Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Crossmotorfiets geluidbegrensd

04 januari 2011

Door de organisaties voor de wedstrijdsport motorcrossen is een convenant opgesteld, waarbij motoren op geluid worden getest en op 1 meter afstand niet meer lawaai mogen maken dan 94 dB(A). Dat is een aanscherping met 2 dB(A) t.o.v. de vorige grenswaarde.
Zie bron: Motornieuws

Kantoortuinen

04 januari 2011

Te veel ongewenst en hinderlijk geluid is een veel voorkomende klacht bij kantoortuinen. Te veel lawaai gaat ten koste van de concentratie en kan leiden tot stress bij werknemers.
Zie bron: Arbo-online 

Stille nieuwjaarsviering

03 januari 2011

Kenianen moeten het nieuwe jaar in stilte vieren. Het overheidsbureau tegen geluidshinder heeft aangekondigd nauwlettend erop toe te zien dat geluiden niet verder dan 30 meter reiken.
Zie bron: AD 

JSF binnen geluidsgrenzen

23 december 2010

Als het om de herrie gaat kan de JSF naar de vliegbasis Leeuwarden komen. Dat staat in een onderzoek van het RIVM.
Zie bron: RIVM

Meer aandacht voor geluid en bouwen

22 december 2010

Architecten en planologen kunnen bij hun ontwerpen en stedelijke ordening meer aandacht besteden aan de positieve en negatieve aspecten van gewenst en ongewenst geluid.
Zie bron: Archined.nl

Polderbaangebulder wordt niet aangepakt

21 december 2010

Er zijn allerlei ideeen om het gebulder van de polderbaan te bestrijden. Schiphol blaast ze allemaal weg.
Zie bron: Witte weekblad 

Geld scherm niet voor isolatie

20 december 2010

De gemeente Apeldoorn wilde het geld van RWS dat over was voor de bouw van een geluidsscherm langs de A1 voor de isolatie benutten. De gemeenteraad wil dat niet.
Zie bron: De Stentor 

'Hoor' de treinen in Arhem

17 december 2010

Geluidsnet heeft een geluidsmeter geplaatst langs de spoorwegen in Arnhem. Bewoners kunnen realtime en online zien en horen hoeveel lawaai er echt is. Het doel is: als de geluidshinder toeneemt, dan moet het spoorverkeer dat het stadshart kán mijden, over andere banen worden geleid. De bewoners willen zeker geen goederenvervoer Dat hoort over de Betuwelijn te gaan. 
Zie bron: Persbericht Geluidsnet 

Liever overkapping

16 december 2010

Bewoners langs de A 28 in Amersfoort willen liever overkapping dan scherm. De wethouder zegt dat het scherm het meest haalbare is.
Zie bron: RTV Utrecht 

Poppodium failliet

16 december 2010

Het Rotterdamse poppodium WATT is failliet gegaan door aanhoudende geluidsoverlast, een grote schuldenlast en een onduidelijke rol van de gemeente. Dat concludeert de Rekenkamer Rotterdam in een onderzoek naar de sluiting van het poppodium.
Zie bron: de Volkskrant 

Moet Urk windmolenpark accepteren?

15 december 2010

De gemeente Urk vestigt zijn hoop op een motie van de VVD-fractie in de TK. 
Zie bronnen: De Stentor en Cobouw

Zonnepanelen op geluidsschermen?

15 december 2010

De Tweede Kamer wil dat minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) gaat kijken of op nog te bouwen geluidsschermen, onder meer langs snelwegen, zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De bewindsman moet hierover overleg gaan voeren met (lokale) overheden en het bedrijfsleven.
Zie bron: DePers

Toename overlast terrassen

15 december 2010

Steeds meer Amsterdamse centrumbewoners geven aan hinder te hebben van de terrassen van de horeca.
Zie bron: Het Parool 

Heilsmuziek

13 december 2010

Het Leger des Heils en de gemeente Zutphen leggen hun conflict over geluidsoverlast na jaren van ruzie bij. Partijen hebben besloten de juridische weg te verlaten.
Zie bron: De Stentor

Max. snelheid omlaag

13 december 2010

RWS moet de maximumsnelheid op de A9 langs Heiloo terugschroeven naar 100 km/u. Er ligt een geluidswal, maar die is volgens bewoners te laag.
Zie bron: Heiloo-online 

Geluidsmaatregelen A28

08 december 2010

De gemeente Amersfoort i blij met de samenwerking met RWS om te komen tot het verminderen van de hinder t.g.v het verkeer op de A28. Het groot onderhoud wordt gecombineerd met de aanleg van geluidarmasfalt en geluidsschermen.
Zie bron: Amersfoort 

Boete voor cafe

07 december 2010

De economische politierechter heeft de eigenaresse van een café in Breda voor het veroorzaken van geluidsoverlast veroordeeld tot een boete van 1500 euro.
Zie bron: BNdeStem

SP lanceert website vlieglawaai

06 december 2010

SP-leider Emile Roemer stelde een website in werking als digitaal meldpunt voor vlieglawaai in de provincie Noord Brabant.
Zie bron: SP 

Voetballen verboden

02 december 2010

Op een schoolplein in de Twentse gemeente Westerhaar mag na schooltijd niet meer gevoetbald worden. De gemeente plaatst borden.
Zie bron: Dagblad Tubantia 

130 km/u op snelwegen

02 december 2010

Minister Schultz zegt gedegen te werk te gaan bij de mogelijke invoering om de maximale snelheid op sommige snelwegen te verhogen.
Zie bon: RTL nieuws 

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >