Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

"RWS 'meet' 9 dB te weinig"

30 november 2010

Voor de A27 berekende Rijkswaterstaat een geluidsbelasting van 56 dB. Volgens een Utrechtse bewonerswerkgroep, die het lawaai liet ' meten' , moet dat 65 dB zijn en eisen maatregelen. De CU stelt vragen.
Zie bronnen: DNU en AllesoverUtrecht

Horeca: geluidscontroles spuugzat

26 november 2010

De Hoogeveense horeca is de nachtelijke controles op geluidoverlast spuugzat. Zaken die lawaai veroorzaken, bijvoorbeeld omdat de buitendeur langer dan tien seconden openstaat, lopen het risico op een fikse dwangsom. De gemeente treedt streng op, omdat bewoners in de straat al gedurende langere tijd regelmatig overlast ervaren.
Zie bron:  dvhn

Geluid bioscoop veel te hard

26 november 2010

In bioscopen en theaters staat het geluid vaak zo hard dat bezoekers kans lopen op gehoorbeschadiging. Sommigen gaan daarom niet meer naar de bioscoop. In Belgie is wetgeving op dit punt in voorbereiding.
Zie bron: de Telegraaf 

Geluidsbegrenzer voor cafe

25 november 2010

Met de installatie van een geluidsbegrenzer hoopt de eigenaar van een café in Olst-Wijhe dat er een eind komt aan de discussie of hij met muziek nu wel of geen geluidsgrenzen overschrijdt. De overburen claimen van wel, maar volgens hem is dat vanaf nu uitgesloten.
Zie bron: De Stentor

Dwangsom voor jachthaven

25 november 2010

Een jachthaven in Zeewolde moet zich houden aan de geluidsvoorschriften. De opgelegde dwangsom om dit af te dwingen is terecht. Tot die conclusie komt het college van B&W op grond van een advies van de commissie bezwaarschriften. De Raad van State wees een verzoek van de eigenaar van de jachthaven de dwangsom op te schorten af.
Zie bron: De Stentor

Spitsstroken? Dan isoleren

25 november 2010

De gemeente Echt-Susteren ondertekende een samenwerkings-overeenkomst inzake het realiseren van geluidwerende voorzieningen aan meerdere woningen langs de A2. Door de aanleg van de spitsstroken neemt het lawaai meer toe dan is toegestaan.
Zie bron: Gemeente Echt-Susteren 

Geluidsarme transportmiddelen PIEK-gecertificeerd

24 november 2010

Het transportbedrijf Container Centralen heeft voor haar reeks geluidsarme retourneerbare transportmiddelen in Engeland een eervolle vermelding 'zeer aanbevolen' in ontvangst genomen. De bekroning is bedoeld als erkenning voor uitmuntende inspanningen om geluidsoverlast te beperken en voor een pioniersfunctie op het gebied van praktische en innovatieve oplossingen tegen geluidshinder.
Zie bron:  Hortinews

Luidruchtige auto's bekeurd

23 november 2010

De politie heeft tijdens een verkeerscontrole van 12 voertuigen het kenteken ingevorderd vanwege het overschrijden van de toegestane geluidsnormen.
Zie bron: politiepersberichten 

Stad Utrecht op zoek naar stilte

23 november 2010

De gemeente Utrecht is benieuwd hoe bewoners stilte in hun woonomgeving beleven. Bewoners  kunnen hun openbare stille plek aanmelden op de site www.utrecht.nl/stilte. Met de inventarisatie wordt o.a. duidelijk of er wijken of buurten zijn waar stille gebieden ontbreken.
Zie bron: Utrecht 

Verouderd ZOAB

22 november 2010

4000 woningen langs A50 en A59 in Wijchen ondervinden te veel verkeerslawaai. Oorzaak: verouderd ZOAB. Oplossing: verlaging maximum snelheid en hogere geluidschermen.
Zie bron: De Gelderlander 

NEN normen niet algemeen bindend

22 november 2010

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft zich uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 en geoordeeld dat normen waarnaar wordt verwezen in de bouwregelgeving geen algemeen verbindend voorschrift worden.
Zie bron: VROMTotaal 

Geen 70 dB-grens

19 november 2010

Na protesten in Groningen tegen het voornemen een geluidgrens van 70 dB(A) te stellen aan muziekevenementen in woonwijken heeft de gemeente-raad de grens geschrapt. Het beleid 'Feesten in Balans II' werd ook op andere punten aangepast, zoals de sluitingstijden. Er komt ook een speciale norm voor bastonen.
Zie bronnen: Groningen en VPRO 

Snelwegen maken teveel herrie

18 november 2010

Het verkeer op de A50 en de A59 bezorgt in Oss en Wijchen zoveel herrie dat geluidsgrenzen worden overschreden.
Zie bronnen: Gemeente LanderdBrabants Nieuwsblad

Burenoverlast nummer een

18 november 2010

Burenoverlast is in de stad Groningen de meest voorkomende reden om het Meldpunt Overlast & Zorg te benaderen. Bij 26 procent van de meldingen ging het in 2009 om overlast van de buren.
Zie bron: gemeente Groningen

Werkt het geluidsscherm?

18 november 2010

Sommige merken er niks van het nieuwe geluidsscherm langs de A28 bij 't Harde. Anderen zeggen dat de geluidsoverlast voor een groot gedeelte verdwenen is. De wethouder laat een onderzoek doen.
Zie bron: De Stentor

Fontein moet stiller

18 november 2010

Een beeld op een stadsplein in Zwolle spuit water. Dat geeft veel geluid. Onderzocht wordt hoe het stiller kan.
Zie bron: De Stentor

Ziektelast lawaai gelijk aan verkeersongelukken

18 november 2010

Geluidsoverlast en het daaraan gelieerde gezondheidsverlies zal waarschijnlijk in de toekomst toenemen tot een niveau waarbij de ziektelast vergelijkbaar is met de ziektelast die wordt veroorzaakt door verkeersongevallen.
Zie bron: De trends in milieugerelateerde ziektelast in NL 1980-2020  RIVM

Muziekgedreun berooft je van tijd

18 november 2010

In de zomer worden in Amsterdam veel grootschalige evenementen met dreunende muziek georganiseerd. Veelal dringen vol uitgestuurde bastonen onbarmhartig woningen binnen. Soms wordt dat bewoners teveel.
Zie bron: De Volkskrant 

Dwangsom eetcafe

17 november 2010

Eetcafé O-Donder in de gemeente Huizen hangt een dwangsom van tienduizend euro boven het hoofd vanwege geluidsoverlast In de zomer had de exploitant terraskachels buiten staan en dan mag er minder geluid worden gemaakt. De grens van 40 dB(A) werd overschreden. 
Bron: Gooi en Eemlander 

Lawaai haven Antwerpen belast Woensdrecht

16 november 2010

Het geluid dat de gemeente Woensdrecht vanuit het Antwerpse havengebied bereikt, moet met geluidmeters in kaart worden gebracht.
Zie bron: BNdeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >