Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Aanpak horeca

21 oktober 2011

In Valkenburg moet een horeca-bedrijf een geluidslimiter hebben.
Zie bron: deweekkrant.nl

Ontevreden over geluidsscherm

19 oktober 2011

Een aantal bewoners in Elburg is teleurgesteld over het effect van een vorig jaar aangelegd geluidsscherm van circa 750 meter lang lngs de A28. Verschillende bewoners ervaren onvoldoende geluidsreductie en vragen de gemeente om dit te onderzoeken.
zie bron: De Stentor

Strijd om verkeerslawaai snelweg

18 oktober 2011

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder wil niets doen voor bewoners die heel veel last hebben van verkeerslawaai van de A6. Bewoners van de wijk De Zuidert in Emmeloord zetten de strijd voort.
Zie bron: De Stentor en nogmaals De Stentor

Samen saneren

17 oktober 2011

De provincie Zuid-Holland gaat samen met de gemeenten in Haaglanden de krachten bundelen rond geluidsanering en stelt daarvoor 3 miljoen euro beschikbaar.
Zie bron: verkeerskunde

RIVM: expertisecentrum geluid

17 oktober 2011

Het RIVM gaat rijksbrede ondersteuning geven op het gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact' onderzoek.
Zie bron: RIVM

Bonje met de buren

14 oktober 2011

Een verend gelegde vloer in een etage-woning is de oorzaak van misverstanden.
Zie bron: Bonje met de buren  
Commentaar NSG: Het ingeschakelde vloerenbedrijf kiest niet een oplossing die altijd zal voldoen

Windmolenpark Urk RvS

13 oktober 2011

De Raad van State heeft twijfels over het handhaven van de geluidvoorschriften, die het Rijk stelt voor het te realiseren windmolenpark in het IJsselmeer nabij Urk.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad 

Later melken

10 oktober 2011

Een veehouder maakte met zijn bedrijf 's nachts teveel decibellen en moest op last van de gemeente zijn bedrijfstijden aanpassen.
Zie bron: Agriholland

Bedrijf beboet

10 oktober 2011

Teveel nachtelijk lawaai van containerbedrijf in Bergen op Zoom.
Zie bron: BNdeStem

Hoger vliegen

10 oktober 2011

Er zal aanzienlijk minder hinder zijn van vliegtuiglawaai in de Bollenstreek als er hoger wordt aangevlogen.
Zie bron: Alles van Bollenstreek 

Lawaai vliegtuig zichtbaar

10 oktober 2011

Vliegtuigen die van hun route afwijken, te laag overkomen of te veel herrie geven, komen daar nu niet meer mee weg. Het Haarlemse bedrijf Frontier heeft een systeem ontwikkeld dat route, hoogte en nu ook geluidsbelasting vastlegt.
Zie bron: Haarlemsdagblad 

Betuwelijn: meer hinder

03 oktober 2011

Hinder bij omwonenden neemt toe. De gemeente Tiel vraagt schriftelijk tekst en uitleg aan de beheerder van de Betuwelijn.
Zie bron: De Gelderlander 

Houseparty gestopt

03 oktober 2011

De politie maakte er een eind aan na klachten van omwonenden.
Zie bron: AD 

Anti-hagelkanon maakt teveel geluid

22 september 2011

De gemeente Tholen deed geluidsmetingen en constateerde dat de fruitteler met zijn kanon teveel geluid maakte. De fruitteler dreunde door. De RvS gaf de gemeente gelijk. De gemeente legde een dwangsom op van € 75.000,--.
Zie bron: BNdeStem 

Luidruchtige kerkdiensten

22 september 2011

Het begon rustig. Maar nu is het iedere zondag een 'hels' kabaal. Bewoners in Paramaribo zijn ten einde raad. De Surinaamse gezagdragers willen niet ingrijpen, omdat het om een kerk gaat.
Zie bron: dbsuriname 

Scooteroverlast

22 september 2011

Velen ergeren zich aan lawaai, stank en roekeloos rijgedrag. De Rijksoverheid kondigt maatregelen aan. Veel gemeenten gaan er wat aan doen.
Zie bron: dePers
De gemeenten Zwolle, Helmond en Dordrecht zetten de NSG campagne voor de E-scooter in om de stad leefbaarder te maken 

Huizenprijzen en geluid

19 september 2011

Het waardeverlies van onroerend goed als gevolg van de geluidoverlast door luchtvaart in Nederland wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro.
Bron: RIVM 

Grootste milieuprobleem

15 september 2011

Uit een enquête in de gemeente Oss scoort geluid met 25 procent het hoogste qua ergernis. Bromfietsers, verkeer met snelheden onder de vijftig kilometer per uur en overlast van buren worden het meest genoemd.
Zie bron: maaslandfm 

Zwolle pakt gedreun aan

13 september 2011

Er was veel gedreun en er waren veel klachten in de wijde omgeving tijdens een muziekfestival in Zwolle. Men bleef binnen de gestelde geluidgrenzen. Een volgende keer worden deze grenzen (dB(C)) scherper.
Zie bron: weblogzwolle 

Madonna

09 september 2011

De zangeres Madonna gebruikt haar appertement in New York als oefenruimte. Haar buren hebben daar last van en dagen haar voor de rechter.
Zie bron: volkskrant

GELUID IN HET NIEUWS

Den Bosch treedt niet op tegen cafe

Gemeente zoekt compromis... Verder >

AH: inzet elektrische trucks

Albert Heijn gaat in Amsterdam en omgeving rijden met vier nieuwe volledig elektrische distributietrucks... Verder >

VVD: doorgroei Schiphol

Nu Lelystad wordt uitgesteld moet Schiphol doorgroeien... Verder >

Belevingsvlucht Lelystad: 30 mei

Omwonenden kunnen horen wat hen te wachten staat... Verder >

Gebroken nachten door goederentreinen

TNO onderzocht mogelijke afslag Betuwelijn naar Brabant... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >