Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Grondgrenzen vliegtuiglawaai

09 september 2011

EU-lidstaten mogen in beginsel luchtvaartmaatschappijen verplichten minder lawaai aan de grond te produceren. Maar als dit ertoe leidt dat de luchtvaartmaatschappij dan niet meer kan vliegen, dan kan een dergelijke milieuregeling de uitwerking hebben van een verbod. Het is aan een rechter om te bepalen of de opgelegde lawaainormen dit effect hebben. Dat is de strekking van een oordeel van het Europees Hof van Justitie.
Zie bron: telegraaf 

Inventarisatie geluidshinder NL

07 september 2011

Na lang dralen heeft het RIVM het rapport uitgebracht: Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in Nederland : Inventarisatie verstoringen 2008. Geluid van wegverkeer is de grootste bron van verstoring.
Zie bron: RIVM 

Elektrisch wegvervoer en veiligheid

06 september 2011

Het gebrek aan geluid van elektrische auto’s en scooters kan voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Andere weggebruikers horen de elektrische voertuigen vaak niet aankomen en schrikken daardoor. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Moeten elektrische voertuigen op de weg bij relatief lage snelheden waardoor bandenlawaai ontbreekt een voorgeschreven veiligheidssignaal krijgen?
Zie bron: Moto73 

Anti-hagelkanonnen

06 september 2011

In Belgie wil men grenzen stellen aan het geluid van anti-hagelkanonnen.
Zie bron: hbvl

Sportcomplex A'doorn

30 augustus 2011

Bewoners van de wijk Welgelegen in Apeldoorn willen voorkomen dat ze in de toekomst nogmaals worden geconfronteerd met geluidsoverlast door Omnisport. Ze hebben bezwaar aangetekend tegen een verleende vergunning.
Zie bron: de Stentor

Bewoners meten zelf geluid Betuwelijn

29 augustus 2011

De actiegroep Geluidsoverlast Betuwelijn 'Nee' gaat zelf geluidsmetingen uitvoeren om de geluidsoverlast van de Betuweroute te bepalen. Daarmee wil de groep aantonen dat de geluidsoverlast ernstiger is dan uit de metingen van ProRail blijkt.Volgens de actievoerders meet ProRail op de verkeerde momenten waardoor de overlast van bepaalde treinen niet wordt meegerekend.
Bron: Omroep Gelderland 

Machteloos tegen doof makende muziek

29 augustus 2011

Het Apeldoornse gemeentebestuur staat machteloos tegen keihard geluid in de kroeg. De muziek in jongerencafé's en disco's is vaak zo hard dat zonder meer gehoorschade ontstaat.
Zie bron: De Stentor

Bootjesmuziek verbieden

29 augustus 2011

Het spelen van versterkte muziek op bootjes op de Amsterdamse grachten moet verboden worden. Dat wil het Amsterdamse stadsdeel Centrum. Het hoopt dat zo’n verbod volgende zomer een feit is.
Zie bron: Spits 

TNO: HSL te luidruchtig

25 augustus 2011

Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn veroorzaakt ondanks eerdere uitlatingen van het vroegere ministerie van V&W te veel lawaai bij omwonenden in de gemeente Lansingerland. Dat blijkt uit metingen die minister Schultz van Haegen heeft laten doen door TNO.
bron: NOS en NU.nl

Overlast? Huurders sneller huis uit

23 augustus 2011

Rechters besluiten vaker dat huurders het huis uit moeten als ze ernstige overlast geven. En dat heeft een pro-actieve werking: overlastgevers passen meer op als ze worden aangesproken door verhuurder, politie of de gemeente.
Zie bron: Binnenlands Bestuur

Strijd om voetbalkooi

23 augustus 2011

Een familie heeft hinder van een door de gemeente Culemborg geplaatste voetbalkooi. Er zijn enkele maatregelen getroffen, maar dat is niet voldoende.
Zie bron: CulemborgseCourant 

Gemeente moet sportkantine aanpakken

21 augustus 2011

De gemeente Breda moet in actie komen tegen de geluidsoverlast vanuit een kantine bij een sporthal. Dat heeft de Raad van State bepaald. De gemeente weigerde tot nu toe op te treden, omdat ze zelf eigenaar is van het gebouw.
Zie bron: Binnenlands bestuur

Subsidie E-scooter

19 augustus 2011

In navolging van Amsterdam wil de provincie Gelderland de aanschaf van een elektrische scooter gaan subsidieren.
Zie bron: Binnenlands Bestuur 

TV-programma gaat vooral over burenlawaai

18 augustus 2011

Het nieuwe seizoen van Bonje met de Buren dreigt wat eentonig te worden. Volgens RTL draaien een groot aantal afleveringen om geluidsoverlast. “Het is niet voor niets de nummer één veroorzaker van burenruzies in Nederland“, aldus een zegsman van RTL woensdag.
Zie bron: UPC

Geluidsgrenzen horeca afgeschaft

17 augustus 2011

In Dordrecht behoeft de horeca tijdens carnaval, koninginnedag en oud en nieuw zich niet te houden aan de reguliere geluidgrenzen in het kader van het Activiteitenbesluit.
Zie bron: Gemeente Dordrecht 

Wassende weg stiller

17 augustus 2011

In Rotterdam zijn proeven gedaan met een wegbedekking die de lucht schoner moet maken. Het blijkt dat het wegdek 4 dB(A) reductie geeft t.o.v. van glad asfalt.
Zie bron: Rotterdam 

Festival belooft beterschap

15 augustus 2011

De gemeente Oosterhout onderneemt geen juridische stappen tegen de organisatie van het Parkfeest naar aanleiding van de geluidsoverschrijding van Kane tijdens het festival.
Zie bron: BNdeStem

Straatmuzikanten

15 augustus 2011

Maatregelen moeten hinder door straatmuzikanten tegengaan. De gemeente Voorst heeft al een instrument ontwikkeld om overlast aan te kunnen pakken. De gemeente Deventer werkt nog aan verdere aanscherping van de regels.
Zie bron: De Stentor

Noodkreet aan Kamer

15 augustus 2011

De politieke groepering Leefbaar 3B in de gemeente Lansingerland heeft een brief gestuurd aan fracties van de PVV, SP, SGP en PVDD van de Tweede Kamer om hun ongenoegen kenbaar te maken over de aanpak van de geluidsoverlast van de HSL.
Zie bron: deweekkrant

Boete wordt café fataal

20 juli 2011

Het Oosterhoutse StadsCafé heeft een rechtzaak over een openstaande boete wegens geluidsoverlast verloren. De gemeente zal het bedrag van 12.000 euro actief gaan vorderen.
Zie bron: BNdeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >