Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Militaire heli's hinderen

15 juli 2010

Defensie heeft vorig jaar ruim drie keer zo veel klachten binnengekregen over geluidsoverlast van vliegbasis Gilze-Rijen. Oorzaak daarvan zijn de helikopters, die daar sinds eind 2008 zijn gestationeerd.
Zie bron: De Volkskrant

Stille e-auto gevaarlijk in stad

13 juli 2010

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat hybride auto's in stad twee vaker bij aanrijdingen zijn betrokken dan luidruchtiger auto's. Autofabrikanten onderzoeken hoe dat 'probleem' kan worden opgelost.
Zie bron: AD

Kinderopvang begrensd

12 juli 2010

De rechter heeft beslist dat een kinderdagverblijf geen opvang meer mag bieden tijdens de verschillende schoolvakanties. Bovendien mogen er voortaan maximum vijftien kinderen verblijven tijdens het schooljaar.
Zie bron: hbvl.be

Onderzoek JSF lawaai

09 juli 2010

Het RIVM gaat een oordeel vellen over een onderzoek naar het geluid van de Joint Strike Fighter (JSF)., het Amerikaanse gevechtsvliegtuig. In oktober denken ze er mee klaar te zijn.
zie bron: nu.nl

Geluidsstrijd tussen mens en dier

08 juli 2010

Twee verschillende studies in Biology Letters gaan in op hoe walvissen en zangvogels met geluidsoverlast omgaan. Beide diersoorten gebruiken een andere tactiek; walvissen brullen harder en vogels passen juist de toonhoogte van hun zang aan.
Zie bron: noorderlicht.vpro.nl

Aan te leggen A4 wordt stiller

08 juli 2010

Omdat de aan te leggen A4 door Midden-Deflland weer lawaai gaat maken dan gedacht heeft Eurlings toegezegd de weg stiller maken.
Zie bron: De Weekkrant

Scooters zeer vervuilend in stad

06 juli 2010

In de steden voltrekt zich volgens TNO een ware milieuramp. Niet door bedrijven die schadelijke stoffen lozen, maar door de vele scooters die er rondrijden.
Zie bron: AD

Gratis oplaadpunten

06 juli 2010

De PvdA in de gemeente Leystad wil gratis oplaadpunten in de binnenstad voor E-scooters.
Zie bron: Flevopost

Oranje dolt geluidmeters

21 juni 2010

Enorme rust op straat afgelopen zaterdagmiddag, behalve bij het enige doelpunt!
Zie bron: De Telegraaf

Meten of rekenen

19 juni 2010

Na plaatsing van geluidsschermen twijfelde bewoners of deze wel voldoen. Uit geluidsmetingen blijkt dat de berekeningen kloppen: er vinden geen overschrijdingen plaats van de gestelde geluidsnorm.
Zie bron: De Stentor

Kerkhinder

18 juni 2010

Bewoners van de Heerlense wijk Grasbroek willen dat de harde muziek en het uitbundig prijzen van de Heer bij de diensten van de Victory Outreach Church stopt.
Zie bron: De Limburger

Partij voor de stilte

17 juni 2010

De Partij voor de Stilte heeft als doelstelling om het grondrecht op stilte en rust vorm te geven. Zo zal de partij o.a. in naam van de klager, die anoniem blijft, de veroorzaker op zijn verantwoordelijkheid wijzen en juridische stappen ondernemen. De partij is in oprichting en heeft politieke aspiraties.
Zie bron: partij voor de stilte

Oorkonde voor plaatsing geluidsscherm

16 juni 2010

De Amsterdamse stadsdeelwethouder Egbert de Vries en voormalig wethouder Hans Gerson hebben van de Vereniging Woonschepen Zuid de Hansje Brinker Oorkonde ontvangen. Zij kregen de oorkonde als dank voor hun inzet om een geluidsscherm langs de A10 te plaatsen. Daar hadden de bewoners wettelijk geen recht op.
Zie bron: deweekkrant.nl

Pianolerares moet verhuizen

16 juni 2010

Afspraken maken over het aantal uren en isoleren is nodig. Maar de lerares ziet haar lessen niet als overlast. De corporatie heeft laten weten dat ze dan dient om te zien naar een andere woning.
Zie bron: Haarlems Dagblad

Weinig klagers TT Assen

16 juni 2010

Het merendeel van de geënquêteerden bewoners uit het stadsdeel Baggelhuizen in Assen is erg positief over het TT circuit. Uit die wijk hoor je de meeste klachten. Uit onderzoek blijkt deze groep klein.
Zie bron: oliepeil.nl

Vuvuzela WK toeter

16 juni 2010

Hij is van plastic, produceert 127 decibels en is hét gespreksonderwerp van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Tv-zenders doen er alles aan om de door velen gehate geluidshinder grotendeels te compenseren.
Zie bron: standaard.be
De NOS wil weten wat de kijker vindt: stadiongeluid wegdraaien of hoort het bij de cultuur van Afrika? Mogelijk worden ze verboden in de stadions.
Zie bronnen: NOS Headlines en NUij.nl

Lawine bezwaren wegverbreding

14 juni 2010

Bij Rijkswaterstaat zijn 845 bezwaren binnengekomen tegen de wegverbredingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Veel bezwaren richten zich op geluidsoverlast. Hogere geluidsschermen en meer dubbellaags zoab staan hoog op de wensenlijstjes. Veel omwonenden wijzen erop dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk komt met de wegverbredingen.
Zie bron: Cobouw

Maatwerkvoorschriften

14 juni 2010

Bij het stellen van andere geluidsnormen dan de standaard-normen in het Activiteitenbesluit kan rekening worden gehouden met het omgevingsgeluid.
Zie bron: StAB

Luidruchtige kerkdiensten

14 juni 2010

Het recht op geluidversterking tijdens kerkdiensten valt niet onder de bescherming van de Grondwet.
Zie bron: Stab

Onderzoek laagfrequent geluid

11 juni 2010

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) gaat in opdracht van de VROM-Inspectie (VI) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar aanleiding van klachten van inwoners van de Gemeente Zuidhorn. Een aantal inwoners klaagt al jaren over het horen van een lage bromtoon in hun omgeving en zegt last van trillingen te hebben.
Zie bron: VROM Inspectie

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >