Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Stad Utrecht op zoek naar stilte

23 november 2010

De gemeente Utrecht is benieuwd hoe bewoners stilte in hun woonomgeving beleven. Bewoners  kunnen hun openbare stille plek aanmelden op de site www.utrecht.nl/stilte. Met de inventarisatie wordt o.a. duidelijk of er wijken of buurten zijn waar stille gebieden ontbreken.
Zie bron: Utrecht 

Verouderd ZOAB

22 november 2010

4000 woningen langs A50 en A59 in Wijchen ondervinden te veel verkeerslawaai. Oorzaak: verouderd ZOAB. Oplossing: verlaging maximum snelheid en hogere geluidschermen.
Zie bron: De Gelderlander 

NEN normen niet algemeen bindend

22 november 2010

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft zich uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 en geoordeeld dat normen waarnaar wordt verwezen in de bouwregelgeving geen algemeen verbindend voorschrift worden.
Zie bron: VROMTotaal 

Geen 70 dB-grens

19 november 2010

Na protesten in Groningen tegen het voornemen een geluidgrens van 70 dB(A) te stellen aan muziekevenementen in woonwijken heeft de gemeente-raad de grens geschrapt. Het beleid 'Feesten in Balans II' werd ook op andere punten aangepast, zoals de sluitingstijden. Er komt ook een speciale norm voor bastonen.
Zie bronnen: Groningen en VPRO 

Snelwegen maken teveel herrie

18 november 2010

Het verkeer op de A50 en de A59 bezorgt in Oss en Wijchen zoveel herrie dat geluidsgrenzen worden overschreden.
Zie bronnen: Gemeente LanderdBrabants Nieuwsblad

Burenoverlast nummer een

18 november 2010

Burenoverlast is in de stad Groningen de meest voorkomende reden om het Meldpunt Overlast & Zorg te benaderen. Bij 26 procent van de meldingen ging het in 2009 om overlast van de buren.
Zie bron: gemeente Groningen

Werkt het geluidsscherm?

18 november 2010

Sommige merken er niks van het nieuwe geluidsscherm langs de A28 bij 't Harde. Anderen zeggen dat de geluidsoverlast voor een groot gedeelte verdwenen is. De wethouder laat een onderzoek doen.
Zie bron: De Stentor

Fontein moet stiller

18 november 2010

Een beeld op een stadsplein in Zwolle spuit water. Dat geeft veel geluid. Onderzocht wordt hoe het stiller kan.
Zie bron: De Stentor

Ziektelast lawaai gelijk aan verkeersongelukken

18 november 2010

Geluidsoverlast en het daaraan gelieerde gezondheidsverlies zal waarschijnlijk in de toekomst toenemen tot een niveau waarbij de ziektelast vergelijkbaar is met de ziektelast die wordt veroorzaakt door verkeersongevallen.
Zie bron: De trends in milieugerelateerde ziektelast in NL 1980-2020  RIVM

Muziekgedreun berooft je van tijd

18 november 2010

In de zomer worden in Amsterdam veel grootschalige evenementen met dreunende muziek georganiseerd. Veelal dringen vol uitgestuurde bastonen onbarmhartig woningen binnen. Soms wordt dat bewoners teveel.
Zie bron: De Volkskrant 

Dwangsom eetcafe

17 november 2010

Eetcafé O-Donder in de gemeente Huizen hangt een dwangsom van tienduizend euro boven het hoofd vanwege geluidsoverlast In de zomer had de exploitant terraskachels buiten staan en dan mag er minder geluid worden gemaakt. De grens van 40 dB(A) werd overschreden. 
Bron: Gooi en Eemlander 

Lawaai haven Antwerpen belast Woensdrecht

16 november 2010

Het geluid dat de gemeente Woensdrecht vanuit het Antwerpse havengebied bereikt, moet met geluidmeters in kaart worden gebracht.
Zie bron: BNdeStem

Ribbels tegen grondlawaai Polderbaan

16 november 2010

Boeren willen hun land niet opgeven voor de aanleg van grondribbels op hun terrein. De ribbels moeten het grondlawaai van startende vliegtuigen beperken in Hoofddorp-Noord.
Zie bron: Haarlems Dagblad 

Geluidsoverlast krachtiger aanpakken

11 november 2010

Het CDA in de provinciale staten van Zuid-Holland wil geluidshinder krachtiger aanpakken.
Zie bron: de Heraut 

Reclamevliegtuigjes

08 november 2010

De reclamevliegtuigjes in het Roosendaalse luchtruim, hebben bij verschillende bewoners de nodige irritatie gewekt en vragen opgeroepen.
Zie bron: BNdeStem 

Dierenasiel

08 november 2010

Het dierenasiel is te luidruchtig. Het moet een nieuwe vergunning aanvragen. De omwonenden zijn teleurgesteld in de handelswijze van de gemeente.
Zie bron: Tubantia 

Treinellende Oost NL in Kamer

05 november 2010

De Tweede Kamer diende 23 moties in om het goederenverkeer per spoor van Nederland naar Duitsland andere routes te laten kiezen dan de rijksoverheid van plan is.
Zie bron: Dagblad Tubantia 

Geluidsscherm voor schoolplein

03 november 2010

De milieudienst van de gemeente Hoorn geeft aan dat spelende kinderen op een schoolplein zoveel geluid produceren dat een geluidsscherm nodig is. 
Zie bron: Hoorngids 

Atsma en Schiphol

03 november 2010

"De positie van Schiphol versterken kan alleen wanneer je ook oog hebt voor de mensen die rond de luchthaven wonen en dagelijks aan den lijve ondervinden hoe het is als er vliegtuigen overkomen'', stelde staatssecretaris Joop Atsma
Zie bron:  IJmuider Courant

Groningen beperkt geluidsruimte evenementen

02 november 2010

Minder vaak, minder lang, grenzen aan bastonen en buiten het centrum minder geluid. Organisatoren van muziekfestivals vinden de regels te beperkend. De gemeente zoekt de 'balans'. 
Zie bronnen: Gemeente Groningen,   video oogtv  Werkgroep protesteert tegen geluidsgrens van 70 dB(A).
Zie bron: DvHN 

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >