Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Satire: 'schaf 30 km zones af'

02 maart 2011

De VVD komt met een wetsvoorstel waarin de maximumsnelheden “gedynamiseerd” worden. “Hard waar en wanneer het kan, zacht als het moet”, aldus verkeerswoordvoerder Charlie Aptroot van de liberalen. “De burger is het zat om stapvoets te rijden op wegen waar nauwelijks ander verkeer is.” Hij bedoelt 30 km-wegen. Minister Schultz voelt er wel voor.
Zie bron: Dejaap.nl 

Geen carnavalsmuziek

01 maart 2011

Omdat in de APV van Veghel is vastgelegd dat muziek bij festivals niet luider mag zijn 70 dB(A) moet dat ook tijdens carnaval gehandhaafd blijven. Dat betekent geen muziek in een tent.
Zie bron: Brabants Dagblad 

Kerk met luide gospel begrensd

28 februari 2011

In Amsterdam is een kerkgebouw tegen appartementen aan gebouwd. Uit onderzoek blijkt een overschrijding van 17 dB(A). Geluidbegrenzers moeten het 'Praise the Lord' van de levende gospelmuziek temperen. Maar lukt dat ook?
Zie bron: VARA TV Ombudsman 

Bamboebos langs wegen?

23 februari 2011

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) wil een proef nemen met geluidsschermen van levend bamboe. Een 6 meter diep bamboebos zou bijna net zo goed verkeersgeluid afvangen als een traditioneel gesloten geluidsscherm, tegen ongeveer een achtste van de kosten.
Zie bron: Persbericht IBA
 
NB : probleem kan zijn dat het teveel als akoestisch vergiet functioneert. red.jkr

Toekomstvisie TT Assen

17 februari 2011

De provincie Drenthe, gemeente Assen, TT Circuit Assen, natuurorganisaties, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen hebben gezamenlijk hun toekomstvisie op het TT Circuit Assen en omgeving afgerond. Samenwerking heeft de voorkeur boven het voeren van juridische procedures, luidt de belangrijkste uitkomst. Dat betekent voor geluid o.a. monitoring, onderzoek geluidsbeleving en mogelijk maatregelen.
Zie bron: BlikopNieuws 

Kosten-baten 130 km/u

17 februari 2011

Het kabinet trekt één miljoen euro uit voor de proef met 130 kilometer per uur. Het geld is nodig voor bewegwijzering en voor onderzoek naar de gevolgen. Dat is te weinig, blijkt uit een rondgang van Trouw langs experts.
Zie bron: Trouw 

Luidruchtige collega's

16 februari 2011

Bijna 70 procent van de Nederlandse werknemers heeft concentratieproblemen door hard pratende collega’s, luide apparaten en geluiden van buiten. Dat blijkt uit een inventarisatie van juridisch dienstverlener JuroFoon onder 509 mensen.
Zie bron: nu.nl 

Slaap lekker

14 februari 2011

Voor mensen die de slaap niet kunnen vatten heeft de firma Marpac de ' sleepmate'  op de markt gebracht. Het apparaat produceert 'witte ruis'  waardoor hersenactiviteit tot rust komt en omgevingsgeluiden worden geblokkeerd.
Zie bron: slaap lekker 

'Laat niet Schiphol meten'

14 februari 2011

In plaats van geluid berekenen, zoals Schiphol nu doet, zou de overlast van vliegtuigen gemeten moeten worden, bij voorkeur door de provincie. Dat bepleit de Haarlemmermeerse fractie van GroenLinks
Zie bron: Witte Weekblad 

' Geen 100 Kleinpolderplein'

14 februari 2011

Volgens Jan Markerink, voorzitter van de deelgemeente Overschie is het een 'onzinnig besluit' om de snelheid bij het Kleinpolderplein met 20 km/u te verhogen. Men is kennelijk vergeten waarom destijds voor 80 km/u is gekozen.
Zie bron: Rijnmond 

huurder-verhuurder-hinder

11 februari 2011

De verhuurder van een woning is niet aanspreekbaar voor de hinder t.g.v. van bronnen waarmee hij geen contractuele relatie heeft, bijvoorbeeld lawaai op straat. Wel als het een medehuurder is of als de verhuurder en de overlastveroorzaker beide lid zijn van de VVE.
Zie bron:Aedesnet 

Geen geluidgrenzen Grand Prix Zandvoort

11 februari 2011

Op dagen dat circuit Zandvoort meer lawaai mag maken - totaal 12 dagen per jaar -, kiest de provincie Noord-Holland als uitgangspunt voor de toegestane herrie dat omwonenden binnenshuis een normaal gesprek moeten kunnen voeren. Voor een eventuele Grand Prix geldt deze grens niet.
Zie bron: Autosport 

'Verjaag konijnen met harde muziek'

11 februari 2011

Dat advies kreeg een voetbalclub in Dronten van de provincie.
Zie bron: Trouw 

Schermen bij 130 km/u

10 februari 2011

Als snelheidsverhoging leidt tot overschrijding van geluidsnormen, worden er schermen geplaatst. Dat betoogde minister Schultz in de Tweede Kamer.
Zie bron: Cobouw 

Overal stil asfalt

10 februari 2011

Wegenbouwers moeten gestimuleerd worden stil asfalt verder te ontwikkelen. Daar kunnen Rijk, provincies en gemeenten meer aan doen, vindt wethouder Haring (verkeer) van Zoetermeer.
Zie bron: Cobouw 

Discussie in Vlaanderen over geluidsnorm concerten

09 februari 2011

In Vlaanderen komen voorschriften voor de luidheid van muziek op concerten, discotheken, fuiven en festivals. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) stelde daarover een voorstel voor aan de horecasector en de pers. 
Zie discussie in HUMO
Zie bron: Persbericht Schauvliege
 Zie ook debat in De Standaard
Bezwaar: zie skynet Het parlement discussieert, zie De Morgen

Geen 130 km/u

07 februari 2011

Uit een oogpunt van bezuiniging moet de maximumsnelheid niet omhoog.
Zie bron: Alles duurzaam 

Sportvelden

07 februari 2011

Geluidhinder is de meest gehoorde klacht van omwonenden van sportcomplexen. 
Zie bron: rechtennieuws

Band oefent met koptelefoons

04 februari 2011

Geen geluidsoverlast voor de buurt.
Zie bron: Brabants Centrum 

Geluidsscherm discutabel

03 februari 2011

In Hiilegom willen sommige bewoners langs het spoor het aangekondigde geluidsscherm liever niet. De menen dat een  nieuwe meting maar moet aantonen dat het nodig is. Ze krijgen politieke steun
Zie bronnen: Witte Weekblad,  Haarlems Dagblad Ook in Den Bosch wensen men geen scherm.
Zie bron: Brabants Dagblad  

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >