Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Stilte

07 juli 2017

Stilte is een schaars goed geworden, voor mensen en voor dieren. En wie weet, misschien wordt er in de nabije toekomst tijdens de kabinetsformatie bij het onderwerp milieu niet alleen onderhandeld over het klimaat en de vergroening, maar ook over het recht op stilte. Ook voor het bestuur van grote steden zijn lawaai en geluidsoverlast een toenemend punt van zorg. Voorbij zijn de tijden dat een stad trots was op het label 'the city that never sleeps'. In Amsterdam, bijvoorbeeld, is men van plan festivals naar de stadsrand te verplaatsen om de geluidsoverlast in de binnenstad te beperken en wie wil varen op de Amsterdamse grachten moet weten dat versterkte muziek op een open boot verboden is.
Zie bron: Volkskrant

Moet een carillon s'nachts uit?

07 juli 2017

Elk kwartier speelt het carillon van de Domtoren in Utrecht een muziekje, ook 's nachts. Sommige omwonenden hebben daar erg veel last van. Gevalletje 'moet je maar niet in de binnenstad gaan wonen' of is het onacceptabel?
Zie bron: RTV Utrecht

Speciale woningen voor 'lastige' bewoners

07 juli 2017

in Rotterdam zijn eenvoudige eenpersoonswoningen in gebruik genomen voor mensen die in de reguliere wijken gezorgd hebben voor zeer zware overlast. Het gaat bewoners, die zich zodanig gedragen, dat ze omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgen. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling. De bewoners worden voor de keuze gezet om òf uit hun huis gezet te worden, òf om in één van deze units te gaan wonen.
Zie bron: overschiesekrant,nl

Geluidsbeleving van patiënten in ziekenhuis.

07 juli 2017

Hester Thoen won de DGMR Bink Software Publieksprijs voor de presentatie van haar afstudeerscriptie over de geluidsbeleving van patiënten op de verpleegafdeling van ziekenhuizen. Thoen kreeg 44 van de 100 stemmen en mag een jaar lang onbeperkt gebruikmaken van de BINK Software voor bouwfysische analyses en bouwbesluitberekeningen. De prijs ter waarde van € 5.000 werd uitgereikt tijdens de NVBV Kennisdag Bouwfysica op 14 juni jongstleden. Onder leiding van juryvoorzitter Kees van der Linden werden uit tien publicaties de artikelen van Hester Thoen, Franziska Roberz en Reinier Scholten geselecteerd. De DGMR BINK Publieksprijs was dit jaar nieuw, waarmee DGMR BINK jong talent ondersteunt in hun ontwikkeling en de eerste fase van hun carrière.
Zie bron: duurzaamgebouwd.nl

Lawaaisporten op landbouwterrein

27 juni 2017

De buurman van het Sportlandgoed is klaar met de door hem ervaren overlast. De Raad van State maakte bekend dat er een wal van drie meter hoog rondom het gebied moet vanwege geluidsoverlast, tot tevredenheid van de buurman. Zijn buur komt in januari '71 in Zwartemeer (Gemeente Emmen) wonen, aan de rand van het agrarische gebied wat nu bekend staat als het Sportlandgoed. Wat volgt zijn jaren van rechtszaken, woorden over en weer en flink gesteggel. Onenigheid over mogelijke activiteiten op het terrein zonder vergunningen, geluidsoverlast en afspraken die wel of niet worden nagekomen. Volgens hem is het sportlandgoed al lang niet meer dat wat het oorspronkelijk zou worden.
Zie bron: rtvdrenthe

Op zoek naar oplossingen A28 bij Harderwijk.

27 juni 2017

Nu Rijkswaterstaat afhaakt gaat B&W van Harderwijk met buurtbewoners verder om te kijken naar de aanpak van geluidsoverlast langs de snelweg A28. Dat is de conclusie naar aanleiding van de zogenaamde Tussenbalans Geluidsoverlast. Zowel Rijkswaterstaat als de provincie Gelderland willen niet meewerken aan de gewenste oplossing van de geluidsoverlast. In de themabegroting van de gemeente is voorlopig €2.000.000 vrijgemaakt voor het realiseren van geluidwerende maatregelen langs de A28.  De lawaai van de A28 in Harderwijk voldoet volgens RWS aan de GPP. “Wij hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk onze uiterste best gedaan om partijen in beweging te krijgen en om mee te werken aan een oplossing. Helaas heeft dit nog niet geleid tot de gewenste medewerking van Rijkswaterstaat en provincie aan een oplossing”, aldus een teleurgestelde wethouder Pieter Teeninga.
Zie bron: rtvnunspeet

Vliegtuiglawaai zorgt voor massage

17 juni 2017

Bezoekers van het Amsterdamse Bos kunnen zich laten masseren door laag overvliegende vliegtuigen. De installatie The Sky-Earth Observatory, van de Amerikaanse kunstenaar Mark Bain, zet het vliegtuiglawaai om in trillingen. Wie op het kunstplatteau gaat zitten en liggen ervaart zo een therapeutische massage wanneer een vliegtuig overkomt.
Zie bron: hetparool.nl

Hanen verboden

15 juni 2017

Na klachten over nachtelijke geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door een haan, heeft de gemeente Leiden besloten om op het gebied tussen de Haven, de Oude Herengracht, de Hulpwerfbrug, Blekerskade en de Zijlplaats aan te wijzen als gebied waar het verboden is om hanen te hebben. Aanleiding voor het verbod is een veelvuldig kraaiende haan die wordt gehouden in de Ververstraat.
Zie bron: nu.nl

Gemeentegeld voor isolatie geluid horeca

09 juni 2017

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente een Fonds Geluidsnormen opricht om bij horecazaken of nabijgelegen woningen isolatie tegen geluidsoverlast te kunnen aanleggen.
Zie bron: fmdenhaag

Stiltegebieden niet stil genoeg

07 juni 2017

Van de 39 stiltegebieden in Noord-Holland voldoen er volgens de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) meer dan de helft (24) niet aan de richtwaarde van maximaal 40 decibel aan geluidsbelasting. Handhaving van de ruim 72.000 hectare aan stiltegebied blijkt lastig met de 0,1 fte die er binnen de provincie voor is vrijgemaakt. Daardoor wordt het noodzakelijk de regelgeving nog eens tegen het licht te houden.Belangrijkste aanbeveling van de NMF is om de stiltegebieden op te delen in drie categorieën: topgebieden (‘heerlijk stil’), oasegebieden (‘relatief stil’) en gebieden om te heroverwegen. Elke categorie heeft volgens de NMF een eigen aanpak nodig. De vijftien topgebieden verdienen bredere bekendheid en strengere handhaving. In de 21 ‘oase’s’ moet voortaan onderscheid worden gemaakt tussen een stille kern en een omliggende bufferzone met een losser handhavingsregime. Bij de drie resterende stiltegebieden dient te worden onderzocht of het wel wenselijk is ze te handhaven. De Natuur- en Milieufederatie beveelt de provincie aan de handhavingscapaciteit in de vijftien topgebieden uit te breiden. Uiteindelijk moet het stiltegebiedenbeleid een plaats krijgen in de Omgevingsvisie die aan de voor 2019 geplande Omgevingswet voorafgaat.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

schadevergoeding voor lawaai vliegveld

07 juni 2017

Het hof van beroep van Brussel geeft honderden omwonenden van de luchthaven van Luik-Bierset gelijk in hun klachten over geluidsoverlast. Het Waals gewest, Liège Airport en TNT moeten miljoenen euro's schadevergoeding uitbetalen. Meer dan 500 gezinnen klaagden over geluidsoverlast, in het bijzonder over nachtvluchten van de cargomaatschappijen TNT Express en CAL Cargo Airline. Volgens het hof van beroep in Brussel had het Waals gewest een milieu-effectenrapport moeten laten uitvoeren. Het arrest spreekt ook van een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Waals gewest en de luchthaven moeten voorlopige schadevergoedingen van 1 tot 45.000 euro betalen aan de omwonenden. TNT moet 1.770,72 tot 10.625 euro betalen.
Bron: Het Laatste Nieuws

Veren moeten geluid windmolens iets verminderen

18 mei 2017

Bewoners in Houten strijden voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van 3 windmolens. Eneco heeft daar iets op gevonden: veren op de randen van de wieken.Drie decibel is de winst. Niet veel in de beleving: maar alle beetjes helpen.
Zie bron: rtvutrecht

Prijs voor heien op zee zonder schadelijk geluid

11 mei 2017

De Delftse studentenstart-up ontving een prijs van 50.000 euro voor het verder ontwikkelen van een nieuwe methode om op zee te heien met nauwelijks schadelijke geluidsoverlast.
Zie bron: duurzaamgeproduceerd

Geluidsscherm met zonnecellen.

10 mei 2017

Niet alleen Heymans maar ook BAM heeft een scherm met zonnecellen. Zo worden na de zomer worden de N470 in Pijnacker-Zuid de laatste woningen opgeleverd van de nieuwe wijk Keijzershof. De gemeente laat daarvoor een 480 meter lang geluidsscherm plaatsen dat 2,5 meter boven het maaiveld uitsteekt. De markt werd via een aanbesteding op basis van Best Value Procurement uitgedaagd om een innovatieve, duurzame oplossing te bedenken, die niet alleen het verkeerslawaai vermindert maar ook op slimme wijze energie opwekt.
Zie bron: bam.com

Kartbaan

05 mei 2017

De eigenaar van de Driebergse Kartbaan, de klagende buurtbewoners en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan met elkaar om te tafel om tot een 'passende' oplossing te komen voor de -volgens sommige omwonenden - optredende geluidsoverlast.
Zie bron: nieuwsbladdekaap

Trampoline

05 mei 2017

De 11-jarige Lisa uit Veendam is verdrietig, boos en teleurgesteld. Ze snapt niet waarom ze opeens niet meer op het veldje voor de deur op haar trampoline mag springen. Op Koningsdag stonden twee ambtenaren van de gemeente op de stoep. Er was geklaagd over geluidsoverlast en de trampoline moest onmiddellijk van de gemeentegrond verdwijnen. Het meisje laat het er niet bij zitten en is een petitie gestart met handtekeningen van bewoners die de trampoline geen probleem vinden.
Zie bron: Hart van NL

100 klachten over luide muziek

05 mei 2017

De gemeente Zwolle heeft op koningsdag honderd klachten gekregen over het geluid van Kingdance. De meeste klachten kwamen uit de wijken Holtenbroek en Aalanden. Het dance-evenement werd gehouden op bedrijventerrein Voorst op een terrein van Scania. De gemeente heeft gisteren op meerdere plekken geluidsmetingen gedaan, ruim 1800 in totaal. Daarbij is nergens de geluidsnorm overschreden.
Zie bronL RTV OOST

Prijs voor innovatieve geluidscamera

26 april 2017

Rick Scholte ontwikkelt camera’s die geluid van producten in kaart brengen. Voor deze innovatie kreeg hij de Prins Friso Ingenieursprijs en mag daarmee de titel 'Ingenieur van het Jaar 2017' voeren. "Rick blinkt uit doordat hij slimme en betaalbare oplossingen voor geluidsproblematiek weet te realiseren die impact hebben op zowel de volksgezondheid als veiligheid", zei de jury over hem. De prijs is een initiatief van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Met de camera kunt je snel en effectief inzichtelijk maken waar het probleem zich bevindt. Op dit moment meten producenten van bijvoorbeeld auto’s of elektronica de geluidseffecten vaak achteraf met een decibelmeter. Dat zegt alleen iets over de hardheid, niet over de oorzaak. Met de camera’s moet al in de ontwerpfase kunnen worden achterhaald of een product stil genoeg is.
Zie bron; nu.nl

Kan rechter festival verbieden?

26 april 2017

In Roermond doet de vraag zich voor in hoeverre de rechter nog roet in het eten gooien voor het muziek Solar 2017, dat binnenkort wordt gehouden en door de gemeente zal worden vergund. De bestuursrechter stelde omwonenden van het festival in nagenoeg al hun bezwaren over geluidshinder in het gelijk. Ook al had de uitspraak betrekking op de editie van 2015, de gemeente zal in de nieuwe vergunning rekening moeten houden met de uitspraak. Anderzijds wil ze Solar niet verder aan banden leggen, uit angst het festival kwijt te raken. Vorig jaar klaagden festivalgangers al dat de muziek te zacht stond. De gemeente zal het dus vooral zoeken in een betere onderbouwing van de vergunning in plaats van een aanscherping. Maar redt ze het daarmee?
Zie bron: de limburger

Bezorgdheid over windmolens

25 april 2017

Bewoners rond de polder Rijnenburg in Utrecht hebben zich verenigd in de Vereniging Buren van Rijnenburg. Dat hebben ze gedaan omdat ze bezorgd zijn over de leefbaarheid van de omgeving door de komst van windmolens. Het gaat ze onder meer om geluidshinder, slagschaduw en horizonvervuiling. De bewoners betogen dat met name Eneco de zorgen rondom de windmolens bagatelliseert.
Zie bron: rtvutrecht

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >