Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

60 dB teveel voor omwonenden weg

16 maart 2011

Omdat de Wet geluidhinder de hinder accepteert kiest de gemeente Werkendam toch voor snelheidsverlaging.
Zie bron: Het Kontakt 

ZOAB slijt snel

16 maart 2011

Bewoners langs de A12 vroegen de Raad van State het tracebesluit te schrappen omdat ZOAB na verloop van tijd meer herrie geeft dan de berekeningen tonen. RWS erkent dat.
Zie bron: De Gederlander 

Herrie betuwelijn neemt toe

16 maart 2011

Actiegroep wil dat het groeiend aantal klachten wordt gestopt.
Zie bron: Omroep Gelderland 

Geen hotelgasten in tuin

16 maart 2011

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de gasten van een hotel in de Amsterdamse Pijp geen gebruik mogen maken van de achtertuin omdat dat in strijd is met de bestemming.
Zie bron: Rechtennieuws 

Antwerpse haven hindert NL

14 maart 2011

Onderzoek van de gemeente Woensdrecht wees uit dat de helft van de dorpsbewoners veel last heeft van het geluid afkomstig van de Vlaamse bedrijvigheid. De plaatselijke milieuvereniging gaat nu monitorend geluidsmetingen uitvoeren.
Zie: BNdeStem

Onderzoek effecten 130 km/u

11 maart 2011

Minister Schulz laat op verzoek van de Kamer onderzoeken wat de effecten zijn voor de omwonenden en voor het milieu als op proefprojecten de toegestane max.snelheid naar de 130 km/u gaat.
Zie bron: BNdeStem 

Skatebaan

11 maart 2011

In Middelburg ervaren omwonenden veel last van een skatebaan. De gemeente liet geluidsonderzoek uitvoeren en trekt de conclusie dat het moet kunnen. Bewoners vechten dit oordeel aan.
Zie bron: PZC  De NSG werd door de bewoners om raad gevraagd: het geluid overschrijdt bepaalde normen

Cafe, herenhuis en dove gevel

11 maart 2011

Een druk bezocht cafe maakt bezwaar tegen de bouw van woningen dichtbij. De meest nabij gelegen woning krijgt nu een gevel met extra geluidsisolatie. Cafe tevreden.
Zie bron: Leidsch Dagblad 

Beleving verkeerslawaai en dB's

10 maart 2011

De geluidsoverlast van de N302 bij Harderwijk is tijdens en na de bouw van deze weg over het algemeen minder geworden of op zijn minst gelijk. Dit blijkt uit een onderzoek naar de effecten op de leefomgeving dat in januari van dit jaar is gehouden onder omwonenden van de weg.
Zie bron: Gelderland

Begrenzing lage tonen evenementen

09 maart 2011

De gemeente Amersfoort gaat geluidgrenzen stellen aan de productie van lage tonen bij muziekevenementen  
Zie bron: Amersfoort

Voor stillere wegen naar Den Haag

09 maart 2011

De gemeenten Bernheze, Landerd en Oss bieden de Tweede Kamer volgende maand een petitie aan tegen de geluidsoverlast die verkeer op de snelwegen A50 en A59 veroorzaakt. Dit is dinsdag in Den Haag bekendgemaakt.
Zie bron: Omroep Brabant 

In Spanje van 120 naar 110 km/u

07 maart 2011

Om de dure benzine te besparen gaat in Spanje de max. snelheid op alle snelwegen van 120 naar 110 km/u met directe ingang.
Zie Bron: RTL 

Veghel tegen andere vliegroutes Volkel

03 maart 2011

Om woningbouw mogelijk te maken worden vliegroutes van de vliegbasis Volkel verlegd. De gemeente Veghel krijgt daardoor meer vliegherrie.
Zie bron: Brabants Dagblad 
De gemeente Uden (Volkel) zegt dat deze opstelling van de buurgemeente tot sluiting van de basis leidt.
Zie bron: Brabants Dagblad

Satire: 'schaf 30 km zones af'

02 maart 2011

De VVD komt met een wetsvoorstel waarin de maximumsnelheden “gedynamiseerd” worden. “Hard waar en wanneer het kan, zacht als het moet”, aldus verkeerswoordvoerder Charlie Aptroot van de liberalen. “De burger is het zat om stapvoets te rijden op wegen waar nauwelijks ander verkeer is.” Hij bedoelt 30 km-wegen. Minister Schultz voelt er wel voor.
Zie bron: Dejaap.nl 

Geen carnavalsmuziek

01 maart 2011

Omdat in de APV van Veghel is vastgelegd dat muziek bij festivals niet luider mag zijn 70 dB(A) moet dat ook tijdens carnaval gehandhaafd blijven. Dat betekent geen muziek in een tent.
Zie bron: Brabants Dagblad 

Kerk met luide gospel begrensd

28 februari 2011

In Amsterdam is een kerkgebouw tegen appartementen aan gebouwd. Uit onderzoek blijkt een overschrijding van 17 dB(A). Geluidbegrenzers moeten het 'Praise the Lord' van de levende gospelmuziek temperen. Maar lukt dat ook?
Zie bron: VARA TV Ombudsman 

Bamboebos langs wegen?

23 februari 2011

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) wil een proef nemen met geluidsschermen van levend bamboe. Een 6 meter diep bamboebos zou bijna net zo goed verkeersgeluid afvangen als een traditioneel gesloten geluidsscherm, tegen ongeveer een achtste van de kosten.
Zie bron: Persbericht IBA
 
NB : probleem kan zijn dat het teveel als akoestisch vergiet functioneert. red.jkr

Toekomstvisie TT Assen

17 februari 2011

De provincie Drenthe, gemeente Assen, TT Circuit Assen, natuurorganisaties, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen hebben gezamenlijk hun toekomstvisie op het TT Circuit Assen en omgeving afgerond. Samenwerking heeft de voorkeur boven het voeren van juridische procedures, luidt de belangrijkste uitkomst. Dat betekent voor geluid o.a. monitoring, onderzoek geluidsbeleving en mogelijk maatregelen.
Zie bron: BlikopNieuws 

Kosten-baten 130 km/u

17 februari 2011

Het kabinet trekt één miljoen euro uit voor de proef met 130 kilometer per uur. Het geld is nodig voor bewegwijzering en voor onderzoek naar de gevolgen. Dat is te weinig, blijkt uit een rondgang van Trouw langs experts.
Zie bron: Trouw 

Luidruchtige collega's

16 februari 2011

Bijna 70 procent van de Nederlandse werknemers heeft concentratieproblemen door hard pratende collega’s, luide apparaten en geluiden van buiten. Dat blijkt uit een inventarisatie van juridisch dienstverlener JuroFoon onder 509 mensen.
Zie bron: nu.nl 

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >