Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Straaljagerklachten

12 augustus 2010

Het aantal klachten over vliegoperaties van het leger is in 2009 toegenomen tot 7796. Dat zijn er 2571 (bijna een derde) meer dan een jaar eerder. Dat staat in de nog niet openbaar gemaakte jaarrapportage geluidhinderklachten van de Koninklijke Luchtmacht, waar het ANP over beschikt.
Zoe bron: Het Parool

Vaste slaper

10 augustus 2010

Mensen die moeiteloos kunnen slapen in een lawaaiige omgeving vertonen ’s nachts over het algemeen meer activiteit in de hersenkern thalamus. Dat schrijven wetenschappers van Harvard Medical School in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. De onderzoekers vermoeden dat hersengolven in de thalamus er voor zorgen dat harde geluiden niet doordringen tot het brein.
Zie bron: nu.nl

Pisa beperkt klokgelui

06 augustus 2010

Het klokgelui van de talrijke kerken in de Italiaanse stad Pisa werkt een aantal bewoners op de zenuwen. Het stadsbestuur heeft oren naar de frustraties en gaat een voorstel indienen om het geluid te beperken: alleen van 09.00 u tot 13.00 u en van 16.00 u tot 20.00 u.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Evenement: 17 dagen

06 augustus 2010

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het muziekevement De Parade in Utrecht maximaal 17 dagen mag duren. De omwonenden vinden dat teveel.
Zie bron: Rechtennieuws

Klank in kaatser

06 augustus 2010

Op 14 augustus j.l. is in het Muziekgebouw aan 't IJ te Amsterdam de tentoonstelling 'Klank als materie', geopend. Het nieuwste werk van de geluidkunstenaar Hans van Koolwijk, de Klankkaatser, wordt hier tentoongesteld. De bezoeker neemt plaats in een tien meter hoge rechtopstaande ellipsoïde en neemt geluid waar alsof hij zich midden in een soort geluidmachine bevindt.
Zie bron: Peutz

'HSL overschrijdt geluidsgrenzen'

05 augustus 2010

Het Lansingerlandse college van B en W plaatst kanttekeningen bij de, naar haar opvatting onvoldoende onderbouwde, opmerkingen van de minister van Verkeer en Waterstaat, als zou het HSL lawaai niet langer de norm overschrijden. De fractie van de PvdA vraagt de verantwoordelijk wethouder om een reactie
Zie bron: De Heraut

Wat is overlast?

05 augustus 2010

Onderzoeksinstituut INCAS3 uit Assen en de DCMR Milieudienst Rijmond gaan onderzoek doen naar nieuwe methoden om geluidsoverlast te meten. Daarbij wordt gekeken naar de 'akoestische kwaliteit' van een gebied.
Zie bron: Drenthejournaal.nl

Wens om superstil asfalt

05 augustus 2010

De gemeente Eemnes wil dat RWS op de A27 als proef superstilasfalt aanbrengt. Dan kunnen er meer woningen worden gebouwd met lagere geluidsschermen.
Zie bron: De Gooi- en Eemlander

Horecalawaai

04 augustus 2010

Bij de gemeente Breda zijn vorig jaar 455 klachten binnen gekomen over de horeca. Het leeuwendeel ging over muziek.
Zie bron: BNdeStem

Dreiging dwangsom helpt

03 augustus 2010

De gemeente Lingewaard legde twee jaar geleden een dwangsom op. omdat een café te veel muziekgeluid produceerde. Omdat sinds die tijd geen klachten zijn ontvangen en omdat uit onderzoek bleek dat geluidgrenzen worden gerespecteerd is de dwangsom nu ingetrokken.
Zie bron: De Gelderlander

Berkhout over Schiphol en de politiek

03 augustus 2010

'Wetenschap in opspraak' is deze zomer het thema van Noorderlicht Radio. Guus Berkhout was voorzitter van een onderzoekscommissie naar geluidsoverlast en werd behoorlijk tegengewerkt door de politiek.
Zie radio 1 en luister

Veel lawaai bij Buurtbemiddeling

03 augustus 2010

In de gemeente Berkelland heeft Buurtbemiddeling vaak gevallen met klachten over geluidsoverlast, zoals harde muziek, huisdieren en ander geluid. Gelukkig heeft het succes
Zie bron: Dagblad Tubantia

Spoorweglawaai en de Crisis- en herstelwet

26 juli 2010

GroenLinks van de gemeente Deventer maakt zich ongerust over de toename van het lawaai van de spoorweg nu de uitbreiding daarvan valt onder de werking van de Crisis- en herstelwet.
Zie bron: DeventerCentraal 

Geluidarmasfalt A50 na 2012

23 juli 2010

Het duurt nog even dat de bewoners in de dorpen Hernen en Niftrik minder herrie krijgen van de A50.
Zie bron: de Gelderlander

Caféterrassen

22 juli 2010

Als een terras van een horeca-bedrijf te veel herrie oplevert kan het gesloten worden door de gemeente.
Zie bron: Misset

Snurken

21 juli 2010

Er zijn oplossingen tegen snurken.
Zie bron: Emea

Garageboxen als geluidswal

21 juli 2010

Een project ontwikkelaar heeft voor een reststuk grond in Groningen een bijzondere invulling ontwikkeld. In een nog te maken talud grenzend aan een drukke weg worden garageboxen gerealiseerd, die tevens de functie van geluidswal krijgen.
Zie bron: emea

Veel Belgen slapen slecht

20 juli 2010

Een kwart van de Belgen slaapt slecht door lawaai, zo blijkt uit de nationale gezondheidsenquête. In Brussel heeft zelfs één op twee last van slapeloze nachten.
Zie bron: Metrotime

Gesjoemel met cijfers Schiphol

15 juli 2010

Studies naar de overlast die Schiphol veroorzaakt worden zo aangepast dat niets groei van de luchthaven in de weg staat, aldus onderzoekers van de TU Delft. Beleidsmakers hebben onderzoeksresultaten 'herschreven', 'beïnvloed' en 'selectief gepresenteerd'.
Zie bron: Milieudefensie

Geen nachtvluchten R'dam

15 juli 2010

GroenLinks vraagt Eurlings Rotterdam Airport niet uit te bebreiden en wijst daarbij op de gezondheidsschade voor omwonenden t.g.v. mogelijke nachtvluchten.
Zie bron: GroenLinks

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >