Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geluidsmaatregelen A28

08 december 2010

De gemeente Amersfoort i blij met de samenwerking met RWS om te komen tot het verminderen van de hinder t.g.v het verkeer op de A28. Het groot onderhoud wordt gecombineerd met de aanleg van geluidarmasfalt en geluidsschermen.
Zie bron: Amersfoort 

Boete voor cafe

07 december 2010

De economische politierechter heeft de eigenaresse van een café in Breda voor het veroorzaken van geluidsoverlast veroordeeld tot een boete van 1500 euro.
Zie bron: BNdeStem

SP lanceert website vlieglawaai

06 december 2010

SP-leider Emile Roemer stelde een website in werking als digitaal meldpunt voor vlieglawaai in de provincie Noord Brabant.
Zie bron: SP 

Voetballen verboden

02 december 2010

Op een schoolplein in de Twentse gemeente Westerhaar mag na schooltijd niet meer gevoetbald worden. De gemeente plaatst borden.
Zie bron: Dagblad Tubantia 

130 km/u op snelwegen

02 december 2010

Minister Schultz zegt gedegen te werk te gaan bij de mogelijke invoering om de maximale snelheid op sommige snelwegen te verhogen.
Zie bon: RTL nieuws 

Krachtenbundeling verzet HSL

01 december 2010

De actiegroep Effen bij Breda heeft contact gelegd met de Zuid-Hollandse actiegroepen Stop Geluidhinder HSL in Lansingerland en de Stichting Geen Gehoor in Kaag en Braassem en pleit voor landelijk verzet.
Zie bron: BNdeStem 

Zandwinning

01 december 2010

Actiecomité Groenlanden uit Ooij gaat om de tafel met zandwinner DOS over de overlast die zij ervaart van de herinrichting van de Bemmelse Waard.
Bron: de Gelderlander 

"RWS 'meet' 9 dB te weinig"

30 november 2010

Voor de A27 berekende Rijkswaterstaat een geluidsbelasting van 56 dB. Volgens een Utrechtse bewonerswerkgroep, die het lawaai liet ' meten' , moet dat 65 dB zijn en eisen maatregelen. De CU stelt vragen.
Zie bronnen: DNU en AllesoverUtrecht

Horeca: geluidscontroles spuugzat

26 november 2010

De Hoogeveense horeca is de nachtelijke controles op geluidoverlast spuugzat. Zaken die lawaai veroorzaken, bijvoorbeeld omdat de buitendeur langer dan tien seconden openstaat, lopen het risico op een fikse dwangsom. De gemeente treedt streng op, omdat bewoners in de straat al gedurende langere tijd regelmatig overlast ervaren.
Zie bron:  dvhn

Geluid bioscoop veel te hard

26 november 2010

In bioscopen en theaters staat het geluid vaak zo hard dat bezoekers kans lopen op gehoorbeschadiging. Sommigen gaan daarom niet meer naar de bioscoop. In Belgie is wetgeving op dit punt in voorbereiding.
Zie bron: de Telegraaf 

Geluidsbegrenzer voor cafe

25 november 2010

Met de installatie van een geluidsbegrenzer hoopt de eigenaar van een café in Olst-Wijhe dat er een eind komt aan de discussie of hij met muziek nu wel of geen geluidsgrenzen overschrijdt. De overburen claimen van wel, maar volgens hem is dat vanaf nu uitgesloten.
Zie bron: De Stentor

Dwangsom voor jachthaven

25 november 2010

Een jachthaven in Zeewolde moet zich houden aan de geluidsvoorschriften. De opgelegde dwangsom om dit af te dwingen is terecht. Tot die conclusie komt het college van B&W op grond van een advies van de commissie bezwaarschriften. De Raad van State wees een verzoek van de eigenaar van de jachthaven de dwangsom op te schorten af.
Zie bron: De Stentor

Spitsstroken? Dan isoleren

25 november 2010

De gemeente Echt-Susteren ondertekende een samenwerkings-overeenkomst inzake het realiseren van geluidwerende voorzieningen aan meerdere woningen langs de A2. Door de aanleg van de spitsstroken neemt het lawaai meer toe dan is toegestaan.
Zie bron: Gemeente Echt-Susteren 

Geluidsarme transportmiddelen PIEK-gecertificeerd

24 november 2010

Het transportbedrijf Container Centralen heeft voor haar reeks geluidsarme retourneerbare transportmiddelen in Engeland een eervolle vermelding 'zeer aanbevolen' in ontvangst genomen. De bekroning is bedoeld als erkenning voor uitmuntende inspanningen om geluidsoverlast te beperken en voor een pioniersfunctie op het gebied van praktische en innovatieve oplossingen tegen geluidshinder.
Zie bron:  Hortinews

Luidruchtige auto's bekeurd

23 november 2010

De politie heeft tijdens een verkeerscontrole van 12 voertuigen het kenteken ingevorderd vanwege het overschrijden van de toegestane geluidsnormen.
Zie bron: politiepersberichten 

Stad Utrecht op zoek naar stilte

23 november 2010

De gemeente Utrecht is benieuwd hoe bewoners stilte in hun woonomgeving beleven. Bewoners  kunnen hun openbare stille plek aanmelden op de site www.utrecht.nl/stilte. Met de inventarisatie wordt o.a. duidelijk of er wijken of buurten zijn waar stille gebieden ontbreken.
Zie bron: Utrecht 

Verouderd ZOAB

22 november 2010

4000 woningen langs A50 en A59 in Wijchen ondervinden te veel verkeerslawaai. Oorzaak: verouderd ZOAB. Oplossing: verlaging maximum snelheid en hogere geluidschermen.
Zie bron: De Gelderlander 

NEN normen niet algemeen bindend

22 november 2010

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft zich uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 en geoordeeld dat normen waarnaar wordt verwezen in de bouwregelgeving geen algemeen verbindend voorschrift worden.
Zie bron: VROMTotaal 

Geen 70 dB-grens

19 november 2010

Na protesten in Groningen tegen het voornemen een geluidgrens van 70 dB(A) te stellen aan muziekevenementen in woonwijken heeft de gemeente-raad de grens geschrapt. Het beleid 'Feesten in Balans II' werd ook op andere punten aangepast, zoals de sluitingstijden. Er komt ook een speciale norm voor bastonen.
Zie bronnen: Groningen en VPRO 

Snelwegen maken teveel herrie

18 november 2010

Het verkeer op de A50 en de A59 bezorgt in Oss en Wijchen zoveel herrie dat geluidsgrenzen worden overschreden.
Zie bronnen: Gemeente LanderdBrabants Nieuwsblad

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >