voor evenementen op Koningsdag moeten gelden.
Zie bron: NOS

Antwerps havengeluid neemt af.

28 november 2016

Uit metingen en waarnemingen blijkt dat de geluidsoverlast in Ossendrecht vanuit het Antwerps havengebied het afgelopen jaar enorm is afgenomen. Dit zou komen door de 'nieuwe' kunstmestinstallatie op het terrein van BASF Antwerpen. In de gemeente Woensdrecht en met name in Ossendrecht ondervonden de inwoners regelmatig geluidsoverlast in de vorm van hoge tonen en een brommend geluid. Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal is dat -naar het lijkt- verleden tijd.
Zie bron: nu.nl

Schutting voor schoolplein

25 november 2016

Veertigduizend euro gaat de gemeente Bloemendaal uitgeven voor de aanleg van een nieuw hek en een groene buffer bij het openbare speelplein achter de Vondelschool. Dit om geluidsoverlast voor omwonenden aan de Generaal Winkelmanlaan te verminderen.
Zie bron: IJmuider Courant

Concertzaal vreest meer treinlawaai

25 november 2016

Niet Alleen Omwonenden van Ede-centrum Hebben Zorgen via de deur de provincie Gewenste kwartierdienst op de Valleilijn Tussen Ede en Amersfoort. OOK Eigenaar Afkomst Nando Eskers van de Edesche Concertzaal Maakt Zich ongerust. Nu al Zorgt Het passeren van de trein Vlak Langs de Voormalige Noorderkerk Waar de Concertzaal in gevestigd is, for trillingen. OOK is er geluidsoverlast vanwege Het rinkelen van de beveiligde Overgang op de Amsterdamseweg.
Zie bron: De Gelderlander

Lawaai van spelende kinderen

25 november 2016

Bewoners Nijverdal verzetten zich tegen de komst van een kinderboerderij aan de rand van een bedrijventerrein. Er is volgens de initiatienemers eigenlijk maar één familie tegen onze plannen, de rest stond hier positief tegenover of neutraal. Tijdens de informatieavond bleek dat die verhoudingen toch iets anders liggen. Omwonenden zitten absoluut niet de wachten op geluidsoverlast van schreeuwende kinderen. Ze willen ook niet tegen een metershoge afscheiding aankijken.
Zie bron: tubantia

Gemeente treedt niet op tegen drumschool

25 november 2016

Een gezin dat naast een muziekschool woont ondervindt overlast van de drumlessen. Het vraagt de gemeente op te treden, maar die weigert dat. Tot en met de Raad van State wordt het gezin in het ongelijk gesteld: er gelden geen regels voor onversterkt muziekgeluid, dus er is geen sprake van een overtreding. Blijft het gezin met de overlast zitten?
Zie bron: stibbe
C
ommentaar NSG: Als de gemeente nu eens toch optreedt uit een oogpunt van zorgplicht i.h.k.v. de Wet milieubeheer. De drijver van de drumschool moet dan naar RvS stappen om daar zijn ongelijk te ervaren.

Elektrische auto's en geluid

25 november 2016

In de VS zijn ze de bezig om maatregelen zodat volledige elektrische auto’s, maar ook hybrides geluid gaan maken bij lage snelheid. Voetgangers kunnen de voertuigen horen aankomen zodat er minder snel een onverwachte botsing kan gebeuren. De maatregel is vooral voor blinden en slechtzienden een uitkomst. Deze groep heeft nog het meeste ‘last’ van de stille elektrische auto’s. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kunnen ongeveer 2.400 ongelukken worden voorkomen als alle elektrische en hybride auto’s beschikken over een geluidje. 
Zie bron: groen7

Verbod luidruchtige goederentreinen

24 november 2016

Het Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) stemt in met het verbod dat Duitsland wil invoeren voor lawaaiige goederentreinen. Nog beter zou het volgens het VDV zijn als er Europese regels komen.
Zie bron: Nieuwsblad Transport

Meer festivals te gortig

24 november 2016

Eén evenement vol dance-dreunen kan nog wel door de beugel. Maar meer van die festivals, zoals de gemeente Oss wellicht mogelijk wil maken, dat vinden buurtbewoners veel te gortig. Bewoners moesten hun huis ontvluchten De gemeente overweegt om van de Geffense Plas een evenementenlocatie te maken. Als alternatief van en aanvulling op de Osse binnenstad. Dat valt bij bewoners niet in goede aarde, zo bleek tijdens een informatieavond, georganiseerd door Dorpsraad Geffen.
Zie bron: bd.nl

Ed Nijpels bagatelliseert lawaai windmolens

10 november 2016

De Nationale Ombudsman tikt Ed Nijpels (VVD) van de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers: de Raad heeft onvolledige en eenzijdige informatie verspreid over de voor- en nadelen van windenergie, in een ogenschijnlijke poging de plaatsing van windmolens te promoten. PVV vraagt Henk Kamp om hem als SER ;id te ontslaan.
Zie bronnen: Elsevier en Volkskrant

Stiltegebieden minder stil

04 november 2016

Stiltegebieden staan onder druk: het worden er minder en ze worden steeds minder stil. De Randstedelijke Rekenkamer nam stiltegebieden en het provinciale beleid aldaar onder de loep en presenteerde de resultaten op een website. Opvallend: Noord-Holland heeft de meeste stiltegebieden, Flevoland de minste. 
Zie bron: binnenlandsbestuur

Evenementen in Apeldoorn

01 november 2016

Apeldoorn heeft een nieuwe nota Geluid bij Evenementen. Daarin komen volgende punten aan de orde:

  •  Locatieprofielen voor de plaatsen in Apeldoorn waar regelmatig evenementen zijn.
  • Er wordt rekening gehouden met de ver doorklinkende bastonen met maxima voor het basgeluid.
  • Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de stadsdelen. In het centrum wordt bijvoorbeeld meer ruimte gegeven voor levendigheid dan aan de bosrijke randen.
  • Er worden drie ‘ringen’ onderscheiden met onder meer elk eigen maximawaarden 

    Zie bron: Apeldoorn

Geluidkaarten, actieplan en omgevingswet

01 november 2016

De geluidsbelastingkaarten en het actieplan zijn onderdelen van een beleidscyclus. De eerste geluidsbelastingkaart (uit 2007, of anders 2012) vormt de basis van elementen uit het actieplan: een onderbouwing van de reële plandrempel, de locaties waar prioritaire problemen zijn en de voorgenomen maatregelen. De tweede en volgende geluidsbelastingkaarten zijn een instrument om de geluidsituatie te monitoren. Het actieplan 2018 beschrijft voorgenomen maatregelen om deze prioritaire problemen op te lossen. Als de geluidsbelastingkaart en het ontwerpactieplan gelijktijdig worden gepubliceerd, kan een extra kaart aan deze publicatie worden toegevoegd: Een kaart die ook de effecten van de voorgenomen maatregelen uit het actieplan 2018 weergeeft. Deze systematiek van programma's en het monitoren vormen onderdeel van de Omgevingswet.
Zie bron: Infomil

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >