Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

'Verjaag konijnen met harde muziek'

11 februari 2011

Dat advies kreeg een voetbalclub in Dronten van de provincie.
Zie bron: Trouw 

Schermen bij 130 km/u

10 februari 2011

Als snelheidsverhoging leidt tot overschrijding van geluidsnormen, worden er schermen geplaatst. Dat betoogde minister Schultz in de Tweede Kamer.
Zie bron: Cobouw 

Overal stil asfalt

10 februari 2011

Wegenbouwers moeten gestimuleerd worden stil asfalt verder te ontwikkelen. Daar kunnen Rijk, provincies en gemeenten meer aan doen, vindt wethouder Haring (verkeer) van Zoetermeer.
Zie bron: Cobouw 

Discussie in Vlaanderen over geluidsnorm concerten

09 februari 2011

In Vlaanderen komen voorschriften voor de luidheid van muziek op concerten, discotheken, fuiven en festivals. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) stelde daarover een voorstel voor aan de horecasector en de pers. 
Zie discussie in HUMO
Zie bron: Persbericht Schauvliege
 Zie ook debat in De Standaard
Bezwaar: zie skynet Het parlement discussieert, zie De Morgen

Geen 130 km/u

07 februari 2011

Uit een oogpunt van bezuiniging moet de maximumsnelheid niet omhoog.
Zie bron: Alles duurzaam 

Sportvelden

07 februari 2011

Geluidhinder is de meest gehoorde klacht van omwonenden van sportcomplexen. 
Zie bron: rechtennieuws

Band oefent met koptelefoons

04 februari 2011

Geen geluidsoverlast voor de buurt.
Zie bron: Brabants Centrum 

Geluidsscherm discutabel

03 februari 2011

In Hiilegom willen sommige bewoners langs het spoor het aangekondigde geluidsscherm liever niet. De menen dat een  nieuwe meting maar moet aantonen dat het nodig is. Ze krijgen politieke steun
Zie bronnen: Witte Weekblad,  Haarlems Dagblad Ook in Den Bosch wensen men geen scherm.
Zie bron: Brabants Dagblad  

Scherm voor rechter

03 februari 2011

Bewoners in Lelystad willen een scherm om het toenemende verkeerslawaai te verminderen en stapte naar de bestuursrechter. Deze meldde dat hij de bewoners niet kan helpen.
Zie bron: Flevopost 

Geluid in de Bijlmer

03 februari 2011

Door kappen van bomen meent een schrijver dat het geluid van verkeer is toegenomen.
Zie bron: Amsterdamcentraal 

130 km/uur

03 februari 2011

Er gaan binnenkort proeven worden genomen op snelwegen met 130 km/uur.
Zie bron: BNdeStem  daar kunt u ook stemmen over dit plan

Overschrijdt drummer Vlaamse geluidsnorm?

03 februari 2011

De Vlaamse regering wil minder geluid bij concerten. Beluister een drummer en bekijk de geluidniveaus en oordeel of de 100 dB-eis te streng is.
Bekijk bron: Het Nieuwsblad 
opmerking
LAmax overschrijdt zo nu en dan de 100 dB(A). LAeq blijft er onder. Daarop moet beoordeeld worden 

Racelawaai

02 februari 2011

Vanaf april gaat de provincie handhavend optreden tegenover exploitanten van het Midland Circuit, de Motorcross en de Motorspeedway bij Luchthaven Lelystad. De geluidniveaus bij de opgestelde meetposten zijn realtime via internet te volgen.
Zie bron: Lelystad.nu 

Aanpak stedelijk lawaai

02 februari 2011

De Zoetermeerse wethouder, Haring, houdt een vlammend pleidooi: bronbeleid, geluidarmasfalt, handhaving en geluidsschermen zijn thema's die aanvoert.
zie bron:  gemeente.nu

Kunstijsbaan

02 februari 2011

De kunstijsbaan in Hoorn zou de geluidvoorschriften niet overschrijden. Toch ervaren omwonenden veel hinder. Monitoring van de optredende geluidsniveaus moet uitsluitsel geven.
zie bron: Hoorn 

Bouwlawaai? Dan slapen in hotel

01 februari 2011

Inwoners van Bussum en Naarden die dicht bij de A1 wonen, mogen in een hotel overnachten als de luidruchtige werkzaamheden hen te veel wordt. 
Zie bron: bussum 

Beroerte door verkeerslawaai

27 januari 2011

Langdurige blootstelling aan verkeerslawaai kan het risico op een beroerte verhogen. Met name 65-plussers lopen verhoogd risico. Dat blijkt uit een onderzoek verschenen in het tijdschrift European Heart Journal.
Zie bron: Cientias

Scherpere regels in China

27 januari 2011

Nieuwe, scherpere regels moeten ervoor zorgen dat het in de Chinese miljoensteden wat minder luidruchtig wordt. Dat meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua. Het gaat om winkelstraten (muziek), verkeerslawaai (toeteren) en fabrieken (lawaai op de arbeidsplaats)
Zie bron: De Volkskrant

Schoolplein

27 januari 2011

Voor het schoolplein in Alphen a/d Rijn heeft gemeente in goed overleg met de buurt en school afspraken gemaakt over het gebruik ervan voor buurtkinderen tot 12 jaar. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.
Zie bron: Alphen a/d Rijn

Bouwhinder

27 januari 2011

De gemeente Eindhoven gaat regels opstellen over de beheersing van bouwlawaai.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >