Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Geen cafeterras

11 april 2011

Een café in Schoonhoven kan de achterzijde van het pand straks niet meer gebruiken als buitenterras.
Zie bron: Het Kontakt

"Beperk overlast horeca"

11 april 2011

De zogenaamde horeca weekenddienst tegen nachtelijke geluidsoverschrijdingen in Amsterdam-Zui moet substantieel beter gaan functioneren. Dat zegt de D66-fractie, die vorige week over deze kwestie schriftelijke vragen heeft gesteld aan het Dagelijks Bestuur. De partij wil dat de dienstverlening naar bewoners en ondernemers veel aandacht krijgt, inclusief de aanpak van extreme geluidsoverlast.
Zie bron: De Echo 

Week van het oor

11 april 2011

Dit jaar vindt/vond de Week van het Oor plaats van zaterdag 9 april t/m zaterdag 16 april. Net als vorig jaar is het motto: neem je gehoor serieus. Niet alleen je eigen oren, maar ook 'je publiek': je partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden, collega's en buren. Want een hoorprobleem heb je niet alleen!
Zie bron: weekvanhetoor 

Kamerlid hoort HSL Breda

07 april 2011

Op uitnodiging van de Bredase actiegroep 'Geen Gehoor' luisterde SP Tweedekamerlid Paulus Jansen naar de HSL en vindt dat er maatregelen nodig zijn.
Zie bron: BNdeStem 

Vroeggeboorte langs snelwegen

05 april 2011

De kans dat een baby te vroeg wordt geboren, neemt toe naarmate de aanstaande moeder in de buurt van snelwegen, uitvalswegen of verkeersknooppunten woont. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Queensland University of Technology na bestudering van 970 moeders en hun pasgeboren baby’s in Logan City, ten zuiden van Brisbane (Australië).
Zie bron: Nu.nl 

Sluiting cafe

01 april 2011

Herhaaldelijke geluidsoverlast. Dat is de reden voor de gedwongen sluiting, van vrijdag tot maandag, van café D'n Arme Duvel aan de Ginnekenweg in Breda.
Zie bron: BNdeStem 

Snelweg onder de grond.

01 april 2011

Weg herrie, weg schermen, welkom rust en groen. Een dubbeldekstunnel met vier buizen onder de huidige A1 moeten het Gooi verlossen van de fileproblemen en geluidsschermen. Het groen kan daardoor terugkeren. Met dat plan van 2,3 miljard euro kwam bouwer Dura Vermeer.
Zie bron: RTV NH 

Schoolplein

31 maart 2011

De Haagse fractie van GroenLinks heeft raadsvragen gesteld over geluidsoverlast van leerlingen van een basisschool. De gemeente wordt gevraagd een oplossing te zoeken die ‘recht doet aan de school, de kinderen én de buurtbewoners.’
Zie bron: Binnenlandsbestuur 

koninginnedag meer geluid

31 maart 2011

Met de horecabranche heeft de gemeente Lelystad afspraken gemaakt over geluid op die dag en in die nacht.
Zie bron: Gemeente Lelystad 

Evenementen

30 maart 2011

Geluidsoverlast en evenementen - geen vergadering van de Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle (bbZ) of die onderwerpen komen aan bod. Beleid met beheersing van de hinder moet daar nog worden geformuleerd.
Zie bron: De Stentor 

Betuwelijn

30 maart 2011

Bewoners langs de Betuwelijn in Giessendam accepteren nu de herrie. Zij woonden rustig, maar vrezen de toekomst als er meer gereden gaat worden. Prorail heeft alvast geluidsmetingen laten uitvoeren.
Zie bron.: Kompas 

Controle geluid muziekevenement

25 maart 2011

Geluidsmaxima tijdens het Highland Festival in Park Schothorst te Amersfoort werden vorig jaar ruimschoots overschreden, stelt secretaris Karssen van volkstuindersvereniging De Brinken. Karssen deed zelf geluidsmetingen en vraagt zich af waarom de gemeente als vergunningverstrekker niet controleerde op het naleven van de voorwaarden in de vergunning. 
Zie bron: Stad Amersfoort
 
Commentaar Servicebureau/GemeentenBij elk evenement met harde muziek worden controlemetingen uitgevoerd. Indien overschrijdingen van het geluidniveau worden geconstateerd wordt de organisatie hier direct op aangesproken en moet het geluidniveau verlaagd. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, kan een ontheffing voor een volgend evenement van dezelfde organisator geweigerd worden of in gevallen van extreme overschrijdingen kan het evenement gestopt worden. Vanwege het grote aantal controles dat jaarlijks op deze wijze wordt uitgevoerd weten de organisatoren ook dat zij hier geen loopje mee moeten nemen.

Herrie in het hoofd

23 maart 2011

De VPRO TV besteedt in het programma 'Labyrint'  op 29 maart a.s. (Ned. 2) aandacht aan de herrie die niemand hoort: oorsuizingen, stemmen in het hoofd en herrie in het water.
Zie bron: VPRO Labyrint , zie ook: persbericht 

Geluidsruimte bedrijventerrein

16 maart 2011

Raadslid Jos Alkema (CU) van de gemeenteraad van Harderwijk hield een betoog over het voornemen meer geluidsruimte te bieden aan een bedrijventerrein.
Lees zijn verhaal op de website van de Christen Unie 

Geluidsscherm graag!!

16 maart 2011

Bewoners in de gemeente Zutphen willen graag een geluidsscherm langs een provinciale weg. Deze staat ingepland bij de provincie met een te lage prioriteit. Enquete moet duidelijk maken dat de provincie niet langer moet wachten.
Zie bron: De Stentor 

60 dB teveel voor omwonenden weg

16 maart 2011

Omdat de Wet geluidhinder de hinder accepteert kiest de gemeente Werkendam toch voor snelheidsverlaging.
Zie bron: Het Kontakt 

ZOAB slijt snel

16 maart 2011

Bewoners langs de A12 vroegen de Raad van State het tracebesluit te schrappen omdat ZOAB na verloop van tijd meer herrie geeft dan de berekeningen tonen. RWS erkent dat.
Zie bron: De Gederlander 

Herrie betuwelijn neemt toe

16 maart 2011

Actiegroep wil dat het groeiend aantal klachten wordt gestopt.
Zie bron: Omroep Gelderland 

Geen hotelgasten in tuin

16 maart 2011

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de gasten van een hotel in de Amsterdamse Pijp geen gebruik mogen maken van de achtertuin omdat dat in strijd is met de bestemming.
Zie bron: Rechtennieuws 

Antwerpse haven hindert NL

14 maart 2011

Onderzoek van de gemeente Woensdrecht wees uit dat de helft van de dorpsbewoners veel last heeft van het geluid afkomstig van de Vlaamse bedrijvigheid. De plaatselijke milieuvereniging gaat nu monitorend geluidsmetingen uitvoeren.
Zie: BNdeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >