Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Goede geluidsisolatie belangrijk

16 september 2010

De economische schade die geluidshinder veroorzaakt wordt in een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie geschat op 0,2 tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Voor Nederland zou dat bij 0,2 procent uitkomen op zo'n 1,5 miljard euro.
Zie bron: Cobouw 

Eelde onder verscherpt toezicht

16 september 2010

Luchthaven Groningen Airport Eelde staat per direct onder verscherpt toezicht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit heeft te maken met een mogelijke overschrijding van de geluidsnorm.
Zie bron: Het Parool 

anti-lawaai-test-vluchten

08 september 2010

Een Boeing 737-700 van Air Berlin heeft maandag (6 september) op het vliegveld Braunschweig-Wolfsburg nieuwe procedures tegen geluidsoverlast getest. Het toestel simuleerde dertien landingen op Frankfurt Airport, waarbij gebruik werd gemaakt van satellietnavigatie.
Zie bron: luchtvaartnieuws

Geld inzamelen geluidsscherm

08 september 2010

De Renkumse stichting A50dB wil een inzameling houden onder burgers om extra geluidsschermen te kunnen plaatsen langs de te verbreden snelweg A50.
Zie bron: regionieuws 

Klachten over Betuwelijn

02 september 2010

Bewoners langs de goederenspoorlijn klagen over de 'enorme' geluidsoverlast, de snelheid van de treinen, de hoogte van het aanwezige geluidsscherm, het gebruik van mogelijk verouderde treinen en het ontbreken van eerder toegezegde geluidsarme kunststof wielen op de Betuwelijn.
Zie bron: hetkompas.nl

'Noordtak Betuwelijn aanslag leefbaarheid'

02 september 2010

Overijssel wil dat de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn opnieuw wordt overwogen. De geplande routes voor goederentreinen door Oost-Nederland belasten dit dichtbevolkte gebied zo erg dat aan een nieuwe goederenspoorlijn niet te ontkomen valt, vindt gedeputeerde Job Klaasen (VVD) van mobiliteit.
Zie bron: de Volkskrant

Burenlawaai oorzaak bloedbad

02 september 2010

De man die in een verpauperde buitenwijk van de Slowaakse hoofdstad Bratislava zeven mensen doodschoot, was kwaad op zijn buren omdat ze geluidsoverlast veroorzaakten.
Zie bron: nu.nl

Lawaai spoorweg doet huizenprijzen dalen

01 september 2010

Huizen langs de spoorlijnen IJssellijn en Twentelijn worden in totaal zo'n 625 miljoen euro minder waard doordat er meer goederentreinen gaan rijden.
Zie bron: nieuws.overijssel.nl

Anti-hagelkanonregels

31 augustus 2010

Fruittelers zetten steeds vaker hagelkannonnen is om hun gewas te beschermen. In verband met de optredende hinder wilde de gemeente Tholen het gebruik ervan voorkomen via de APV. Volgens de voorzieningenrechter moet het via het Activiteitenbesluit. De gemeente weet nog niet wat ze gaan doen.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

Festivals dreunen door

31 augustus 2010

Er worden geluidgrenzen gesteld. Deze zijn altijd zo ruim dat er veel hinder zal zijn. Vaak ook worden ze niet gehandhaafd. De organisatoren weten van niks. Hier als voorbeeld de gemeente Oosterhout.
Zie: BNdeStem

Schiphol binnen geluidgrenzen

31 augustus 2010

De luchtvaartsector heeft de geluidsnormen op Schiphol tussen 1 november en 1 mei niet overschreden. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de Handhavingsrapportage Schiphol die maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Zie bron: Trouw

Muziekapparatuur in beslag

30 augustus 2010

De politie in Haarlem heeft de muziekaparatuur van een bewoner aldaar in beslag genomen, nadat hij weigerde de muziek te temperen.
Zie bron: regioweb

Liever geen isolatie

30 augustus 2010

Het verkeer op de toegangwsweg naar een bedrijf in Stampersgat maakt te veel geluid. Daarom moeten 20 woningen worden geisoleerd. De bewoners willen liever geluidsschermen.
Zie bron: BNdeStem

Massaal protest tegen aanleg spoorlijn

30 augustus 2010

Het ministerie van V&W heeft het voornemen dwars over een woonwijk in Deventer (Colmschate) een goederenspoorlijn met een 1200 meter lange brug aan te leggen. Er is massaal protest.
Zie bron: De Stentor

Nieuw geluidstelsel: doorgroei Schiphol

26 augustus 2010

Schiphol heeft een akkoord bereikt met KLM, de luchtverkeersleiding (LVNL) en andere betrokkenen rond de luchthaven over een nieuw geluidstelsel. Hierdoor zou Schiphol tot 2020 kunnen doorgroeien met minder hinder. Er is afgesproken dat over enkele maanden gestart gaat worden met een experiment. De huidige geluidsnormen van de luchthaven worden dan buiten werking gesteld. Minister Eurlings moet het nog goedkeuren.
Zie bronnen: NRC, Volkskrant
Kritiek Alderstafel: zie SNM.
Dubbeldoelstelling is sprookje: zie AmstelveenBlog

'Geluidsscherm oorzaak overlast'

24 augustus 2010

Bewoners langs de A28 in Hoevelaken ondervinden extra overlast nadat de gemeente Amersfoort voor de wijk Vathorst een geluidscherm heeft geplaatst. Amersfoort betoogt dat de bewoners zich vergissen.
Zie bronnen: de Stentor, Nijkerk

HSL herrie wordt weer gemeten

23 augustus 2010

Zowel TNO als de milieudienst Rijnmond DCMR meten het lawaai van de HSL bij woningen  in de gemeente Lansingerland nu en in de toekomst. TNO doet het onderzoek in opdracht van Prorail, DCMR i.o.v. Lansingerland. De onderzoeksinstanties wisselen gegevens uit. DCMR komt tot de conclusie dat wettelijke geluidsgrenzen dit jaar hoe dan ook worden overschreden. Een belangrijke oorzaak is reflectie tegen de schermen. Gegevens over nieuwe treinstellen met hoge snelheden ontbreken nog.
Zie bron: Gemeente Langsingerland

Irritatie geluidsscherm Randstadrail

23 augustus 2010

Geluidsoverlast blijft de gemoederen bezighouden in Lansingerland. Aan de ene kant van de gemeente wekt de herrie van de hsl constante ergernis op, aan de andere kant zijn nu geluidsschermen tegen herrie van de Randstadrail bron van irritatie.
Zie bron: RTV Rijnmond

HSL voor de rechter

19 augustus 2010

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL daagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail voor de rechter nu uit onderzoek blijkt dat afgesproken geluidgrenzen overschereden worden. Het kort geding dient op 3 september voor de rechtbank in Utrecht.
Zie bron: Heraut

Toename burenoverlast

17 augustus 2010

In Almere krijgt Buurtmiddeling steeds meer aanvragen over geluidsoverlast van buren.
Zie bron: Almere vandaag
Bemiddeling blijkt succesvol.
Zie bron: nu.nl

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >